מטרת הייעוץ עם עורך דין להסכם ממון

דן לימור עורך דין משפחה

מאת: עורך דין דן לימור

לצד היתרון שגלום בעו"ד המכיר היטב את החוק ואת הפסיקה, אציין עובדה שרבים אינם מכירים בה: עורך דין המתמחה בהסכמי ממון גם מכיר את האופן בו נוהגים בתי המשפט במקרים של מחלוקות ועד לכדי סכסוך בין בני הזוג בהקשר הרכוש והזכויות. ואכן, בתי המשפט לא בהכרח יפסקו על-פי מה שהוחלט בהסכם.

בכללותו, הסכם ממון נועד לקבוע ולעגן כבר בשלב עשייתו וחתימתו, מה ייעשה ברכוש הנפרד או המשותף של הצדדים, בשלב שיחסיהם ייקלעו למשבר ואף יגיעו לכדי גירושין. מטרת ההסכם היא לאפשר לצדדים להגיע להבנות ברורות ומוסכמות בנושא, וזאת בתקווה שיוכלו ליישב את הסכסוך בדרכי נועם, ולייתר את ההליכים המשפטיים העלולים לנבוע מסיום היחסים.

אם כך, מדוע שבתי המשפט לא בהכרח יפעלו על-פי הסכם הממון?

הידעתם? חוק יחסי ממון מחריג נכסים שבני הזוג הביאו עמם לפני הנישואין. כך שעל-פניו החוק כבר מקנה הגנה וקובע שנכסים אלו לא יכללו במסת הנכסים המשותפת, זאת במידה ולצד השני לא היה בכך כל חלק.

אמנם נדמה שהסכם הממון מיותר, אך הדברים הולכים ונעשים מורכבים יותר, זאת בהתאם לנסיבות ולאורח חייהם והתנהלותם של בני הזוג במרוצת הזמן.

לא אחת, בתי המשפט יכולים (והיו דברים מעולם) לקבוע כי מדובר ברכוש משותף, ולהורות על חלוקתו בין שני בני הזוג. זאת גם אם לבן הזוג השני לא היה כל חלק במאמץ להשיג את אותו הרכוש ולקנות עליו זכויות.

עורך דין הסכם ממון המתמחה ובקיא בתחום, יוכל לסייע לכם וללוותכם החל מן השלב בו אתם שוקלים לערוך הסכם שכזה, דרך עשייתו ועד להגשתו לבית המשפט לצורך אישורו.

יתרה מזאת: הליווי המשפטי המקיף יכול לאפשר ולחזות נסיבות ותרחישים עתידיים, ולענות אף עליהם.

דוגמה להמחשה:

זוג נשוי עם הסכם ממון, לא מנוע מלפנות לבית המשפט במטרה להגיש בקשה לחלוקת רכוש. זוהי אמנם קריאת תיגר על ההסכם, אך אין כל חוק המונע מבן/בת הזוג להגיש את התביעה בכל זאת.

בן/בת הזוג המבקשים לחלק את הרכוש ביניהם, יכולים לטעון כי אמנם ההסכם אכן אומר X, אך הם אומרים Y שכן הנסיבות השתנו ועל-כן אנו רוצים לסטות מן האמור בהסכם. כמו-כן, ניתן לומר כי אולי נפל פגם מסוים בהסכם הממון.

הסכם הממון לא מונע בהכרח את הגשת התביעה, וכך יכולים להתעורר הליכים משפטיים שיובילו לתוצאות עגומות עבור מי שההסכם היה עבורו ערובה.

על-כן, ישנה חשיבות רבה להיוועצות עם עו"ד הסכם ממון הבקיא בתחום. יטיבו בני הזוג לערוך הסכם דינמי עם איש מקצוע המסייע בדבר; הסכם המגלם בתוכו תרחישים שעשויים להתרחש בעתיד, ועל-ידי כך לצמצם ככל הניתן את הסיכוי שבנקודת זמן עתידית תתעורר מחלוקת בנוגע לזכויות של הצדדים.

דוגמה לתנאים ותרחישים דינמיים

עורך דין עריכת הסכם ממון יוכל ללוות ולהעניק ייעוץ משפטי שלאורו יהיה קל ופשוט הרבה יותר לקבל החלטות בעלות משמעות רבה וכבדת משקל.

