אופן הגשת הבקשה למינוי אפוטרפוס לגוף ו/או לרכוש

בקשה למינוי אפוטרופוס על החסוי מוגשת בבית המשפט לענייני משפחה ועליה לפרט את הנסיבות המקימות את הצורך במינוי אפוטרופוס ולהיתמך בחוות דעת רפואית ו/או פסיכיאטרית אודות מצבו הפיזי והשכלי של החסוי, חוות דעת מטעם עובדת סוציאלית המכירה את החסוי, וכן להיות מגובה בכתבי הסכמת שאר קרובי המשפחה למינויו של המבקש כאפוטרופוס על החסוי.

את הבקשה רשאים להגיש בן זוגו של החסוי, אחיו או כל קרוב אחר וכן רשאים מספר קרובי משפחה להגיש בקשה להתמנות כאפוטרופוסים משותפים על החסוי. באפשרותם לקבל מינוי כאפוטרופוסים ביחד, באופן שיחייב את מתן ההסכמה של כל האפוטרופוסים בכל פעולה הנוגעת לחסוי. לעומת זאת, רשאים הם להסכים על קבלת המינוי כאפוטרופוסים ביחד ולחוד, באופן שיאפשר לכל אחד מהם לנהל את ענייני החסוי אף ללא שניתנו הסכמות יתר האפוטרופוסים שמונו לחסוי.

מאחר ומינוי אפוטרופוס לחסוי הינו צעד משמעותי בעל השלכות מהותיות בנוגע לקבלת החלטות עבור החסוי ושלילת זכותו להכריע בענייניו, האפוטרופוס הכללי מטעם משרד המשפטים הינו צד לבקשה המוגשת בבית המשפט לענייני משפחה. כמשיב בהליך למינוי אפוטרופוס וכמי שאמון על שמירת האינטרסים של החסוי ועל טובתו, מוסמך האפוטרופוס הכללי להתערב בהליך בהתאם לשיקול דעתו.

משרדנו מטפל באופן מהיר ומזורז בבקשות למינוי אפוטרופוס ובאמצעות הקשר של משרדנו עם בתי המשפט ושירותי הרווחה, הנדרשים לתת את חוות דעתם בנוגע למינוי המבוקש, נחסך זמן יקר ומתקצר משך ההמתנה עד השגת צו המינוי.

תוכן עניינים
שתפו מאמר זה

נגישות