שאלות תשובות בנושא צוואות

דן לימור עורך דין משפחה

מאת: עורך דין דן לימור

תחום הצוואות והירושות מביא עמו תהיות ושאלות רבות ומשתנות. אנו במשרד עורכי דין דן לימור עושים את מירב המאמצים כדי לענות על כל שאלה ושאלה במאמרי מידע ארוכים. ועם זאת, לעתים כל שאנו חפצים בו הוא תשובה עיניינית וברורה.

בדיוק לשם כך יצרנו עבורכם את מקבץ השאלות והתשובות בנושא צוואות וירושות.

מקווים אנו שמסמך זה יהיה לעזר עבורכם, ובכל שאלה נוספת, נשמח שתפנו אלינו. שאלות הגולשים מקבלות התייחסות באתר והמסמך יתעדכן מעת לעת בהתאם לשאלות בהן נפגוש.

שאלות בנושא ירושות וצוואות

מה הופך צוואה לתקפה?

צו קיום צוואה. לאחר פטירתו של המוריש יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה שבאזור שיפוטו היה מקום מושבו של המוריש. לבקשה יש לצרף את תעודת הפטירה וכן את הצוואה. ככל ולא חסרים פרטים בבקשה לפי דרישת היועץ המשפטי לממשלה וככל ולא הוגשה התנגדות לבקשה יינתן על ידי הרשם לענייני ירושה צו קיום צוואה אשר יעניק תוקף מחייב להוראות הצוואה. במידה והוגשה התנגדות, הרשם יעביר את הבקשה וההתנגדות לה לבית המשפט לענייני משפחה שבתום ההליך השיפוטי יכריע בבקשה.

מהן הדרישות לעריכת צוואה על פי חוק?

רק אדם בגיר כבן 18 ומעלה, בעל כשרות משפטית, שאינו הוכרז כפסול דין, צלול אשר מודע לטיבה של הצוואה, להיקף רכושו, לזהות יורשיו וכן מודע לתוצאות מעשיו כשיר לעשות צוואה אך ורק באחת מהדרכים החוקיות לעשות צוואה: צוואה בכתב יד, צוואה בפני עדים (לרוב תהא זה הצוואה הנעשית בסיוע עורך הדין), צוואה בפני רשות (בית משפט) או צוואת שכיב מרע (צוואה בעל פה) הנעשית רק כשנותרו למוריש ימים ספורים לחיות ותוקפה של הצוואה מוגבל לפרק זמן בן 30 יום החל מהמועד בו המוריש יצא מכלל סכנה.

מה קורה אם אין צוואה?

העיזבון של המוריש שלא הותיר אחריו צוואה יחולק בין היורשים על פי דין. אלו הם קרובי המנוח הנמנים בין מי שהיו במותו של המוריש בן הזוג, ילדיו וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם והורי הוריו וצאצאיהם. החוק קובע ומגדיר לא רק את זהות היורשים, אלא גם את חלקו בעיזבון של כל אחד מהם. כך למשל אדם שהותיר אחריו אשה וילדים, את מחצית מעזבונו תירש האישה ואילו את המחצית השנייה של העיזבון יירשו כל ילדיו בחלקים שווים. לצורך כך לאחר פטירתו של המוריש יש להגיש בקשה לצו ירושה.

מי יכול להוריש נכסים? ומי מנוע מלהוריש?

כל אדם חופשי להחליט בעניינו רכושו, זכויותיו ונכסיו כראות עיניו ובמותו ייכנסו יורשיו לנעליו. אם אדם מבקש לקבוע מה ייעשה ברכושו ובנכסיו לאחר מותו עליו לעשות כן רק במסגרת צוואה ואך במסגרת אחת הדרכים החוקיות לעשיית צוואה. בתוך כך, הוראה בצוואה המגבילה את המצווה להוריש בעתיד ו/או לשנות מצוואה נוכחית אינה תקפה ואיננה חוקית. עם זאת, כן ייתכנו מקרים בהם לכאורה אדם מוריש נכסים לאחר ולימים מתברר, כי חרף ההורשה, המוריש כבר הספיק לפני מותו למכור את נכסיו או שנכס מסוים כלל אינו בבעלותו ו/או שרבצו לפתחו חובות העולים על הזכויות. 

מי זכאי לרשת? האם יש איסור על קטינים לרשת?

כל אדם הנמצא בחיים בעת מות המוריש (לרבות קטינים) וכן כל מי שנולד תוך 300 יום ממות המוריש כשר לרשת את המנוח. עם זאת, במסגרת צוואה ובהתאם להוראותיה, ישנם מצבים שבהם יורש יהיה גם מי שנולד גם לאחר פרק הזמן הנ"ל כמו גם תאגיד (חברה) קיים בעת מות המוריש או כזה שהוקם בתוך שנה מהיום בו ניתן צו קיום צוואה. בתוך כך, במידה ובין היורשים ישנם קטינים או פסולי דין, חלקם בעיזבון יועבר לאפוטרופוס שלהם המנהל את זכויותיהם ואת רכושם. אף על פי כן, החוק מגדיר את מי שפסול לרשת את המוריש, ביניהם מי שהורשע על שגרם במתכוון למותו של המוריש או ניסה לגרום למותו או מי שהורשע על שהעלים או שהשמיד את צוואתו האחרונה. 

