משמורת ילדים

משמורת ילדים טומנת בחובה שני סוגים של משמורת. המשמורת המשפטית, המוקנית באופן אוטומטי לכל אחד מההורים אשר נותרים האפוטרופוסים הטבעיים על ילדם המשותף, שמשמעותה היא שכל אחד מההורים נושא בזכויות ובחובות ביחס לצורכי הילד ובכל הנוגע להחלטות מהותיות הנוגעות לגידולו, בריאותו, חינוכו ועתידו. לעומתה, המשמורת הפיסית, שמהותה החזקת הילד, תיקבע לרוב רק אצל הורה אחד ככל שהם אינם מתגוררים תחת קורת גג אחת.

בהיעדר הסכמה בין ההורים לעניין משמורת הילד תידרש הערכאה השיפוטית להכריע ולקבוע את זהות ההורה שבמחיצתו והחזקתו ישהה הילד – הוא ההורה המשמורן. במסגרת קביעת המשמורת ייקבעו בנוסף מפגשי זמני שהות (הסדרי ראייה) שבין הילד לבין ההורה הלא משמורן.

אין בקביעת המשמורת בידי ההורה המשמורן כדי לגרוע מזכויותיו וחובותיו של ההורה הלא משמורן ומכל מקום שני ההורים הינם בעלי מעמד זהה באשר לקבלת החלטות מהותיות הנוגעות לילדיהם.

הסמכות לדון בסוגית משמורת ילדים והחזקתם הינה מקבילה ומסורה לבית המשפט לענייני משפחה ואף לבית הדין הרבני אשר עשוי לרכוש סמכות בהסכמת הצדדים או מכוח כריכת תביעת המשמורת כחלק בלתי נפרד מתביעת גירושין המוגשת לפתחו.

בסופו של יום, הערכאה השיפוטית אשר תידרש לסוגיה תכריע בדבר המשמורת על פי עיקרון טובת הילד, שהינו העיקרון המנחה במקרים אלו אשר על פיו יישק דבר. אף אם הגיעו הצדדים לכדי הסכם, תידרש הערכאה לבחון את ההסכם ולאשרו בפסק דין, ככל ומשרת את עיקרון טובת הילד.

בדיקת מסוגלות הורית

לצורך קביעת ההורה המשמורן, נעזרים הן בתי המשפט לענייני משפחה והן בתי הדין הרבניים בגורמים מקצועיים שהינם עובדים סוציאליים ופקידי סעד מטעם שירותי הרווחה. לאור האמור בהמלצותיהם של הגורמים המקצועיים מוכרעת קביעת זהות ההורה המשמורן ומוגדרים הסדרי הראייה להורה הלא משמורן.

תפקידם של הגורמים המקצועיים לבחון את טיב יחסיהם של ההורים עם הילד ביחד ולחוד, לתת לערכאה השיפוטית תסקיר המשקף את עובדות המציאות כהווייתן לאור התרשמותם ולבסוף את המלצתם בדבר המשמורת והסדרי הראייה על פי ממצאיהם באופן שיטיב לשרת את האינטרסים של הילד.

הגורמים המקצועיים מקיימים בדיקת מסוגלות הורית לכל אחד מההורים אשר נועדה לבחון, להעריך ולאפיין את אישיותו של ההורה הנבדק, את אופן התנהלותו ויחסיו עם הילד, את רמת הבנתו ומודעותו לצרכיו של הילד, הן הרגשיים והן הפיזיים, וכן את מודעותו למצוקות הילד ודרכי התמודדותו עם מצוקותיו אלו. התרשמותם של הגורמים המקצועיים מן הממצאים שיעלו בבדיקה יועברו לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני במסגרת תסקיר מטעמם.

בסופו של יום, בהסתמך על חוות דעתם של הגורמים המקצועיים הערכאה השיפוטית מגבשת לעצמה תמונת מצב עובדתית עדכנית על פיה תיקבע משמורת הילד, בהיעדר הסכמה בין ההורים תוך שקילת טובתו של הקטין וגילו.

אולי תרצה לקרוא על-

הכתובה

מירוץ סמכויות

רוצים לשאול שאלה, להעיר או להוסיף תגובה? נשמח להשיב לכם במהרה. צרו קשר וכתבו לנו באתר או כנסו וכתבו לנו בעמוד הפייסבוק ופנייתכם תיענה בהקדם.

חשוב: האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי פרטני ומעמיק ואינו מהווה תחליף לו. כל המסתמך על המידע המופיע באתר מבלי לקבל ייעוץ משפטי פרטני ומעמיק עושה זאת על אחריותו בלבד.

מלאו את הפרטים ואנו נחזור בהקדם.