עורך דין לצו ירושה

עורך דין לצו ירושה

צו ירושה הינו צו דקלרטיבי הצהרתי המכריז על זהות יורשיו של המנוח. עיזבונו של המנוח, כספיו ונכסיו יחולקו בהתאם לצו הירושה, ורק לאחר שתוגש בקשה מפורטת ומלאה לצו הירושה. חשוב לציין, כבר במעמד פתיח זה, כי באופן עקרוני, בקשה לצו ירושה יכולה להיעשות באופן עצמאי על-ידי מגיש הבקשה, ללא צורך בעורך דין, כל זאת תוך […]

כמה זמן לוקח צו קיום צוואה?

כמה זמן לוקח צו קיום צוואה?

עם פטירתו של המוריש, על היורשים להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה להוצאת צו קיום צוואה. החל מרגע זה, מתחיל תהליך בו הרשם מבקש לברר ולוודא כי אין כל התנגדות או קולות הקמים אל מול מימוש הצוואה מסיבות כאלו ואחרות. התהליך יכול בהחלט להיעשות במהירות ובתוך שבועיים צו קיום הצוואה יינתן ויוכלו היורשים לממש את צוואתם […]

שינוי צוואה הדדית לאחר פטירה

שינוי צוואה הדדית לאחר פטירה

בצוואה 'רגילה' הנכתבת על-ידי אדם יחיד, הרי שחל הקו המנחה האומר כי 'צוואה הינה מעשה אישי'. בהתאם לכך, יכול המצווה להשמיד את צוואתו הקודמת, ו/או לערוך צוואה חדשה עדכנית יותר, ובכך להביא לביטולה של הקודמת. במידה והפקיד את צוואתו בפני הרשם לענייני ירושה, הרי שכן עליו גם להפקיד את הצוואה העדכנית. לא כך הדבר באשר […]

האם צוואה בפני עדים מחייבת נוכחות של עורך דין?

האם צוואה בפני עדים מחייבת נוכחות של עורך דין

כיום ישנן 4 דרכים לעריכתה של צוואה: בכתב יד, בפני עדים, בפני רשות ובעל-פה. השיטה המועדפת והמומלצת היא כתיבת צוואה בפני עדים, דבר אשר מחזק את מהימנותה ושרירותה. תפישה רווחת היא כי צוואה בפני עדים מוכרחה להיעשות בליוויו של עורך דין. כאן נציין כי אין אלו הם פני הדברים.  הנוהג הוא אכן שעורך דין מתלווה […]

עריכת צוואה הדדית – איך כותבים צוואה הדדית באופן תקני?

עריכת צוואה הדדית - איך כותבים צוואה הדדית באופן תקני

בעוד שנושא כתיבת הצוואה, לכל הפחות בכללותו, ברור ונהיר לכול, הרי שכתיבת צוואה הדדית לעתים מעלה מספר שאלות ותהיות וזאת לאור העובדה שצוואה מתוארת כ'מעשה אישי'. אם כך, כיצד הדבר עומד בקנה אחד עם כתיבתה של צוואה המשפיעה ומושפעת מבן / בת הזוג? ואכן, צוואות הדדיות מביאות עמן היבטים דומים אך שונים עליהם מוטב לעמוד; […]

דגשים בהסכם חלוקת עיזבון

דגשים בהסכם חלוקת עיזבון

הסכם חלוקת עיזבון נובע מסעיף 110 המצוי בחוק הירושה, והוא ידוע יותר בשם: הסכם בין יורשים. כשמו כן הוא, ומטרת הסכם חלוקת עיזבון היא לערוך הסכמות בין היורשים באשר לאופי חלוקת עזבונו של המנוח. ייחודו של ההסכם, הוא בכך שהוא מאפשר ליורשים להסכים על חלוקה השונה מזו שעליה ציווה המנוח בצוואתו. כמו-כן, הסכם שכזה מאפשר […]

מהו הסכם בין יורשים?

מהו הסכם בין יורשים?

התפישה הרווחת והמובנית מאליה, היא שכאשר המוריש מצווה את הוראותיו על היורשים, הרי שאל להם לסטות מהוראותיו כלל. ועם זאת, מכוח סעיף 110 בחוק הירושה, הרי שהיורשים אכן יכולים לערוך הסכמות ביניהם באשר לחלוקת העיזבון, וזאת על סמך התווייתו של הסכם בין יורשים. הסכם בין יורשים אכן מקנה ליורשים את היכולת להסדיר באופן פרטני ביניהם […]

מדריך קבלת דירה בירושה – מהו התהליך הצפוי?

מדריך קבלת דירה בירושה

בין אם ישנה צוואה ובין אם אדם שנפטר לא הותיר אחריו כל הוראה ברורה בנושא, הרי שחוק הירושה כבר קובע מי יהיו יורשיו, ומה יהא היקף זכויותיהם. במאמרים השונים ביקשנו להתייחס לכלל העיזבון, אך עתה נפנה את אור הזרקורים אל עבר נכס המקרקעין שבבעלותו של המוריש. בעת שעורכים צוואה, הרי שמפרידים את העיזבון לתתי-רכיבים, וכך […]

שינוי צוואה לאחר מות המוריש – האם זה אפשרי?

שינוי צוואה לאחר מות המוריש

האם ניתן לשנות צוואתו של מוריש לאחר מותו? לצוואתו האחרונה של נפטר ישנה חשיבות עליונה. צוואה זו משמשת כמסמך משפטי המתווה את חלוקת נכסיו ורכושו על פי רצונו והחלטתו של המוריש. אך לעתים, ישנם גורמים המעורבים בצוואה שעשויים להחליט כי ברצונם לערוך בה שינויים אלה ואחרים או לערער עליה ועל המוצהר בה. קיימים תרחישים מתרחישים […]

המדריך המקיף לכתיבת צוואה

המדריך המקיף לכתיבת צוואה

צוואה הינה סוג של מסמך משפטי שבו אדם מסדיר את אופן חלוקת עזבונו בין יורשיו לאחר מותו.  בניגוד למה שאולי מקובל לחשוב, אין חובה לפי החוק לערוך צוואה כדי להסדיר את אופן חלוקת עזבונו של אדם. שכן, ברירת המחדל הינה חלוקת העיזבון בהתאם לכללי הירושה שלפי הדין, שקבועים בחוק הירושה, תשכ"ח-1968, ובאופן כללי מחלקים את […]

נגישות