אילו סוגי צוואות קיימים?

חוק הירושה מגדיר בצורה ברורה ארבע דרכים בלבד לעשיית צוואה. צוואה בכתב ידו של המוריש, צוואה בפני עדים – המוריש מצווה את צוואתו בפני שני עדים (לרוב תהא זו הצוואה הנעשית על ידי עורך הדין), צוואה בפני רשות, כמו למשל בית משפט (המוריש מצווה את צוואתו בפני שופט) וצוואה בעל פה (צוואת שכיב מרע), הנעשית רק במקרים שבהם המצווה עומד לתחושתו בנסיבות המצדיקות זאת בפני המוות. צוואה בעל פה לעומת יתר הצוואות תהא תקפה לתקופה בת חודש מהרגע בו יצא המוריש מכלל סכנה שריחפה מעליו בעת עשיית הצוואה.

איך ניתן לבטל צוואה?

אם הכוונה לאדם שערך צוואה וכעת מעוניין בביטול הצוואה שהוא עצמו ערך או בשינוי שלה, הרי שכשם שעשיית הצוואה אפשרית אך ורק באחת מארבע הדרכים הקבועות בחוק, כך ממש גם שינוי הצוואה או ביטולה צריך להיעשות באחת מאותן ארבע דרכים, כך שבסופו של יום באמצעות צוואה חדשה מתבטלת קודמתה. עם זאת, למצווה עומדת האפשרות להשמיד את הצוואה שעשה והחזקה היא, שבהשמדת הצוואה, ביקש המצווה לחזור בו מההוראות שקבע בה.

אם לעומת זאת הכוונה לאדם שמעוניין ביטול צוואה של מנוח שנפטר שהוגשה בעניינה בקשה לצו קיום צוואה, הדרך להביא לביטולה ולפסלותה של הצוואה, הינה באמצעות הגשת התנגדות לרשם לענייני ירושה.

מה ההשלכות של צוואה שנערכה תחת השפעה בלתי הוגנת?

צוואה הינה מעשה אישי המשקפת את רצונו האחרון והחופשי של המצווה. מנגד, השפעה בלתי הוגנת בהקשר של צוואה קיימת משמעותה, כי המצווה לא ערך את צוואתו באופן חופשי והצוואה אינה משקפת את רצונו האחרון, אלא משקפת דווקא רצון או אינטרס של אדם אחר. מדובר בצוואה שנעשתה מחמת כל השפעה בלתי הוגנת על המצווה בצורותיה השונות כגון, לחצים ומניפולציות שהופעלו עליו, אונס, איום, תחבולה או תרמית. אם וכאשר הוכח שהצוואה נעשתה תחת השפעה בלתי הוגנה, דינה של הצוואה להתבטל.

אילו נכסים ניתן להוריש בצוואה?

אדם חופשי לקבוע בצוואתו כרצונו ובאפשרותו ולהוריש בצוואה זכויות ו/או נכסים ובלבד שרשומים על שמו ו/או נמצאים בבעלותו. כן יש לקחת בחשבון שעריכת צוואה אינה מגבילה את המצווה להמשיך להתנהל ברכושו ובנכסיו כראות עיניו, כך שייתכן תרחיש בו מצווה ציווה בצוואתו נכס ליורש אחד או יורשים אחדים ובמותו מתברר שמאז עריכת הצוואה, המצווה כבר הספיק למכור את אותו נכס ספציפי. אף על פי כן, ישנם נכסים בעלי אופי שונה שאותם לא בהכרח ניתן לצוות בצוואה כל הוראה. כך למשל ישנם כללים שונים לגבי הורשת דירה הרשומה בטאבו אותה ניתן בצוואה לצוות ולחלק בין מספר יורשים ולעומת זאת, משק חקלאי/נחלה לא ניתן להוריש ליותר מיורש אחד. ישנן דרכים להתגבר על מגבלה זו ועל כן מומלץ להיוועץ בעורך דין ירושות צוואות הבקיא בהליכי ירושה.

מה קורה עם חובות המוריש לאחר מותו?

חובותיו של המנוח ממשיכים להתקיים גם לאחר מותו, אולם חשוב להדגיש שלא ניתן לרדת לנכסיהם של היורשים, כלומר כן ניתן לנכות את חובות המנוח רק ועד לגובה נכסי העיזבון, זאת גם במידה וגובה החובות עולה על הזכויות והנכסים שבעיזבון. במצב שבו סך הזכויות והנכסים עולה על סך החובות, יזכו יורשי המנוח לקבל את חלקם בירושה לאחר שנפרעו החובות לטובת נושי עיזבון המנוח. ככל וידוע על חוב של המנוח, יש באפשרות מגיש הבקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה להזמין את הנושים להגיש תביעות חוב כנגד העיזבון. 

