צו ירושה

דן לימור עורך דין משפחה

מאת: עורך דין דן לימור

צו קיום צוואה נדרש רק כאשר המנוח הותיר אחריו צוואה, ואילו בהיעדר צוואה עליכם להגיש בקשה למתן צו ירושה. דן לימור – משרד עורכי דין, המתמחה בדיני ירושה וצוואה, עוסק בבקשות למתן צווי ירושה ו/או צווי קיום צוואה ופועל להשגת הצווים בהקדם. משרדנו מעניק שירות משפטי מקיף ויסודי העומד לרשותכם בכל עת. בשורות הבאות מובאים פרטים אודות בקשה לצו ירושה, וכן אודות בקשה לצו קיום צוואה, הכרוכות בהליכים דומים למדי.

האם חייבים צו קיום צוואה או ירושה?

הוראות הצוואה לא ניתנות למימוש מבלי שהצוואה הוכרה ככשרה ותקפה. לכן, בטרם תמומש הצוואה חובה לעתור למתן צו קיום צוואה אשר נועד להכיר בצוואה שערך המנוח כצוואה חוקית ותקפה מבחינה משפטית מחד ונועד כדי להצהיר על זהות היורשים ועל היקף זכויותיהם מאידך. בסופו של יום, במתן צו קיום צוואה ניתן הכשר לקיומה של הצוואה ככתבה וכלשונה דברים אלו נכונים גם לגבי מימוש ירושה (בהיעדר צוואה), ורק לאור צו שניתן על ידי הרשם לענייני ירושה ניתן לפנות לחלוקת העיזבון על פי האמור בחוק הירושה.

למי מוגשת הבקשה למתן צו קיום צוואה?

בקשה למתן צו קיום צוואה – בצירוף תעודת פטירה, הצוואה המקורית והעתקיה – מוגשת לרשם לענייני ירושה שבאזור שיפוטו היה מקום מושבו של המוריש. הבקשה מוגשת רק לאחר משלוח הודעות לזוכים על פי הצוואה (הודעה ליורש על פי הצוואה) בה מגיש הבקשה מודיע על כוונתו להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה למתן צו קיום צוואה. לחילופין, ניתן לצרף לבקשה למתן צו קיום צוואה, כתבי/תצהירי הסכמה של יתר היורשים על פי הצוואה.

בקשה לצו ירושה אגרה

מתי מקבלים צו קיום צוואה או ירושה?

לאחר שהוגשה הבקשה למתן צו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה ושולמה בגינה האגרה המתאימה, מועברת הבקשה על ידי הרשם לענייני ירושה לתגובת ב"כ היועץ המשפטי לממשלה מטעם האפוטרופוס הכללי, המוגשת תוך 45 ימים. במקביל מתפרסמת בעיתון יומי על ידי הרשם לענייני ירושה הודעה על שהוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה. על כל המעוניין להתנגד לבקשה להגיש התנגדות לרשם לענייני ירושה תוך 14 יום מתאריך פרסום ההודעה בעיתון. שימו לב שישנה חשיבות לשאלה: כמה זמן חלף ממועד פרסום הבקשה למתן צו קיום צוואה או הבקשה לצו ירושה, מכיוון שלאחר השבועיים של הפרסום לא ניתן עוד להגיש התנגדויות, ומי שלא הגיש התנגדות בזמן פספס את ההזדמנות.

במידה ולא הוגשה התנגדות וככל שב"כ היועץ המשפטי מטעם האפוטרופוס הכללי הגיב בהודעה על כוונה שלא להתערב בהליכים, יינתן צו קיום צוואה או ירושה. כאשר לבקשה לא צורפו מלוא המסמכים ו/או חסרים בה פרטים, רשאי ב"כ היועץ המשפטי לממשלה מטעם האפוטרופוס הכללי לתת הודעה על דרישת פרטים. לעיתים, יהיה צורך בהגשת בקשה חדשה מתוקנת. כדי להימנע מהשמטת פרטים, דרישת מסמכים מה שעלול לעכב את ההליכים, מומלץ להיוועץ עם עו"ד ירושה לצורך הכנה והגשת בקשה למתן צו קיום צוואה או ירושה. 

לא פעם פונים אל משרדנו אנשים ושואלים לגבי צו ירושה, כמה זמן ייקח מרגע הגשת הבקשה ועד לקבלת הצו. התשובה לשאלה תוך כמה זמן מקבלים צו ירושה עשויה להשתנות ממקרה ולמקרה ותלויה במספר היבטים, אך באופן כללי ניתן לומר כי תהליך ממוצע לוקח כשלושה חודשים.

עם זאת, למי שרוצה לדעת לגבי צו ירושה, תוך כמה זמן הוא מתקבל מהרשם, כדאי לדעת שעשויים להיות עיכובים מסוימים. בפרט, ההליך עשוי להתעכב אם בדק האפוטרופוס הכללי צו ירושה (את פרטי הבקשה), ודרש שתוגש בקשה מתוקנת לצו ירושה, כלומר השלמה של הפרטים. מעבר לכך, משכו של התהליך תלוי בעומס הקיים באותו הזמן על משרדי הרשם לענייני ירושה, וכמובן שההליכים עשויים להתארך בהרבה במידה והוגשו התנגדויות.

