זמני שהות

הסדרי ראייה הנקראים היום זמני שהות הינם מסגרת זמן מוגדרת מראש במהלכה נפגש הילד עם הורהו הלא משמורן. כשם שהמשמורת יכולה להיקבע על ידי שני ההורים בהסכמתם כך יכולים להיקבע בין ההורים זמני שהות. בהיעדר הסכמה תידרש הערכאה השיפוטית, בהתאם לשיקול דעתה ובסיוע חוות דעתם של הגורמים המקצועיים, להכריע בדבר היקף זמני השהות השבועיים, משך זמנם, מקום קיומם ואופיים, לרבות אפשרות לינת הילד אצל ההורה הלא משמורן. בתוך כך, אף לצורך שינוי בזמני השהות, בין אם להרחבתם ובין אם לצמצומם תידרש הכרעת הערכאה השיפוטית.

לזמני השהות קיימת חשיבות רבה. ראשית, נועדו זמני השהות לשמור על קיומו של קשר תקין של הילד עם הורהו הלא משמורן. שנית, משמעות זמני השהות אף רחבה יותר, שכן בקיום זמני שהות שהוגדרו ונקבעו מראש נוצרת שגרה התורמת ליציבות בחיי הילד והוריו המורגלים ללוחות זמנים ולמפגשים קבועים באופן המאפשר לילד ולהוריו לתכנן בקפידה ומבעוד מועד אתסדר יומם. לכן, הפרת זמני השהות, על כל צורותיה, עשויה לגרור עמה סנקציות כנגד הצד המפר.

זמני שהות המקובלים עשויים להתקיים פעמיים במהלך השבוע ובכל סוף שבוע שני כאשר בכל הנוגע לחופשות ממוסדות החינוך ו/או חגים חלוקת הזמן בו ישהו הילדים במחיצת כל אחד מההורים תהיה שווה.

מלאו את הפרטים ואנו נחזור בהקדם.