לשם ההמחשה, ואף על פי שלא ניתן לצפות ולחזות את הנולד, הרי שישנם שינויים שבהחלט ניתן להביא בחשבון דוגמת התגוררות בדירת אחד מבני הזוג.

כבר במסגרתו של הסכם הממון, ניתן לקבוע מה יקרה בעתיד, במידה ויחליטו הצדדים למשל למכור את הדירה שבבעלות אחד מבני הזוג ולקנות באמצעותה דירה משותפת חדשה.

הניסיון הרב שנצבר במשרד עורכי דין דן לימור מאפשר לחזות מגוון רחב של תרחישים ונסיבות משתנים, ובכך לשכלל את הסכם הממון ככל הניתן, ולצמצם את הסיכויים למחלוקות עתידיות באשר לפרשנות ההסכם והאופן שבו כל צד ינסה למשוך את ההסכם אל כיוונו שלו.

הגעתם אל משרדנו, כיצד מתחילים בתהליך?

החל מן הפגישה הראשונה, אבקש להכיר את כל הנסיבות והעובדות, ולקבל לידי את מירב (ומומלץ שמלוא) הנתונים שהלקוח או הלקוחה יכולים לתת לי; זאת כדי שנתרגמם להסכם ברור ומפורט.

ארצה לדעת מהם הזכויות של הלקוח/ה על הנכס, הנכסים שבבעלות/ה, וכל היבט אחר במישור הכספי והרכושי

שונים הם פני הדברים אם לאדם מסוים יש חשבון בנק עם כספים שמנוהלים תחת השם שלו ושבאו עמו יחד איתו אל מוסד הנישואין, לעומת אדם אחר המגיע עם דירה בבעלותו. 

שונים הם פני הדברים במקרה שבו יש בבעלותו של אדם מסוים דירה, ואילו בפועל שני הצדדים מתגוררים בה, אל מול אדם אחר שבבעלותו דירה והצד השני איננו מתגורר בה.

כל מקרה הוא לגופו, ובהתאם לנסיבות, יינתן ייעוץ משפטי המותאם במלואו אל המצב הנתון.

מתפקידי הוא להנחות ולהדריך מה הכי נכון לעשות בהתאם לנתונים שיובאו בפניי.

יש בני זוג שכבר מגיעים לפגישה כזאת ראשונית יחד, והדברים נעשים ממש בשיתוף מלא, בצורה חופשית ויש מקרים שבהם יש הרבה מקרים שבהם דווקא רק אחד מבני הזוג, לרוב זה יהיה בן הזוג שחפץ בהסכם הממון שמעוניין לעגן ולהבטיח את זכויותיו למקרה שחלילה יחסיהם של הצדדים יקלעו למשבר ופורס בפני את העובדות והנתונים, ורק לאחר מכן אנחנו עורכים הסכם ממון ומשתפים גם את בן / בת הזוג בהסכם עוברים על כולו, אני מסביר את המשמעויות של כל אחד מהסעיפים בצורה מאוד פתוחה ובשקיפות מלאה, כדי שכל מי שמתכוון לחתום על הסכם כזה יידע בדיוק על מה הוא חותם,

אגב תנאי הכרחי להסכם שכזה, ולהסכם ממון בפרט וודאי שהצדדים עתידים לעמוד ולהישפט ולאשר את אשר הם חתמו עליו, הוא שכל אחד מן הצדדים מצהיר שהוא מבין את משמעות ההסכם, מודע לתוכנו ולהוראותיו, ולתוצאות וההשלכות מחתימתו ושהוא עשה זאת בצורה חופשית מרצונו, בצורה חופשית ולאחר שגם ניתנה לו הזדמנות להתייעץ עם עורך דין.

רק אז בית המשפט יאשר את ההסכם, רק אחרי שהוא ווידא מול הצדדים שהוא עשה זאת מרצון ובצורה חופשית ושהוא הבין את משמעות ההסכם ותוצאותיו.

