דרישה להחזר הוצאות עבר

כלל ידוע הוא בדיני המזונות, כי המזונות נפסקים מיום הגשת התביעה ולא ממועד שקדם לה. על כן נשאלת השאלה מה דין ההוצאות בהן נשאה האם לבדה בגין צרכי הקטינים. הוצאות העבר מבססות עילה עצמאית ובלעדית של האם. לפיכך כדי להשיב את הוצאות העבר להן נדרשה האם ובהן נשאה לבדה, עליה להגיש תביעה נפרדת ובשמה בלבד שתיקרא תביעה להחזר הוצאות העבר.

חשוב להדגיש, כי דינם של בני-זוג אשר חיים יחדיו אינם כדין בני-זוג אשר חיים בנפרד. במקרים של בני-הזוג אשר חיים תחת קורת גג אחת, קרי, הורים אשר חיים ביחד, מתעוררת הטענה לפיה, מכירים באישה כמי שמחלה לאבי הילד על חוב זה ולמעשה ויתרה על דרישתה בהחזר הוצאות העבר. מעבר לכך קיימת חשיבות לעיתוי הגשת התביעה, שכן אין דומה תביעה שהוגשה במועד מוקדם ככל הניתן לתביעה שהוגשה בשיהוי רב העומד לאישה לרועץ, באופן שרואים בה כמי שויתרה על הוצאות העבר.

תוכן עניינים
שתפו מאמר זה

נגישות