הפקדת צוואה

דן לימור עורך דין משפחה

מאת: עורך דין דן לימור

אדם שעשה צוואה רשאי להפקידה אצל הרשם לענייני ירושה וזאת במסירת הצוואה על ידי המצווה עצמו. הפקדת הצוואה אינה מהווה כל אסמכתא באשר לתוקף הצוואה וכשרותה, אלא רק ראיה לכאורה שהאדם הנקוב בה כמצווה עשה את הצוואה. יחד עם זאת הפקדת הצוואה מקנה כמה יתרונות, טכניים ומהותיים למפקיד הצוואה. ראשית, כך יכול אדם להישמר מפני פגיעה בצוואה או מאובדנה. שנית, ככל שיש ספק מתוכן הצוואה באשר למועד עשייתה מהווה הפקדת הצוואה ראיה לכאורה, כי הצוואה נעשתה לכל המאוחר במועד הפקדתה. אדם שהפקיד צוואה רשאי לשוב אל הרשם לענייני ירושה ולקבל בכל עת את הצוואה שהפקיד.

איך מפקידים צוואה?

צוואה ניתן להפקיד אצל הרשם לענייני ירושה, במסירת הצוואה על-ידי המצווה עצמו אשר ערך את הצוואה.

לצד זאת, ניתן לציין שכיום באפשרות המצווה להפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה גם באופן מקוון, זאת לאחר רישום לאזור האישי הממשלתי; אז יש להצטייד בנוסף בעותק סרוק של הצוואה. עם זאת, יש לסייג דברים אלו ולומר כי בכל מקרה, לאחר הפקדת הצוואה והשלמת הפעולה באופן מקוון, עודנו מחויב המצווה במסירת הצוואה המקורית לרשם לענייני ירושה.

כמו-כן, יודגש כי לא ניתן להפקיד את הצוואה באמצעות מיופה כוח, וצוואה שהופקדה אצל הרשם לענייני ירושה תהווה ראייה לכאורה שהאדם הנקוב בה כמצווה, עשה את הצוואה שנעשתה לכל המאוחר במועד ההפקדה.

הבטחת קיום האמור בצוואה

צוואה שהופקדה אצל הרשם לענייני ירושה תהא שמורה אצלו עד ללכתו של המצווה, ותבטיח כי היא אכן תתקיים. ככל ותוגש כל בקשה בעניינו של המצווה מצד יורשיו, בין אם בקשה לצו ירושה ובין אם בקשה לצו קיום צוואה, תצוץ מיד הצוואה שהופקדה אצל הרשם לענייני ירושה ותצר את צעדיהם של היורשים.

פרוצדורה זו עונה על אחת מן התהיות המרכזיות שמלוות רבים: מה יהא בגורלה של הצוואה אם 'תישכח באחת מן המגירות בשולחן העבודה', או אם אדם אחר לא יידע על קיומה, יישכח את קיומה או מסיבות כאלו ואחרות לא יגלה לאחרים על הימצאה.

עם זאת, יש לומר ולחדד כי מעשה הפקדת הצוואה לכשעצמו, איננו מהווה אישור לטיבה של הצוואה. הרשם לענייני ירושה איננו מעניק לנו ציון על האופן שבו היא נערכה, ויש להקפיד ולערוך את הצוואה באופן נכון ומדויק.

האם ניתן לבטל את הפקדת הצוואה?

בהתאם לחוק, לכל אדם הכשיר לערוך צוואה ישנו חופש מלא לעשיית צוואה, שינוי צוואה או ביטול צוואה בכל עת.

משכך, גם הפקדת צוואה אצל הרשם לענייני ירושה איננה מגבילה את החופש של המצווה לעשות גם לאחר מכן כל צוואה אחרת, לשנותה או לבטלה.

בתוך כך, מצווה אשר הפקיד את צוואתו אצל הרשם לענייני ירושה, יכול בכל עת לבקש מן הרשם לקבל את צוואתו שהופקדה בחזרה. בהתאם לאופן ההפקדה, גם כאן לא ניתן לעשות כן באמצעות מיופה כוח או צד שלישי, אלא רק באופן אישי על-ידי המצווה (ראו גם מאמר המסביר כי הצוואה הינה מעשה אישי).

התייעצו עם משרדנו

ברוכים הבאים למשרד עורכי דין דן לימור המתמחה בדיני המשפחה והירושה.

משרדנו מלווה את לקוחותיו בכל שלב ושלב, החל מייעוץ בעריכת צוואה ועד להכנתה המלאה ועד להליכים הנלווים לכך למען הבטחת מימושה.

בכל שאלה והתייעצות בנושא הפקדת צוואה בפרט וצוואות בכלל, אנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר טלפוני או להשאיר פניה באתר. נשוב אליכם בהקדם האפשרי.

הפקדת צוואה
תוכן עניינים
שתפו מאמר זה
מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם בהקדם:
תחומי שירות

נגישות