להלן אבקש לתמצת סוגיות שונות שניתן להכיל בהסכם ממון לנוחיותכם:

סוגיות שניתן להכיל בהסכם ממון

פירוט והסבר כללי

מועד סיום הקשר/מערכת היחסים בין בני-הזוג

קביעת מנגנון לסיום הקשר בין אם בהגיע מועד מסוים או בין אם בהתקיימות תנאי כלשהו, כגון בהודעה שכותב אחד מבני-הזוג למשנהו

אופן סיום מערכת היחסים באופן פורמאלי

כל אימת שבני-הזוג נדרשים להליך פורמאלי על מנת לביא לכדי סיום הנישואין כגון גירושין התרת נישואין יכילו בהסכם הוראות הנוגעות להתחייבותם לשתף פעולה

זכויות/חובות הנובעים מהנישואין בגירושין

 

ניתן לקבוע בשלב מוקדם ככל הניתן במערכת היחסים וויתור עתידי על זכויות הנובעות מהנישואין כגון כתובה ומזונות אישה בכפוף לקיום כל הוראות ההסכם

אחריות הורית על הילדים

בני זוג שלהם ילדים מוטב אם יקבעו את אחריותם ההורית על הילדים ואופן לקיחת החלטות מהותיות הנוגעות להם, בין אם במשותף ובין אם בדרך אחרת

יציאה לחו"ל עם אחד הילדים או יותר

החלת מנגנון יציאה של אחד ההורים עם הילד/ים לחו"ל, גובה הערבויות להן יידרש אם בכלל, מרחב שיקול הדעת של ההורה השני במתן הסכמה או סירוב וכיוצ"ב

חלוקת זמני שהות

גם אם כעת ישנה הסכמה בין ההורים מוטב לקבוע את זמני השהות של הילדים עם ההורים שיחולו כברירת מחדל בצורה מדויקת במידת האפשר ביחס לימים, שעות, חגים וחופשות

מזונות ילדים, דמי מדור והוצאות חריגות

קביעת סך החיוב וחלוקת הוצאות הילד/ים בין ההורים באופן שישקף את זמני השהות, יכולתם הכלכלית של ההורים ובהתחשב בגיל הילד/ים

המשטר הרכושי שיחול בין בני-הזוג

למעשה לב ליבו של ההסכם: איך יתנהלו        בני-הזוג בנוגע לרכוש הנפרד והמשותף, במהלך חייהם המשותפים וחלילה לאחריהם

החרגת רכוש נפרד שהביא עמו בן/בת הזוג מלפני הנישואין או כספים/נכסים שקיבל אחד הצדדים במתנה או בירושה

חוק יחסי ממון בין בני-זוג אמנם קובע זאת, אך למען הסר ספק מומלץ לציין זאת בהסכם, כי כל צד נשאר בעליו של רכוש "חיצוני" לנישואין. עשויה להיות השפעה להתנהלות במהלך חיי הנישואין ומומלץ להיוועץ בעו"ד

חובות משותפים או נפרדים של בני-הזוג או של אחד מהם

ההסכם צריך להתייחס לא רק לזכויות הקיימות היום ו/או בעתיד, אלא גם לחובות, בין אם ישנם כאלה כעת ו/או אם יווצרו כאלה בעתיד תוך התייחסות פרטנית לאופן היווצרותם

חלוקת הרכוש המשותף ו/או הנפרד, רכוש הקיים בהווה וכזה שיהיה בעתיד

איך יחולק הרכוש הנפרד/המשותף בפועל בין בני-הזוג, בכלל זה חשבונות בנק משותפים, המיטלטלין הקיימים, השקעות משותפות ונכסים בבעלות משותפת

אופן הפירוד בפועל אם וכאשר יתגוררו בני-הזוג תחת קורת גג אחת

מנגנון אשר יקל על הצדדים ליישם את הוראות ההסכם באופן מעשי בחיי היום יום, בין אם מתגוררים בדירה בבעלותם ובין אם בשכירות. מי הצד שיעזוב את הדירה ומה דין ההתחייבויות המשותפות

פירוק שיתוף בדירת המגורים

אופן חלוקת הדירה בפועל בין אם ברכישתה על ידי אחד מבני הזוג ב"העברה אגב גירושין" ובין אם במכירתה לצד ג' והחלת מנגנון המכירה באמצעות עוה"ד של הצדדים ככונסי נכסים, על מנת לייתר הליכים משפטיים

