עורך דין לענייני אפוטרופסות

דן לימור עורך דין משפחה

מאת: עורך דין דן לימור

משרד עורכי דין דן לימור מספק מעטפת משפטית מלאה בנושאי אפוטרופסות למבוגרים ולקטינים, תוך הקפדה על זמינות גבוהה, ומתן שירות אישי ומסור.

מטבעם של הדברים, כי ישנו הבדל משמעותי בין אפוטרופוס למבוגר לבין אפוטרופוס לילד. אב ואם הינם אפוטרופוסים כחוק וזאת עד הגיעו של ילדם לגיל בגרות, קרי גיל 18. הצורך במינוי אפוטרופוס לקטין עולה מנסיבות בהן נפגעה כשירותם של ההורים או חלילה במקרים טרגיים בהם אדם אחר ידאג לצרכיו של הקטין.

במקרים ובהם מבוגר זקוק למינוי אפוטרופוס, הרי שהדבר נובע מכך שנפגעה כשירותו ו/או תפקודו, ומכך נמנעה ממנו יכולתו לדאוג לצרכיו שלו עצמו. הנסיבות הן שונות ומשתנות, החל ממצבים רפואיים כגון דמנציה או פגיעה קוגניטיבית אחרת, ועד לאירועים שאיננו צופים את בואם כגון תאונות. במצב דברים זה, הרי שמתעורר הצורך למנות אדם שידאג לעניינם הרכושי והממוני.

משרדנו מייצג הגשת בקשות לאפוטרופסות ובקשות לביטול האפוטרופסות או החלפתה באדם אחר, וזאת על-פי חוק הכשרות והאפוטרופסות.

מהי אפוטרופסות?

אפוטרופסות מתארת אדם או תאגיד שאחראים לטפל ולדאוג לענייניו השוטפים של אדם מסוים שאינו יכול עוד לדאוג לענייניו השוטפים בכוחות עצמו, לרבות עיניניו האישיים, הרפואיים והרכושיים.

ישנה אפוטרופוסות שאיננה כרוכה בהליך משפטי כלל, והיא טבעית ואוטומטית, קרי הורים לילדם. יש לעומת זאת, אפוטרופסות שמחייבת פרוצדורה משפטית בין אם במסגרת ייפוי כוח מתמשך ובין אם במסגרת משפטית נפרדת כאשר לא נעשה מראש ייפוי כוח מתמשך, וזאת באמצעות הגשת בקשה פורמלית לאפוטרופסות בבית המשפט.

אפוטרופסות טבעית ואוטומטית משויכת לכל הורה לקטין אשר מכוח חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, הרי שההורה משמש כאפוטרופוס של הילד עד הגיעו לגיל 18 ככזה, ההורה הוא הגורם האחראי על כל ענייניו השוטפים של הילד ומוטלת עליו החובה לדאוג לענייניו האישיים, הרכושיים והרפואיים.

אפוטרופסות זו איננה מצריכה נקיטת פעולה כלשהי והיא אוטומטית החל מרגע הולדת הילד ועד הגיעו לגיל 18, שאז הקטין שהפך לבגיר הוא כשיר ויכול לנהל את ענייניו בכוחות עצמו, זאת על-פי החוק.

באילו מקרים נדרש הליך משפטי לאפוטרופסות לקטין?

יש לציין שגם בענייניהם של קטינים הרי שמוגשות בקשות חדשות לבקרים בענייני אפוטרופסות, שאז מדובר במגוון בקשות שונות שתלויות בנסיבות הפרטניות של אותו המקרה ושנובעות ממציאות חייו של אותו ילד.

קיימים מקרים בהם בן משפחה נוסף פרט להורים, מבקש להתמנות כאפוטרופוס נוסף לילד; לעתים נובע הדבר מכך שההורים לא לחלוטין מסוגלים למלא אחר כל צרכיו של הילד, ומי שמטפל בקטין הלכה למעשה זה הסבא והסבתא לשם הדוגמה.

גם במשרדנו, טיפלנו במקרה דומה ובו הסבא ביקש להתמנות כאפוטרופוס לנכדו הקטין, וזאת כדי שנוכל להקל על הסב לטפל בענייניו של נכדו. המינוי כאפוטרופוס מקנה לסב את היכולת ולו כדי לסייע או לעזור או להקל על היכולת שלו לטפל בנכדו. למעשה התעורר הצורך הבהול במינויו שכן אז יהיה מוסמך לחתום לבדו על כל העניינים המצריכים מתן אישור וחתימה מטעם ההורים.

דוגמה נוספת: ישנם תרחישים בהם אחד ההורים לא בחיים ואז מתעורר הצורך למנות אפוטרופוס שאיננו אחד ההורים. גם אז אין מנוס אלא מלפנות לבית המשפט בהליך מסודר לצורך מינוי אפוטרופוס לקטין שכאמור אינו אחד מהוריו.

