ייפוי כוח רפואי חוק החולה הנוטה למות

דן לימור עורך דין משפחה

מאת: עורך דין דן לימור

חוק החולה הנוטה למות יפוי כח

חוק החולה הנוטה למות נועד להסדיר את הטיפול הרפואי בחולה הסובל מבעיה רפואית חשוכת מרפא, שלגביו נקבע, כי תוחלת חייו אינה עולה על שישה חודשים. יפויי הכוח רפואי משמש את החולה הנוטה למות במסגרתו הוא מעניק לאדם אחר הרשאה לקבל במקומו החלטות הנוגעות לטיפול הרפואי ובפרט לטיפול רפואי מאריך חיים, לו הוא עשוי להיזקק בעתיד, בשעה שמכל סיבה שהיא, גופנית או נפשית, לא יוכל להביע דעתו, לתת את הסכמתו מדעת או אי הסכמתו לטיפול הרפואי שיידרש לו. 

בכוחו של החולה הנוטה למות, המעניק יפויי כוח רפואי לאחר, להיערך כבר עתה, באופן שקול ומחושב, לקראת עתידו הרפואי והטיפול בבריאותו, לימים בהם לא יוכל בכוחות עצמו להביע את דעתו ולתת את הסכמתו.

לעומת זאת, ככל וחולה הנוטה למות לא העניק יפויי כוח רפואי לאדם אחר וכעת אין ביכולתו, מכל סיבה שהיא, לתת את הסכמתו או את אי הסכמתו לקבלת הטיפול הרפואי לו נזקק, אין מנוס, אלא למנות לו אפוטרופוס אשר יידרש לבדו להביע דעתו למתן הטיפול הרפואי. בנסיבות אלו קיימת אפשרות סבירה שהאפוטרופוס ייתן את הסכמתו להענקת הטיפול הרפואי לחסוי אמנם מתוך טובתו של החסוי, אך בניגוד לרצונו של החסוי שהיה מעדיף להימנע מלקבל את הטיפול הרפואי ואף טיפול מאריך חיים.

על מנת למנוע מצב זה ובכדי לייתר את הצורך באפוטרופוס, רשאי החולה הנוטה למות להסדיר את ענייניו הרפואיים בשני אופנים; במסגרת יפויי כוח הניתן על ידו או במסגרת הנחיות רפואיות מקדימות אותן עורך החולה נוטה למות בעצמו.

עשיית יפויי הכוח רפואי לפי חוק החולה הנוטה למות

כל עוד לא צוין אחרת, יפויי הכוח יהיה בתוקף מעת שהחולה הנוטה למות איבד את יכולתו להביע דעתו בנוגע לטיפול הרפואי וזאת למשך 5 שנים. בהתאם לחוק, רשאי חולה הנוטה למות שמעל גיל 17 להסמיך אדם אחר להחליט במקומו ולתת דעתו על הטיפול הרפואי לו יזקק בעתיד, ולפרט את הנסיבות והתנאים, לרבות הגדרת מצב של סבל משמעותי.

על יפויי כוח להיעשות בכתב רק לאחר מתן הסבר רפואי, ולהיחתם בנוכחות שני עדים שאין להם אינטרס כלכלי או אחר במייפה הכוח ושאינם מיופה הכוח. על העדים לזהות את נותן יפויי הכוח ואת מקבלו ולוודא, כי יפויי הכוח ניתן על דעתם והסכמתם של נותן יפויי הכוח, מקבל יפויי הכוח, וזאת ללא לחץ ו/או השפעה בלתי הוגנת ולהתרשם כי המשמעויות המשפטיות וההשלכות מובנות לשניהם.

משרדנו מטפל בבקשות למתן צווי אפוטרופסות וכן במתן יפויי כוח רפואי ומעניק חוות דעת משפטית הכרחית לצורך בחירת החלופה המומלצת בהתאם לנסיבות ובתום בדיקתן.

בכל שאלה והתייעצות עם עורך דין מטעם משרדנו השאירו פניה באתר או צרו עמנו קשר טלפוני.

ייעוץ משפטי בנושא ייפוי כוח
תוכן עניינים
שתפו מאמר זה
משרד עורכי דין דן לימור
עורך דין דן לימור
אני כאן כדי להקשיב ולהבטיח את האינטרס שלכם ואת זכויותיכם
בכל שאלה בדיני המשפחה והגירושין, אני מזמין אתכם/ן ליצור איתי קשר:
תחומי שירות

נגישות