זכויות פנסיוניות, מוניטין ונכסי קריירה

אופן חלוקת הזכויות והנכסים, בין בהפרדה מוחלטת שלכל צד לא תהא כל טענה ו/או דרישה ביחס לזכויות משנהו ובין בחלוקה שווה והסכמה על בעל מקצוע להערכת שווי הזכויות והנכסים

מנגנון חלוקת זכויות, מניות, עסקים וחברות

החלת מנגנון חלוקת הרכוש והתמחרות בין    בני-הזוג (bmby) תוך התחייבות לשתף פעולה על מנת להימנע מפגיעה בעסקים ויצירת הפסדים ולייתר הליכים משפטיים ארוכים ויקרים

מנגנון פיתרון סכסוכים

הסכמה ביחס לגורם שיכריע בכל מחלוקת שתתגלע בין הצדדים ביחס להוראות ההסכם ו/או מעבר לכך

האם אני יכול/ה לערוך את ההסכם לבד? או רק עם בני הזוג?

הדבר נתון לשיקולכם בלבד.

ישנם בני זוג המגיעים כבר לפגיעה הראשונית יחד כזוג, והדברים נעשים בשיתוף מלא ובצורה חופשית.

ישנם מקרים, לרוב, בהם מדובר באחד מבני הזוג, לרוב כמובן זה שחפץ בהסכם הממון ושמעוניין לעגן ולהבטיח את זכויותיו למקרה שחלילה והיחסים ייקלעו למשבר.

במקרה השני ובו מדובר בתהליך המתקיים עם אחד מבני הזוג בלבד, הרי שרק לאחר שנערוך את ההסכם באופן מלא, נבקש לעבור על פרטיו יחד עם בן/בת הזוג השניים. במהלך המפגש, אעבור ואסביר את משמעויותיו של כל אחד ואחד מן הסעיפים באופן פתוח ומלא, ובשקיפות מלאה.

מטרתנו היא שהאדם השני החותם על ההסכם, יידע במדויק על מה הוא חותם ועל המשמעויות הטמונות בכך.

חשוב לדעת: תנאי הכרחי הוא שכל אחד מן הצדדים יצהיר שהוא מבין את משמעות ההסכם, מודע לתוכנו, להוראותיו ולתוצאות וההשלכות הצפויות מחתימתו. כמו-כן שעשה זאת מרצונו החופשי, בצורה חופשית ולאחר שניתנה לו ההזדמנות להתייעץ עם עורך דין.

רק אז, ולאחר שווידא כי אכן ההסכם נערך מרצון ובצורה חופשית, יאשר בית המשפט את תוקפו.

האם ידועים בציבור יכולים לערוך הסכם ממון?

שאלה נפוצה שארצה לנצל את הבמה ולענות עליה כעת: כן, בהחלט.

אמנם הסכם ממון על-פי חוק הוא הסכם שנערך בין בני זוג נשואים או לחילופין בין בני זוג שעומדים להינשא בקרוב, אך אין כל מניעה שבני זוג החיים יחדיו, דוגמת ידועים בציבור שמנהלים זוגיות ואורח חיים משותף, יערכו גם הם הסכם שכזה.

יש לציין הבדל מהותי והוא כי בני זוג נשואים או שעומדים להינשא, מוכרחים לאשר את ההסכם תחת ערכאותיו של בית המשפט. זאת בעוד שידועים בציבור אינם מוכרחים לעשות כן.

עורך דין לעריכת הסכם ממון ימליץ לכל זוג, גם אם אינם נשואים, להביא את ההסכם בכל זאת לאישורו של בית המשפט, ובכך להעניק לו תוקף מחייב כשל פסק דין.

התייעצו עם משרדנו

בכל שאלה והתייעצות בנושא עריכת הסכמי ממון עם משרד עורכי דין דן לימור, הינכם מוזמנים ליצור קשר טלפוני ישיר או להשאיר פניה באתר לקבלת שיחה חוזרת.

ייעוץ משפטי עם עורך דין הסכם ממון
תוכן עניינים
שתפו מאמר זה
מאמרים נוספים
מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם בהקדם:
שירותי המשרד
אודות משרד עו"ד דן לימור

נגישות