זכות תביעה עצמאית

תביעה למזונות קטינים יכול ותוגש על ידי אחד מהוריהם ואף באמצעות "ידיד קרוב" אולם בכל מקרה מכירים בזכות התביעה העצמאית של הקטין לתבוע את מזונותיו. אף אם קדם לתביעה הסכם גירושין בין הורי הקטין שאף אושר בבית המשפט וניתן לו תוקף מחייב של פסק-דין, ייתכן וההסכם אף הכיל התייחסות באשר למזונות הקטין ושיעורו, אולם אין הקטין כבול לאמור בו.

למרות זאת, ייתכן והקטין יהיה מנוע מלתקוף את האמור בהסכם בתנאי שקודם לאישורו של ההסכם בבית המשפט התקיים דיון לגופו של עניין באשר למזונות הקטין ובית המשפט אכן אמד את צורכי הקטין לאשורם.

מלאו את הפרטים ואנו נחזור בהקדם.