צו הגנה או צו הרחקה

דן לימור עורך דין משפחה

מאת: עורך דין דן לימור

צו ההגנה נועד לסייע בידו של קורבן האלימות ולשמש לו כסעד זמני לשם מתן הגנה עליו מפני בן משפחתו הפוגע. צו ההגנה יינתן רק אם האלימות בגינה נדרש הצו התרחשה בסמוך למועד הגשת הבקשה ובכפוף לכל שמתקיימת לפחות אחת מהעילות הקבועות בחוק למניעת אלימות במשפחה:

כאשר נהג אדם באלימות בבן משפחתו, ביצע בו עבירת מין או כלא אותו שלא כדין או כאשר התנהגותו של אדם נותנת בסיס סביר להניח, כי הוא מהווה סכנה גופנית ממשית לבן משפחתו; כאשר התנהגות של האדם נותנת בסיס סביר להניח, כי הוא מהווה סכנה גופנית ממשית לבן משפחתו או שהוא עלול לבצע בו עבירת מין או כאשר אדם התעלל בבן משפחתו התעללות נפשית מתמשכת או התנהג באופן שאינו מאפשר לבן משפחתו ניהול סביר ותקין של חייו.

על הקורבן האלימות המבקש את עזרתה של הערכאה השיפוטית המוסמכת אשר תגן עליו מפני בן משפחתו הפוגע, לפנות לבית המשפט לענייני משפחה, לבית הדין הרבני או לבית משפט השלום הסמוך למקום מגוריו או למקום מגוריו של הפוגע ולעתור למתן צו הגנה מפניו.

פרק הזמן לו ניתן צו הגנה אינו עולה על שלושה חודשים, אך ניתן להאריכו מפעם לפעם עד לתקופה כוללת של שישה חודשים. במקרים חריגים ניתן להורות על הארכתו של צו הגנה לתקופה של עד שנה.

ביטול צו הרחקה מהבית

כנגד מי מגישים בקשה לצו הגנה, ואילו הגנות הוא מעניק

את צו ההגנה ניתן לבקש מבית משפט השלום, בית משפט לענייני משפחה או מבית דין רבני. זאת, על ידי אדם המוגדר בתור בן משפחה, או תובע משטרתי או היועץ המשפטי לממשלה. יש לציין, כי אם האדם המאוים הינו קטין (מתחת לגיל 18) הרי שיש להגיש את הבקשה רק לבית המשפט לענייני משפחה. על בני המשפחה (שיכולים להגיש את הבקשה) נמנים בני הזוג, ההורים, ילדים של בני הזוג, אחים ואחיות, דודים, אחיינים וסבים – כולם משני המינים. באותו האופן, ניתן להגיש בקשה לצו הרחקה לבן זוג, צו הרחקה לסבא וסבתא או צו הרחקה לבן משפחה אחר, בתנאי שמתקיימים התנאים שתוארו לעיל.

את הבקשה יש להגיש למזכירות של אחת הערכאות המצוינות לעיל, תוך מילוי הטופס הרלוונטי וצירוף המסמכים המתאימים, ומוקדם ככל האפשר לאחר מכן ייערך הדיון – גם אם במעמד הצד שהגיש את הבקשה בלבד. כעת יחליט בית הדין או בית המשפט או להוציא צו הגנה ואילו הגנות ייכללו בו, ולא יותר משבעה ימים לאחר מכן יתקיים עוד דיון במעמד שני הצדדים. לאור הטענות העולות בדיון הזה, יוחלט האם לשנות את התנאים בצו, להאריך אותו או לתת הוראות נוספות, אך בכל מקרה ההארכה לא תהיה ליותר משלושה חודשים. כאמור, עשויות להיות הארכות נוספות אך לא יותר מתקופה מצטברת של חצי שנה, למעט מקרים חריגים שבהם ניתן להאריך את התוקף עד לשנה.

בתוך צו ההגנה עשויות להופיע הגנות שונות, בהתאם להתרשמותו של בית המשפט או של בית הדין. לדוגמא, ההגנות עשויות לכלול איסור על נשיאת נשק והחרמתו, איסור על מניעת כניסה לנכס מבן המשפחה או ביצוע פעולות בו, איסור על כניסה לדירה המגורים או שמירת מרחק ממנה, איסור על הטרדה בכל אופן, וכן הפקדת ערובות להבטחת קיום התנאים והתחייבות לקבלת טיפול. יש לציין כי קבלת הטיפול תלויה בבדיקה של עו"ס, ובמידה והאדם נמצא מתאים לטיפול ניתן לחייבו דרך הצו לקבלו במסגרת הרלוונטית.

האם ניתן לבטל צו הגנה?

