ייפוי כוח

דן לימור עורך דין משפחה

מאת: עורך דין דן לימור

יפויי כוח הינו מתן הרשאה לאחר לעשות בשמו או במקומו של מייפה הכוח פעולה משפטית כלפי צד שלישי. סוגיו וגווניו של יפויי כוח הינם רבים. יפויי כוח יכול להיות מסוים ותחום אך ורק לשם לעניין כלשהו או לפעולה ספציפית אחת, ויכול להיות רחב ולהכיל שורה של פעולות משפטיות ו/או תפקידים שונים, ובתוך כך להינתן לפרקי זמן שונים.

סוג אחד הינו יפויי כוח כלכלי, המסמיך אדם אחר לבצע פעולות בשמו ובנכסיו של נותן יפויי הכוח, לרבות ובפרט, לפעול בחשבון הבנק, להשכיר נכסים וכיוצ"ב. סוג אחר הינו יפויי כוח רפואי המאפשר למייפה הכוח להיערך בשלב מוקדם, באופן שקול ומחושב, לקראת עתידו הרפואי והטיפול בבריאותו, לימים בהם לא יוכל בכוחות עצמו להביע את דעתו ולתת את הסכמתו.

ישנו הבדל מהותי בין יפויי כוח על סוגיו לבין הצורך במינוי אפוטרופוס. בעוד שבמסגרת יפויי כוח יכול נותן ההרשאה להיערך מבעוד מועד לקראת ניהול ענייניו בעתיד, בעיקר בעת שלא יוכל בכוחות עצמו לעשות כן, שונים הם פני הדברים כאשר עסקינן במינוי אפוטרופוס. ראשית, הצורך במינוי אפוטרופוס מתעורר כל אימת שאין מיופה כוח ושנית, כנובע מכך שהחסוי כבר אינו מסוגל לנהל את ענייניו השונים ו/או להביע את עמדתו.   

משרדנו המטפל בבקשות למתן צווי אפוטרופסות וכן במתן יפויי כוח, כלכלי ורפואי, מעניק ייעוץ משפטי הכרחי לבחירת החלופה המומלצת בהתאם לנסיבות ובתום בדיקתן.

תוכן עניינים
שתפו מאמר זה
מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם בהקדם:
תחומי שירות

נגישות