כמה עולה לכתוב צוואה?

דן לימור עורך דין משפחה

מאת: עורך דין דן לימור

צוואה היא מסמך ייחודי, מעשה אישי של כל אחת ואחד שעורכים את המסמך. ככזאת הרי שיא תואמת את נסיבות חייו של עורך הצוואה וצריכה להתאים כמו כפפה ליד, לתחושותיו ורצונותיו של המצווה.

לא דומה צוואה אחת לאחרת, בעוד שצוואה אחת יכולה להתייחס לרכוש רב בדמות נכסי מקרקעין שונים, צוואה אחרת יכולה להתייחס ליחידה אחת ויחידה. כמו כן בשעה שצוואה מסוימת נועדה להסדיר את היורשים של המצווה, צוואה מסוימת אחרת נועדה להסדיר חלוקה וליצור שוויוניות מלאה בין הילדים של המצווה תוך שהיא לוקחת בחשבון מתנות שהועברו למי מהם עוד בחיי המצווה.

מטרתנו במאמר זה איננה לנקוב במחיר חד-משמעי ואחיד, ולמעשה להסביר כיצד גורמים שונים המרכיבים את הצוואה יכולים להשפיע על מורכבותה, ובכך להפחית או להגדיל את עלותה בהתאמה.

כמה עולה לכתוב צוואה

השפעת תנאי הצוואה

ישנה צוואה שבאמצעותה מבקש המצווה לדאוג בעיקר לבן / בת הזוג במסגרת צוואה הדדית. לעומת זאת, היו ויהיו צוואות בהן טיפל משרדנו, בהן המצווה מבקש "לסגור חשבון" עם מי מבין יורשיו על פי דין כך שלא יזכה לקבל את חלקו בעיזבונו או יקבל חלק מסוים, והוא מעוניין לבחון היטב את החלוקה בין היורשים השונים.

קחו למשל מקרה שבו אדם שנמצא בפרק ב' בחייו, מעוניין להבטיח את עתיד ילדיו. הסיבה שהוא עורך צוואה היא כדי שזכויות ילדיו מנישואיו הקודמים, יתממשו, ושאכן הם יקבלו את עזבונו ורכושו שיותיר במותו.

לכאורה מדובר בצוואה פשוטה שבה הוא מבקש להוריש רק לילדיו בחלקים שווים. אולם יהיו מקרים אחרים, שבהם המצווה יבקש להוריש את עזבונו בחלוקה שונה.

דוגמה לכך היא מקרה שבו אותו המוריש ירצה לקבוע בצוואתו מי יהיה היורש הראשון שלו, ובנוסף להבטיח את זכויותיו של היורש השני שיבוא לאחר היורש הראשון (למשל, אם היורש השני הוא קטין והוא מעוניין שיירש את חלקו בהגיעו לגיל 18).

לעתים ישנם מצווים שרוצים לקבוע מי יהיו היורשים האחרים החלופיים במקרה שמי מן היורשים חלילה לא יהיו בחיים במועד פטירתו.

ככלל, מדוגמאות ספורות אלו, ניתן להבין כי לכל צוואה יש את המורכבות שלה, אך זה לא נגמר כאן.

מידת ההיתכנות ליישום הצוואה

על כל אדם שעורך את צוואתו, וזוהי גם השקפת עולמו המקצועית של כל עורך דין צוואות, לבחון שאין הצוואה משקפת רק את רצונו של המצווה כפי שהוא רואה לנכון, אלא שגם בעתיד אכן ניתן יהיה ליישם אותה הלכה למעשה.

כאן נכיר מושג נוסף והוא 'צוואה סתומה'; כאשר ישנו סעיף שמדבר על צוואה 'סתומה' שלא ניתן לממש אותה, או לחילופין צוואה הכוללת בתוכה הוראה שלא ניתן לעשות איתה דבר.

צוואה סתומה על-פי ההגדרה, היא צוואה שלא ניתן להבין אילו נכסים היא מורישה לשם הדוגמה. יכולה להיות הוראה מסוימת בצוואה, שלא ניתן להבין מתוכה למי ציווה המצווה, או מה ציווה המצווה. ישנן גם צוואות שלא ניתן להבין את משמעותן, דבר שחלילה יכול להפוך את הצוואה לבטלה ומבוטלת.

ככל שהצוואה מורכבת יותר ומכילה הוראות רבות יותר, כך עלינו לבחון אותה בקפידה יתרה, ולוודא שאכן ניתן יהיה להתממש בעתיד באופן אופרטיבי את האמור בתוכה.

על-כן, כאשר פונים אלינו ושואלים באשר למחיר צוואה, הרי מבקשים לבחון כבר בשיחה הראשונית את ההיבטים הללו, וזאת כדי שנוכל לשקף את הערכתנו.

פרמטרים נוספים המשפיעים על עלות צוואה

לכתיבת צוואה מחיר המשתנה גם בשל פרמטרים רבים ושונים מאלו שהזכרנו עד כה. יצוין כי לא מדובר ברשימה סגורה כי אם רשימה פתוחה ואינסופית של פרמטרים ונסיבות שיכולים להשפיע באופן ניכר על קביעת מחיר הצוואה.

