האם צוואה בפני עדים מחייבת נוכחות של עורך דין?

דן לימור עורך דין משפחה

מאת: עורך דין דן לימור

כיום ישנן 4 דרכים לעריכתה של צוואה: בכתב יד, בפני עדים, בפני רשות ובעל-פה. השיטה המועדפת והמומלצת היא כתיבת צוואה בפני עדים, דבר אשר מחזק את מהימנותה ושרירותה.

תפישה רווחת היא כי צוואה בפני עדים מוכרחה להיעשות בליוויו של עורך דין. כאן נציין כי אין אלו הם פני הדברים. 

הנוהג הוא אכן שעורך דין מתלווה לכתיבת הצוואה הנכתבת בפני עדים החותמים שאכן היו נוכחים במעמד כתיבתה, אך המצווה איננו מוכרח לשכור את שירותיו של עורך דין, ואופן עריכתה של הצוואה בפני העדים איננו מחייב נוכחות איש מקצוע משפטי.

מהי צוואה בפני עדים?

כדי לסבר את האוזן, נסביר תחילה מהי למעשה דרך עריכת צוואה זו.

צוואה בפני עדים הינה צוואה בה אדם מצווה את רצונותיו בנוגע לרכושו ונכסיו ליורשים, והוא עושה זאת בפני שני עדים.

מטרת העדים היא לאשר במעמד חתימתם את אשר ציווה המצווה בפניהם.

האם העדים הם עדות לכשירותו של המצווה?

לא, העדים אינם מעניקים כל גושפנקא לכך שהמצווה היה כשיר לערוך את הצוואה, ומעמד החתימה איננו מקנה כל ערובה לכך שמתנגדים לצוואה לא יבקשו לערער את מהימנותה בכך שהמצווה לא היה כשיר מסיבות כאלו ואחרות.

האם העדים הם עדות לכך שהצוואה לא הושפעה באופן בלתי הוגן?

גם לא, העדים אינם מעניקים כל אסמכתא לכך שהמצווה לא היה נתון לאי אלו השפעות זרות ופסולות.

מתנגדים לצוואה אכן יכולים לטעון גם בצוואה שנכתבה בפני עדים, על כך שהיא הושפעה מאי אלו גורמים.

אם כך, מה משמעות העדים הנוכחים בכתיבת הצוואה?

שני העדים אך ורק מאשרים בחתימתם שהמצווה ציווה את אשר ציווה בפניהם, ותו לא.

אין מתפקידם להעיד על כשירותו של המצווה, על מסוגלותו לערוך צוואה, על היותו צלול וכשיר לעשותה.

כך גם אין זה מתפקידם של העדים להעיד על טיבה של הצוואה, ועל כך שלא נפלו בה פגמים. אין מתפקידם לבחון אם אכן הצוואה ממלאת אחר הוראות החוק.

תפקידם הוא לחתום שהמצווה אכן ציווה את שציווה.

האם ישנם קריטריונים לבחירת העדים בצוואה?

חל איסור בתכלית האיסור שמי מבין העדים יהיה אחד מבין היורשים, או אחד מבני משפחתו, או כל אדם שיש לו נגיעה מסוימת בעיזבון או בירושה.

כל מידה של השפעה על המצווה, הרי שביכולתה להוביל לפסילת אחד היורשים, או אף לפסילתה של הצוואה לאור היותה מושפעת באופן בלתי הוגן.

שני העדים אינם מוכרחים להיות בעלי רקע משפטי. 

העדים מוכרחים להיות כשירים על-פי חוק, ובגירים מעל גיל 18.

אם כך, אנו יכולים לערוך צוואה הדדית בפני עדים וללא כל נוכחות עורך דין?

באופן חד-משמעי כן.

נוכחותו של עורך הדין בחתימה על הצוואה על-ידי 2 עדים היא איננה חובה, ואין כל חוק המורה על כך.

ישנם יתרונות מובהקים לנוכחות עורך דין בתהליך, ואכן נהוג לצוות עורך דין לכתיבת הצוואה בפני העדים. על כך נעמוד בהמשך.

האם צוואה בפני עדים מחייבת נוכחות של עורך דין

האם צוואה בפני עדים ללא נוכחות עורך דין היא עודנה בטוחה יותר מדרכי העריכה הנוספות?

