הפקדת צוואה

אדם שעשה צוואה רשאי להפקידה אצל הרשם לענייני ירושה וזאת במסירת הצוואה על ידי המצווה עצמו. הפקדת הצוואה אינה מהווה כל אסמכתא באשר לתוקף הצוואה וכשרותה, אלא רק ראיה לכאורה שהאדם הנקוב בה כמצווה עשה את הצוואה. יחד עם זאת הפקדת הצוואה מקנה כמה יתרונות, טכניים ומהותיים למפקיד הצוואה. ראשית, כך יכול אדם להישמר מפני פגיעה בצוואה או מאובדנה. שנית, ככל שיש ספק מתוכן הצוואה באשר למועד עשייתה מהווה הפקדת הצוואה ראיה לכאורה, כי הצוואה נעשתה לכל המאוחר במועד הפקדתה. אדם שהפקיד צוואה רשאי לשוב אל הרשם לענייני ירושה ולקבל בכל עת את הצוואה שהפקיד.

מלאו את הפרטים ואנו נחזור בהקדם.