בין השאר: האם יש לנו צוואה שבה אנחנו מבקשים להוריש את כל הרכוש ליורש אחד? על פניו, כי ייתכנו גם כאן מורכבויות מסוימות, יהיה יותר פשוט ויותר קל לנסח את הצוואה, זאת לעומת צוואה שבה המצווה רוצה לחלק את עזבונו בין שורה של יורשים.

למעשה, רק בסוף הפגישה, ניתן באמת ובתמים לספק הערכת מחיר לכל הטיפול בצוואה שכולל את הפגישה, את עריכת הצוואה, את החתימה שנערכת במשרד במועד אחר בפני שני עדים. בין הפרטים הנוספים שיאפשרו לנו לענות על שאלת המחיר הרי שעלינו לבחון את: 

  • מספר הפגישות הנדרשות לצורך כתיבת הצוואה
  • עסק או פרט אחר שונה בעיזבון ובעל מורכבות שאתם רוצים להוריש
  • ריבוי נכסים כמו חברה בבעלות מלאה או בבעלות מניות חלקית
  • משק חקלאי / נחלה פה כבר מדובר בנכסים בעלי אופי שונה מנכס נדל"ן סטנדרטי המצריכים לעתים התייחסות שונה בצוואה (ראו גם מאמר בנושא הורשת דירה).
  • ועוד

דיוק וירידה לפרטי פרטים

אל לנו להתפשר בעריכת הצוואה, ועלינו לחתור לערוך את המסמך המדויק והמפורט ביותר.

חשוב להדגיש שמסמך של צוואה מחזיק באופי ייחודי ויוצא דופן; הצוואה היא שונה מכל מסמך אחר. בעוד שכל מסמך אחר קרי חוזה, הסכם בין צדדים וכיוצא בזה שקשור למכירה / קנייה של נכס או מטלטלים או מתן שירותים, נועד להתקיים במהלך חייהם של הצדדים להסכם הזה, הרי שצוואה היא ההסכם היחידי שנועד להתקיים לאחר פטירתו של אדם.

למעשה הצוואה חסרה כל תוקף משפטי במהלך חייו של המוריש. לכן חשוב לדייק בצוואה ולעשות אותה בצורה נכונה וברורה לכול, זאת כי לאחר שהאדם נפטר, מטבע הדברים שלא ניתן יהיה לשאול אותו לגבי עמדתו על הצוואה ומה הוא התכוון. זהו מסמך בו חשיבות הדיוק ניכרת יותר מכל מסמך משפטי אחר. 

על-כן, החשיבות בעשיית צוואה בצורה יסודית ומדוקדקת היא קריטית, ועשויה להצריך מספר פגישות, ו/או שיחות שלאחריהן יובאו בפני משרדנו כל הנתונים הרלוונטיים. 

משכך יש להבין שמחיר צוואה מגלם בתוכו שירות משפטי מקיף שיכול להשתנות באופן ניכר בין אדם אחר לאחר. 

נאמר כי עשיית הצוואה איננה דבר זול, אך המשמעות שלו והחשיבות שלו גם ביום שלאחר פטירתו של המצווה שלא יהיה עוד בחיים כדי להגיד מה רצה והתכוון, הוא משמעותי מאוד.

ייעוץ עם עו"ד לכתיבת צוואה

לאחר שיחת הטלפון הראשונית, תיקבע פגישה במשרדנו בה נבקש לשמוע וללמוד בדיוק את מה שמבקש המצווה לעשות בצוואתו.

נבקש לדעת את מספר היורשים, את זהותם, את הקשר שלהם למצווה, את מצבם האישי, מצבם המשפחתי, הכול כדי לנסות ולשכלל את הצוואה ככל שניתן. שאלות אלו נגזרות מתוך ניסיון שנרכש לאורך השנים.

מה אילן היוחסין של המוריש? של בני משפחתו הקרובים שהוא חפץ בעיקרם? כיצד הוא רוצה להבטיח את עתידם?

יש לדעת כי חוק הירושה מאפשר לנו לעשות שימוש בהוראות מיוחדות כדי להבטיח את עתיד היורש שיבוא אחריו או במקומו. אוכל לספר לכם כאשר אני יושב עם אדם שמעוניין לערוך צוואה, תחילת הפגישה לא דומה לסופה.

מה שלקוחות רבים אינם מודעים אליו בתחילת הפגישה, זה שהוראות צוואה מיוחדות עשויות לשדרג את הצוואה בצורה שלא העלו כלל על דעתם.

מתוך תשאול עומק של הלקוח, נוכל להעלות אינספור תרחישים שונים ונסיבות משתנות שיוכלו להשפיע על האופן שבו ננסח את הצוואה ונבהיר את רצון המוריש.

כך למעשה, רק בסוף הפגישה ישנה הערכת מחיר לכל הטיפול בצוואה. 

ייעוץ משפטי לבדיקת עלות כתיבת צוואה
תוכן עניינים
שתפו מאמר זה
מאמרים נוספים
מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם בהקדם:
שירותי המשרד
אודות משרד עו"ד דן לימור

נגישות