בהקשר זה, יש לציין כי קיימים מקרים בהם גורמי הרווחה מתרשמים שההורים ביחד ולחוד אינם מסוגלים לתת את המענה הדרוש לילד, שאז גם מוגשת מטעם גורמי הרווחה בקשת נזקקות, כדי להכיר בקטין כקטין נזקק, ולמעשה לפרוס את חסות גורמי הרווחה על הקטין , ולקבל החלטות בעניינו. מקרים אלו יטופלו באמצעות בית המשפט, במקרה הנוכחי בית המשפט השלום לנוער או בית המשפט המחוזי, לרוב זה יהיה נוער. 

באילו מקרים נדרשת אפוטרופסות לבגיר?

אפוטרופסות לבגיר לא כשיר נדרשת מסיבות כאלו ואחרות, ומטבע הדברים שלא ניתן למנות את כל המקרים שכן כל מקרה הוא לגופו.

כן ניתן לסכם זאת ולומר כי כאשר אדם אינו יכול לטפל בענייניו השוטפים בכוחות עצמו, הוא בגיר מעל גיל 18, ואיננו מסוגל עוד לטפל בענייניו האישיים הרפואיים והרכושיים, הרי שמתעורר הצורך למנות לו אפוטרופוס, גם אם באופן זמני או קבוע.

במצב דברים זה, מתעורר הצורך לנקוט בהליך משפטי ולהגיש בקשה למנות לו אפוטרופוס.

הנסיבות הן שונות ומשתנות, החל מצורך צפוי כיוון שמדובר באדם המצוי על הרצף האוטיסטי ובהגיעו לגיל 18, הוריו יבקשו למנות את עצמם לאפוטרופוסים כך שיוכלו להמשיך ולטפל בענייניו השוטפים כפי שיכלו לעשות כשהיה קטין.

במקרה אחר, הרי שיכול להיות מדובר באדם שנפגע בתאונה וכרגע באופן זמני זקוק למי שיטפל בענייניו. ייתכן ויהיה זה אדם שמבחינה קוגניטיבית נפגעה יכולתו לנהל את ענייניו השוטפים, אם בשל התפתחות או החמרה בדמנציה, ואם כנובע מכל סיבה אחרת אשר פגעה ביכולותיו לדאוג לעצמו ולקבל החלטות.

במצבים מעין אלו, יש הכרח בפניה מסודרת לבית משפט לבקשה למינוי אפוטרופוס.

כיצד מחליטים על מינוי האפוטרופוס?

בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון, ישנה עדיפות למנות אפוטרופוס מבין קרובי המשפחה של האדם שעליו אנו מבקשים להתמנות כאפוטרופוס.

ישנם מקרים שימונה אפוטרופוס חיצוני החל מאדם זר ועד אף לתאגיד או עמותה בישראל. צעד שכזה יכול לנבוע בשורה של מקרים למשל אם וכאשר אין לאדם הזקוק לאפוטרופוס קרובי משפחה, או שרוצים להתמנות, ו/או יש קרובי משפחה אבל מי מהם לא נמצא כמסוגל לשמש כאפוטרופוס. בלית ברירה בית המשפט מחליט על מינוי חיצוני.

האם מינוי אפוטרופוס הוא סופי? או שניתן לשנות את ההחלטה?

כאן המקום לציין כי גם כאשר ממונה אפוטרופוס, הרי שאין זה סוף פסוק מבחינה משפטית. במידה וחל שינוי נסיבות ניתן לשוב ולפנות לבית המשפט במסגרת פניה או בקשה מתאימה.

לשם המחשה: ככל ובשעה טובה, האדם שמונה לו אפוטרופוס חזר לכשירות מלאה והוא מסוגל לדאוג לענייניו השוטפים, תוגש בקשה לביטול המינוי.

כך שייתכן שתוגש גם בקשה לביטול אפוטרופוס או החלפת זהות האפוטרופוס אם חל כל שינוי נסיבות אצל האפוטרופוס עצמו. כלומר אדם שהיום רואה עצמו כמי שמעוניין לעשות זאת בעוד שבעבר לא היה.

האם ניתן לכפות על אדם לשמש כאפוטרופוס?

אדם שמבקש לשמש כאפוטרופוס לאדם אחר, הוא לפני הכול, ביחד עם זה שהוא אדם שמסוגל לטפל ולדאוג לצרכיו של אדם אחר, צריך לרצות בזה.

אין 'מפילים' את זה על מישהו שאיננו מעוניין בכך.

מי שלא רוצה לשמש כאפוטרופוס לא ישמש נקודה.

וכך גם נענה על סוגיה נוספת: אם לפני כמה שנים אדם מסוים לא רצה לשמש כאפוטרופוס, וכיום הוא רוצה בכך, הרי שהוא יכול לשנות את דעתו ולנסות ולפנות לבית המשפט עם עורך דין מומחה אפוטרופסות כדי להגיש בקשה מסודרת להחלפה.

