דמי מדור

דמי מדור, שהינם דמי מגורים ואחזקת הבית, מתווספים לדמי המזונות הילדים בהם על ההורים לשאת ו/או לדמי מזונות האישה. דמי המדור המוטלים על החייב במזונות הינם נגזרת מסכום דמי השכירות או החזרי המשכנתא החודשיים בתוספת סך החיובים בגין אחזקת המגורים. גובה דמי המדור הינו בשיעור של כ- 30% בגין ילד אחד, 40% בגין שני ילדים ו-50% בגין שלושה ילדים ויותר.

לא אחת מתעוררת מחלוקת בדבר תשלומי המשכנתא המשולמים בגין הדירה על ידי צד אחד בלבד כאשר רק אחד מההורים מתגורר בה עם הילדים. עיקר המחלוקת נסוב בחיוב בן-הזוג האחד לשאת לבדו בתשלומים החודשיים הרובצים בגין חוב המשכנתא אשר בהם הוא למעשה מגדיל את הונו ו/או קניינו של בן-הזוג השני. מדובר בסוגיה שנותרה ללא פיתרון חד משמעי, אלא מוכרעת על ידי בית המשפט בכל מקרה לגופו בהתאם לנסיבות.

מחד, תשלומים אלה אינם מענייני מזונות הילדים, אלא בעלי אופי קנייני מובהק ונוגעים לרכוש המשותף שבבעלות הצדדים. למרות זאת, משנכנסו בני-הזוג בשעתם להתחייבות הכלכלית, ועל כן יש לראות בהמשך תשלום המשכנתא כאמצעי להבטחת המדור, הנשען בין היתר על תשלומים הנובעים מעצם ההחזקה בדירה, מאידך.

תוכן עניינים
שתפו מאמר זה

נגישות