מירוץ סמכויות

דן לימור עורך דין משפחה

מאת: עורך דין דן לימור

ענייני נישואין וגירושין של בני זוג יהודים מצויים בסמכותו הייחודית של בית הדין הרבני.

יחד עם זאת עניינים שנכרכו כדין בתביעת גירושין על ידי בן זוג יהודי, כמו למשל משמורת ילדים, מזונות אישה והרכוש שבבעלות בני הזוג, נכנסים גם כן לתחומו של בית הדין הרבני, לו קיימת סמכות דיון מקבילה לסמכותו של בית המשפט לענייני משפחה. הערכאה השיפוטית בעלת הסמכות לדון תהיה הראשונה אשר אל פתחה הוגשו התביעות והראשונה אשר הקדימה וקיימה דיון לגופו של עניין.

תכלית כללי הכריכה נועדה לקדם וליעל את ההליכים, מתוך מחשבה לפיה, רצוי שהערכאה העוסקת בתביעת הגירושין, כלומר, בית הדין הרבני, תוכל לטפל בכל המחלוקות המתייחסות לגירושין, ככל ולא קדמו תביעות בעניינים זהים בבית המשפט לענייני משפחה, כאמור לעיל.

בעניינים הנמצאים בסמכותם המקבילה של בית הדין הרבני ושל בית המשפט לענייני משפחה עשויות התוצאות המושגות בערכאה אחת להיבדל מהותית מאלו המושגות בערכאה השנייה. הפער בין בית המשפט לענייני משפחה לעומת בתי הדין הרבניים נובע מכך ששתי הערכאות השיפוטיות הללו שואבות עוצמתן מכוח כללי פרוצדורה אחרים, סדרי דין וראיות שונים, השקפה ועולם ערכים נבדלים ופער בפרשנות הדין הדתי.

הלכה למעשה, כך נוצר הפיצול בין הדין הדתי לאזרחי. כך גם נוצרה תופעת "מרוץ הסמכויות" המוחלת כל אימת שאחד מבני הזוג שוקל הגשת תביעה וחותר לעשות כן בפני הערכאה בה הוא עשוי למקסם את יתרונותיו הרכושיים בין אם זו הדתית ובין אם זו האזרחית. בתום המרוץ, הערכאה הראשונה אשר אל פתחה הוגש כתב התביעה ו/או זו אשר קיימה דיון ראשון לגופו של עניין, היא זו אשר קונה סמכות לדון בעניינם של הצדדים.

לפיכך, משזהות הערכאה השיפוטית אשר תדון בסופו של יום ותעמוד על בירור ההליך המשפטי בין בני-הזוג תלויה בזו שתקדים ותרכוש את סמכותה, קיימת חשיבות רבה והכרח להיוועץ בעורך דין גירושין על מנת לפעול בצורה מושכלת ומחושבת עוד בטרם נורתה יריית הפתיחה למרוץ.

ברוח דברים אלה חשוב לציין, כי קיימת בציבור הדעה הרווחת והמוטעית לפיה, בית הדין הרבני הינו חוף מבטחם של הגברים בו הם משיגים את מבוקשם לעומת בית המשפט לענייני משפחה המיטיב עם המין הנשי. בפועל, המציאות שונה ואל לנשים לשלול פנייה לערכאה הדתית. בנסיבות מסוימות בכוחה של אישה העותרת לסעד של מדור ספציפי בבית הדין הרבני להביא למיצוי מלא של זכויותיה באמצעות סעד ייחודי לבית הדין הרבני ולצאת נשכרת הודות לייעוץ משפטי מוקדם.

ייעוץ משפטי בנושא גירושין ומשפחה
תוכן עניינים
שתפו מאמר זה
משרד עורכי דין דן לימור
עורך דין דן לימור
אני כאן כדי להקשיב ולהבטיח את האינטרס שלכם ואת זכויותיכם
בכל שאלה בדיני המשפחה והגירושין, אני מזמין אתכם/ן ליצור איתי קשר:
תחומי שירות

נגישות