מה קורה אם ישנה התנגדות למינוי לאפוטרופסות או וויכוח בין כמה צדדים המעוניינים בתפקיד?

אם יש התנגדויות למינוי, או רצון של כמה גורמים לשמש כאפוטרופוסים, הרי שבמקרים כאלו שכל אחד מושך לכיוונו וכל אחד רוצה למלא את התפקיד, עולה סיכוי לא רע ונאמר זאת בזהירות, שבית המשפט יעדיף למנות עמותה .

עם זאת, חשוב לציין כי כל מקרה הוא לגופו וההחלטה מתקבלת בהתאם לנסיבות.

אופן הגשת הבקשה

כל בקשה למינוי אפוטרופוס מצריכה הליך מסודר משפטי בפניה לבית המשפט. הצורך במינוי אפוטורופוס לקטין או לבגיר כרוך בהליך משפטי לכל דבר ועניין, והוא מחייב הגשת בקשה מסודרת לבית המשפט, בהתאם לתקנות וליעדים.

בקשה זו תועבר ליועץ המשפטי לממשלה, שיידרש להגיש את תגובתו. לא מן הנמנע שיוגש תסקיר מטעם גורמי הרווחה לתיק, כמו כן, עשויה להתבקש תגובתו של מגיש הבקשה לתסקיר או לעמדות יתר הגורמים בתיק, וכמו כן ייקבע דיון.

אמנם ניתן לעשות זאת באופן עצמאי, למעט הצורך בהגשת תצהירים לבית המשפט שמחייבת אימות חתימה של עורך דין. עם זאת, מאחר ומדובר בהליך משפטי, מומלץ לערוך זאת יחד עם עורך דין אפוטרופסות שילווה אתכם החל מן הפגישה הראשונה בדבר זהות האפוטרופוס.

חשוב לזכור שכל החלטה משפטית ופסק דין בבית המשפט, גם הכרעתו של בית המשפט בדבר זהות האפוטרופוס נתונה לביקורת שיפוטית, וניתן להגיש עליה ערעור לבית המשפט המחוזי.

הכירו את המושג: ייפוי כוח מתמשך

עתה נבקש לדון בנושא שנכנס בשנים האחרונות לענף המשפטי והוא עונה לשם: ייפוי כוח מתמשך.

ייפוי כוח מתמשך הוא למעשה הדרך היחידה להיערך מראש ולהקדים תרופה למכה. לחסוך את הצורך בהליך משפטי למינוי אפוטרופוס וכן את הצורך בעורך דין לענייני אפוטרופסות בכלל.

זוהי פרוצדורה משפטית חד-פעמית שתאפשר לכם לחסוך הליך משפטי ממושך.

ייפוי כוח מתמשך אנו מכנים זאת פעמים רבות כמעין צוואה לחיים בה אדם שעה שהוא צלול ומודע לסביבתו מחליט למעשה במי הוא חפץ שישמש כבא כוחו ולמנותו כאדם שינהל את ענייניו השוטפים.

האדם שעורך ייפוי כוח מתמשך מוכרח להיות מודע למסמך שהוא עורך ונעדר בעיות קוגניטיביות של זיכרון וכדומה, בגיר מעל גיל 18, אדם שכשיר לקבוע מי ינהל את ענייניו וזאת אם יתעוררו מקרים שונים שימנעו ממנו לעשות כן, דוגמת המקרים שתיארנו קודם לכן במאמר.

המסמך ייכנס לתוקף ויופעל אך ורק כאשר כותב ייפוי הכוח המתמשך לא יהיה כשיר יותר. 

לייפוי כוח מתמשך יתרונות רבים:

  • תיחסך מקרובי משפחתו הפרוצדורה הנדרשת להגשת בקשה לבית המשפט, וכן ייחסך כל ההליך המשפטי הכרוך בכך. 
  • האדם שעורך את ייפוי הכוח המתמשך מבטיח את זהותו של האדם שיהיה אחראי עליו. כלומר, הוא ורק הוא, יהיה זה שיחליט.
  • ייפוי כוח מתמשך מונע ויכוחים ומחלוקות באשר לזהות האפוטרופוס.
  • בייפוי כוח מתמשך אנחנו למעשה נותנים ביטוי אך ורק לרצונו של עורך המסמך.

את ייפוי הכוח המתמשך ניתן לערוך אך ורק יחד עם עורך דין ייפוי כוח מתמשך אשר עבר את ההכשרה הנדרשת.

ובכל שאלה והתייעצות הן בנושא ייפוי כוח מתמשך והן בנושא מינוי או ביטול אפוטרופסות, אני מזמינים אתכם להיוועץ עם משרדנו.

ייעוץ משפטי בנושא אפוטרופסות
תוכן עניינים
שתפו מאמר זה
מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם בהקדם:
תחומי שירות

נגישות