ידועים בציבור

דן לימור עורך דין משפחה

מאת: עורך דין דן לימור

ידועים בציבור הינם בני-זוג שאינם נשואים זה לזו המנהלים חיי משפחה כבעל ואישה ומקיימים משק בית משותף. בקיום שני התנאים של חיים אינטימיים תחת קורת גג אחת ומשק בית המבטא את תרומת שני בני-הזוג, ניתן יהיה להכיר בבני-זוג כידועים בציבור כאשר תקופת חייהם המשותפים משתנה ונקבעת בכל מקרה לגופו.

מוסד הידועים בציבור התהווה מסיבות רבות ומגוונות. בין אם עסקינן בבני-הזוג מנועי חיתון אשר פונים אל דרך החיים של הידועים בציבור מתוך אילוץ הנובע מטעמים הלכתיים, ככל ובני-זוג הינם כהן וגרושה, ממזרים, חסרי דת או חד-מיניים, ובין אם עסקינן בבני-זוג אשר פונים אל דרך החיים הזו מתוך בחירה, מוסד הידועים בציבור הלך ונעשה נפוץ יותר בקרב כלל הציבור.

המשפט הישראלי היה ער לכך ובפועל היה זה בית המשפט אשר לראשונה העניק הכרה לבני-זוג כידועים בציבור המשליכה באופן ישיר על זכויותיהם וחובותיהם. מאוחר יותר המושג שהשתרש במשפט בישראל עוגן בכמה מחוקי מדינת ישראל ואט אט שודרג מעמדם של בני-הזוג הידועים בציבור עד כדי חיובים הנובעים מעצם קיומו של היחסים כידועים בציבור, לרבות בענייני ירושה, מזונות ורכוש.

דרכי הוכחה של ידועים בציבור

במובחן מנישואין מהווים אקט פורמאלי וברור בעטיים משתנה מעמדם של בני הזוג, מוסד הידועים בציבור אינו נוצר באקט או בהכרזה כלשהם, אלא הוא נובע מעובדות המציאות בשטח, לרבות ובפרט לנוכח חיים משותפים כבעל ואישה, על כל המשתמע מכך, וקיום משק בית משותף.

על כן, היעדר הרשמיות בהגדרת יחסיהם של הידועים בציבור יוצר הבדל משפטי מהותי ביניהם לבין בני הזוג הנשואים. ראשית, לעומת בני הזוג הנשואים, נדרשים הידועים בציבור להוכיח את עצם קיומו של הקשר הזוגי בו הם לוקחים חלק, כלומר להוכיח את התנאים ההכרחיים להכרתם כידועים בציבור. בעוד שבני הזוג הנשואים מציגים תעודת נישואין ותו-לא, על הידועים בציבור לתמוך את טענותיהם בראיות ועדויות ביחס לאורך חייהם. בנוסף על הידועים בציבור להוכיח את מועד תחילתו של קשר זה, שעשוי להשליך על המזונות ועל קיומה של הלכת השיתוף בין הצדדים והיקפה.

באפשרותם של הידועים בציבור להסדיר את יחסיהם ולערוך הסכם לחיים משותפים ולהכיל בו הוראות אותם הם מבקשים להחיל על עצמם בנוגע למועד ראשית יחסיהם, חיוביהם ההדדיים זה לזו וכן בנוגע לרכוש המשותף והנפרד שבבעלותם. באמצעות הסכם זה משיגים הידועים בציבור וודאות רבה יותר באשר לענייניהם השונים.

אולי תרצה לקרוא על-

ייעוץ משפטי לידועים בציבור
תוכן עניינים
שתפו מאמר זה
משרד עורכי דין דן לימור
עורך דין דן לימור
אני כאן כדי להקשיב ולהבטיח את האינטרס שלכם ואת זכויותיכם
בכל שאלה בדיני המשפחה והגירושין, אני מזמין אתכם/ן ליצור איתי קשר:
תחומי שירות

נגישות