אכן, ניתן לפעול למען ביטול צו הרחקה מהבית שניתן תחת החוק למניעת אלימות במשפחה. הדבר הראשון שיש לעשות הוא לפנות אל עורך דין. צו הרחקה מבית משפט אינו עניין של מה בכך וגם ביטולו אינו פשוט או מובן מאליו וחשוב מאוד שתקבלו ייצוג מקצועי. למרבה הצער, אין זה נדיר שמוגשות בקשות ואף ניתנים צווים כנגד אנשים על לא עוול בכפם, כחלק ממאבקי כוח במסגרת או לקראת הליכי גירושין (ראו מידע בנושא תביעת גירושין) או בסכסוכים משפחתיים מרים אחרים. יש לזכור, כי בית המשפט אינו מכיר באמת את ההתרחשויות ואת הנפשות הפועלות, וכי לנגד עיניו עומד קודם כל שלומם של המעורבים. בדיוק מסיבה זו יש צורך בעורך דין שיגיש עבור הלקוח בקשה לביטול צו הגנה באופן מקצועי ורציני.

ככל שניתן, חשוב להגיע כבר אל הדיון הראשון על צו ההגנה. אם הדבר אינו אפשרי, חיוני להגיע מיוצגים על ידי עורך דין המתמחה בדיני המשפחה אל הדיון הבא שנערך כעבור שבעה ימים לכל היותר. גם לאחר מכן, במידה וכבר קיים צו הגנה, ניתן לערער עליו לבית המשפט. המטרה של עורך הדין המייצג היא להביא ראיות ברורות לכך שהטענות לגבי סיכון שמעמיד המאיים כלפי המאוים, אינן נכונות או למצער מוגזמות. הראיות עשויות להיות עדויות של בני משפחה אחרים, של שכנים, מכרים וכדומה, המצהירים על מצבם האמיתי של הדברים, וכמו כן ניתן להיעזר בצילומים, התכתבויות ועוד.

כאמור, במידה ומדובר בדיון על עצם מתן צו ההגנה, בית המשפט עשוי להחליט שלא להוציא, או להסתפק בהנחיות רכות יחסית. דברים אלו נכונים גם לגבי ערעורים על צווים שניתנו, ובדיונים להארכתם, כאשר בית המשפט עשוי להחליט שלא להאריך את תוקף הצו, או לבטלו או לשנות את ההנחיות האמורות בו באורח מקל.

מה ההבדל בין צו הגנה לבין צו מניעה?

ישנם הבדלים בין צו הגנה מכוח החוק למניעת אלימות במשפחה, כפי שתואר לעיל, ובין צו מניעה מכוח החוק למניעת הטרדה מאיימת. על מנת להבהיר את הדברים, יוסבר כי צו למניעת הטרדה מאיימת הוא סוג של צו הרחקה, אך כזה שאינו מחייב שהמאיים יהיה בן משפחה אלא יכול להיות כל אדם. את הצו הזה ניתן לקבל משני גורמים – מהמשטרה ומבית המשפט.

קצין משטרה יכול להוציא את הצו לתקופה מאוד מוגבלת (ימים בודדים) לאור תלונה שהוגשה. הצו עשוי להורות לאדם להימנע מליצור קשר עם אנשים ספציפיים או להימנע מלהתקרב למקומות ספציפיים, הן לצורכי הגנה והן לצורכי חקירה. על פי חוק, את הצו ניתן להוציא אם קיים חשד שהאדם פגע בפרטיותו של אחר, התחקה אחר מעשיו, בלש או ארב לו, איים לפגוע ברכושו, בחופש התנועה שלו, בגופו או בשמו הטוב, או הטריד את האחר בכל דרך שהיא. יש לציין, כי ניתן לערער על החלטת קצין המשטרה בפני בית המשפט.

כאמור, מדובר בצו הניתן לתקופה מאוד מוגבלת והארכתו תבוצע רק בבית משפט השלום (אם המתלונן איננו בן משפחה). את הבקשה יכולים להגיש תובע משטרתי, עובד סוציאלי וכמובן הנפגע עצמו או כל אדם אחר מטעמו. ושוב, כדי להגיש את הבקשה יש למלא את הטופס הרלוונטי ולספק מסמכים ותצהירים תומכים, כאשר לאחר שבעה ימים לכל היותר יתקיים דיון במעמד שני הצדדים. בניגוד לצו הגנה לפי החוק למניעת אלימות במשפחה, כאן יכול בית המשפט לקבוע את תוקף ההרחקה עד ל- 6 חודשים, כאשר ניתן להאריך בעוד 6 חודשים ובמקרים חריגים עד לשנתיים.

לפרטים נוספים אודות בקשה לצו הרחקה, ייעוץ וליווי וייצוג בצווי הגנה ומניעה

למשרדנו ניסיון רב בהליכי בקשות צווי הגנה ומניעה ובערעורים עליהם. אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה והתלבטות, ומזמינים אתכם לפנות אל משרד עורכי הדין דן לימור בטלפון/וואטסאפ 03-5704434.

האמור איננו תחליף לייעוץ משפטי.

תוכן עניינים
שתפו מאמר זה
מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם בהקדם:
תחומי שירות

נגישות