כן ולא, ומיד נסביר מדוע אנו מסייגים את דברינו.

עריכת צוואה בפני עדים, גם אם איננה נערכת יחד עם עורך דין, הרי שהיא עודנה מביאה עמה מהימנות רבה יותר שכן העדים מקשיחים את היות העובדה שהמצווה ציווה את אשר ציווה. גורמים שונים יתקשו לפקפק על כך, שכן היו עדים נוכחים, עדים שחתמו על הצוואה.

עם זאת, כאשר עורכים צוואה ללא עורך דין המתמחה בדיני צוואות, הרי שישנם מספר היבטים העלולים להתפספס:

  • נוסח הצוואה – האם הצוואה אכן מנוסחת באופן המבהיר מעבר לכל צל של ספק את רצונותיו של המצווה? האם הצוואה מנוסחת באופן נכון העומד בפני החוק? האם אין כל הוראות הסותרות את אמות המוסר? (למשל התניית קבלת נתח מן העיזבון בטיפולי המרה).
  • פרטים טכניים – האם הצוואה אכן עומדת בכל הפרטים הטכניים הנדרשים למען כשירותה כגון כותרת המאשרת כי מדובר בצוואה, חתימת המצווה ותאריך? יש לציין כי לרוב ניתן לצלוח את האתגרים הללו עם לכתו של המצווה. ועדיין – אנו ממליצים שהצוואה תהא איתנה ככל הניתן.
  • הוראות מיוחדות – צוואות רבות מתאפיינות בהוראות מיוחדות הלוקחות בחשבון את רצון המצווה וכן תנאים דינמיים שונים. לא אחת, היבטים שכאלו מביאים עמם מורכבות אותה עורך דין יכול לפתור באמצעות ניסיונו והיכרותו עם התחום.

לעומת זאת, כן מומלץ לעשות צוואה בפני עדים שזאת הצוואה הבטוחה ביותר כאשר היא נעשית על-ידי עורך דין צוואות, עורך דין מומחה וכו', כי צוואה חשוב לא רק לעשות אלא איך לעשות.

ואם אדם מבקש לערוך צוואה שתחול לאחר פטירתו, כאשר לא ניתן יהיה באמת לברר את רצונו, יש הכרח שהצוואה תהיה מדויקת, קודם כל שהיא תמלא אחר כל הוראות החוק, ולמעשה רק עורך דין יכול לתת את הייעוץ וההכוונה המתאימים כדי שאןכ הצוואה תמלא את התנאים האלו, ולהביא לכדי כך שרצונו של המצווה כפי ששמבקש לאחר פטירתו בצורה הטובה ביורת אשר משרתת קודם כל את האינטרס שלו ותקל עד כמה שניתן על מימוש הצוואה על-ידי יורשיו.

צוואה חשוב לא רק לעשות, כי אם איך לעשות

ההמלצה על עריכת צוואה בפני עדים היא עודנה שרירה וקיימת, גם ללא נוכחותו של עורך דין בתהליך.

על אף כל זאת, אנו ממליצים שכן לעשותה בליוויו של עורך דין אשר ישקוד על ניסוחה, יבחן את כל הרכוש וההון המצוי בעיזבון, וימליץ מתוך ניסיונו באשר לנוסח ולהוראות אשר יתקיימו בה.

אנו חוזרים ואומרים באתר המשרד, כי צוואה חשוב לא רק לעשות, כי אם איך לעשות.

עלינו לזכור כל העת, כי רצונו של אדם המצווה את צוואתו, הוא שאכן רצונו ימולא לאחר לכתו.

על-כן ישנו הכרח שהצוואה תהיה מדויקת, תמלא אחר כך הוראות החוק, ואלו הם דיוקים והכוונות אותם יכול להעניק עורך דין באמצעות ייעוץ משפטי מקיף.

המטרה שצריכה להיות לנגד עינינו, היא צוואה שתשרת את האינטרס של המצווה, ותקל עד כמה שניתן על מימוש הצוואה על-ידי היורשים.

ייעוץ משפטי לעריכת צוואה בפני עדים
תוכן עניינים
שתפו מאמר זה
מאמרים נוספים
מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם בהקדם:
שירותי המשרד
אודות משרד עו"ד דן לימור

נגישות