צו ירושה תוך כמה זמן

כמה עולה להוציא צו ירושה

יש להוצאת צו ירושה עלות בסיסית הכרוכה באגרות ובתשלום לעורך דין המתמחה בדיני ירושות המטפל בפנייה אל הרשם לענייני ירושה. ראשית, בנוגע לאגרות הן משתנות בין הגשת בקשה ידנית למקוונת, כאשר על הגשה מקוונת יש הנחה של 15%. יש לציין כי במידה ומגישים את הבקשה באמצעות עורך דין, הרי שניתן להגיש באופן מקוון בלבד, ואם מגישים לבד ישנה אפשרות להגשה ידנית או מקוונת. את הבקשה המקוונת ניתן להגיש רק אם הנפטר הותיר אחריו צאצאים ובת זוג, או אם הותיר אחריו צאצאים, או אם הותיר אחריו בת זוג בלבד והוריו עדיין חיים, או אם רק הוריו עדיין חיים.

נכון לשנת 2023, אגרה לצו ירושה עבור פתיחת הבקשה עומדת על 461 ₪. בנוסף, יש לשלם עם בקשה לצו ירושה אגרה עבור הוצאות הפרסום בעיתון, שמכונה שובר כתום, ועומדת נכון ל- 2023 על 130 ₪. עם זאת, כפי שצוין לעיל, נדרש עבור צו ירושה מחיר מעט גבוה יותר בהגשת בקשה ידנית, העומד נכון לשנת 2023 על 542 ₪ עבור פתיחת הבקשה, ועוד 130 ₪ עבור הוצאות הפרסום בעיתון. כאמור, לכך יש להוסיף את עלות עורך הדין, שאיננה גבוהה במיוחד ומשתנה מעט ממשרד למשרד. עם זאת, יש לזכור כי העלויות עשויות להיות גבוהות משמעותית במידה והדברים מגיעים לפתחו של בית המשפט לענייני משפחה.

מתי התיק עובר לבית המשפט לענייני משפחה?

אם מוגשת לרשם לענייני ירושה התנגדות לבקשה למתן צו קיום צוואה או לבקשה לצו ירושה ו/או כאשר הודיע ב"כ היועץ המשפטי לממשלה מטעם האפוטרופוס הכללי על כוונה להתערב בהליכים, הרשם לענייני ירושה יעביר את התיק שייפתח מחדש בבית המשפט לענייני משפחה שיקבל את הסמכות להכריע בדבר תוקף הצוואה, זהות היורשים, היקף הזכויות והנכסים ואפן חלוקתם.

התנגדויות לצו קיום צוואה מוגשות על ידי אנשים הרואים את עצמם נפגעים מהצוואה, וביכולתם לטעון בין היתר להשפעה בלתי הוגנת על המוריש, לאי כשירות של המוריש בעת כתיבת הצוואה, ועוד. מאידך, בהתנגדויות לצו ירושה ייתכן שהמתנגדים יטענו לקיומה של צוואה שהותיר אחריו הנפטר. במקרה שאכן קיימת צוואה כזו יהיה צורך לבחון את תוקפה ואת האמור בה, ובמידה ובית המשפט מתרשם שאכן מדובר בצוואה תקפה וחוקית, הרי שהיא גוברת על אופן חלוקת העיזבון הקבוע בחוק הירושה בהתאם למעגלי קרבה אל הנפטר. סיבות נוספות להתנגדויות לצו ירושה יכולות להיות נישואים לא תקפים, קיומם של יורשים נוספים הזכאים לחלק בירושה אך לא נכללו בבקשה, או להיפך – חלק מהאנשים המצוינים בבקשה לצו ירושה אינם זכאים למעשה לחלק בעיזבון.

האם צריך עורך דין לצורך הגשת בקשה לצו ירושה

מומלץ להסתייע בעורך דין. כפי שניתן להבין, יש עבור צו ירושה תהליך ברור ומסודר שאינו ממושך במיוחד. בעיקרון, ניתן לבצע את התהליך באופן עצמאי באופן ידני מול לשכת הרשם הרלוונטית לאזור מגוריו של הנפטר או באופן מקוון דרך אתר הרשם לענייני ירושה.

עם זאת, מרבית האנשים בוחרים להסתייע בתהליך בשירותיו של עורך דין. הסיבה לכך היא שעורכי דין לענייני משפחה, שהינם בעלי בקיאות וניסיון רב בתחום, יכולים לבצע את הבקשה באופן מהיר ונכון יותר, לרבות מילוי נאות של טופס הבקשה, המצאת המסמכים הדרושים, ניסוח נכון של הסתלקות מעיזבון ואימות תצהירים, וכן הלאה. בנוסף, הסתייעות בעורך דין מפחיתה למינימום עיכובים בלתי צפויים, כגון פרטים חסרים שיידרשו בהשלמה על ידי האפוטרופוס הכללי, ובמידה והפרטים אכן יידרשו – עורך הדין ינחה את המבקשים להשגתם המהירה.

וכמובן, יש להסתייע בעורך דין במידה והוגשו התנגדויות לצו קיום ירושה או צוואה.

לפרטים נוספים וסיוע בהגשת בקשה לצו ירושה או צוואה

למשרדנו ניסיון רב בהגשת בקשות לצווי ירושה ולמתן צווי קיום צוואה ובהתנהלות מול הרשם. נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה והתלבטות לגבי התהליך, וללוות אתכם מתחילתו ועד סופו. לפרטים נוספים ולקבלת ליווי בהגשת בקשה לצו ירושה או בקשה למתן צו קיום צוואה, הינכם מוזמנים לפנות אל משרד עורכי הדין דן לימור בטלפון/וואטסאפ 03-5704434.

האמור איננו תחליף לייעוץ משפטי.

ייעוץ משפטי בנושא בקשה לצו ירושה
תוכן עניינים
שתפו מאמר זה
משרד עורכי דין דן לימור
עורך דין דן לימור
אני כאן כדי להקשיב לכם ולערוך יחד אתכם צוואה המבטיחה את רצונכם
בכל שאלה בנושא צוואות וירושות אני מזמין אתכם/ן ליצור איתי קשר:
תחומי שירות

נגישות