איך יורשים נכסים בחו"ל? האם קיים הבדל?

בישראל ניתן להגיש בקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה ביחס למנוח שמקום מושבו היה בארץ או שהותיר בה נכסים וזכויות. אם כבר קיים צו ירושה ו/או צו קיום צוואה יש לפעול להכיר בצו באותה מדינה זרה שבה התגורר המנוח או שהותיר בה נכסים. ייתכן ובהתאם לדיני הירושה המשתנים בין מדינה למדינה, באותה מדינה זרה יידרש היורש להגיש מחדש בקשה לצו ירושה או בקשה לצו קיום צוואה על פי החוק המקומי הקיים.

מי יכול להיות עד לצוואה?

יכול לשמש כעד לצוואה כל אדם בגיר, מעל גיל 18, הכשיר להיות עד על פי כל דין, כלומר שלא הוכרז כפסול דין ושאין לו כל טובת הנאה בעזבון המצווה. אסור בתכלית האיסור, כי בין העדים יהיה מי שעתיד להינות מהצוואה, שכולה או חלקה נעשו לטובתו, שאז הצוואה בטלה. בנוסף עדיף להימנע מקרובי משפחה אשר ישמשו כעדים לצוואה. אין חובה שבין העדים יהיה זה עו"ד, אולם הדרך המומלצת לעשות צוואה היא בתום קבלת ייעוץ משפטי אצל עו"ד ירושה הבקיא בדיני הירושה שהצוואה בסופו של יום נחתמת בפניו ובפני עד נוסף. בחתימתו על הצוואה מאשר העד כי בנוכחתו ובנוכחות עד נוסף, כי המצווה הצהיר בפניהם שזו צוואתו שנערכה על ידו מרצונו הטוב והחופשי וכן שחתם עליה בפניהם.

מה ההבדל בין צוואה הדדית לצוואה רגילה?

בעוד שצוואה 'רגילה' הינה מעשה אישי ואיננה מותנית באף גורם אחר, אלא אך ורק ברצונו החופשי של המצווה והדרך להביא לביטולה על ידי המצווה היא באמצעות השמדתה או בעשייתו צוואה מאוחרת בזמן, הרי שצוואה הדדית הינה מעשה משותף של שני בני-זוג וככזו שונה במספר דברים מהותיים שסימן ההיכר הבולט שלה – והוא האלמנט המשמעותי הנוסף של הצוואה ההדדית – עיקרון ההסתמכות של כל אחד מהצדדים על בן הזוג. צוואה הדדית רשאים לערוך בני-זוג ולקבוע במסגרתה מה ייעשה עם פטירתו של של הראשון מביניהם אשר יילך לעולמו ומה ייעשה לאחר לכתו של בן הזוג השני. בחייהם, צוואה הדדית ניתנה לשינוי/ביטול רק בהודעה של אחד מבני הזוג למשנהו. לעומת זאת, לאחר שנפטר הראשון מביניהם יכול בן הזוג שנותר בחיים לסטות מהוראות הצוואה ההדדית, רק ככל ויסתלק מהחלק בעיזבון שאותו אמור היה לרשת, אלא אם בצוואה ההדדית בני-הזוג החילו הוראה את תאפשר לבן הזוג שיישאר בחיים חופש פעולה מלא.

אילו תיקונים ניתן לבצע בצוואה לאחר מות המוריש?

כאשר בצוואה נפלו פגמים והמצווה כבר אינו בחיים כדי להסביר את פשר החוסרים ו/או הליקויים שבצוואתו מוסמך בית המשפט לענייני משפחה לקיים את הצוואה על אף אותם פגמים או חוסרים. הפגמים האפשריים שחרף קיומם רשאי בית המשפט לקיים את הצוואה הינם פגם בחתימת המצווה או בחתימת אחד העדים בצוואה בפני עדים, פגם בתאריך, בשמו של המצווה כמו גם פגם בפרטי הזיהוי של אחד מבין היורשים המצוינים בצוואה. עם זאת, חשוב לציין שבית המשפט יעשה שימוש בסמכות המוקנית לו בזהירות הנדרשת ורק ככל שהצוואה מקיימת אחר הדרישות הקוגנטיות, הכרחיות והנחוצות בחוק הירושה ורק אם אין ספק, כי קיום הצוואה משקף את רצונו האמיתי והאחרון של המצווה.

איך מתקנים צוואה?

אם הכוונה לתיקון צוואה על ידי המצווה בעודו בחיים – תיקון הצוואה, שינויה או ביטולה יכול להיעשות בכל זמן נתון ובלבד שהמצווה עדיין כשיר, צלול ויודע להבחין בטיבה של הצוואה  וזאת באמצעות עריכת צוואה חדשה. הכלל המנחה הינו שצוואה מאוחרת בזמן גוברת, כך שאם אדם ערך שתי צוואות, זו שנערכה במועד מאוחר יותר תגבר.

אם לעומת זאת הכוונה לתיקון צוואה שנפלו בה פגמים לאחר שהמצווה נפטר, הרי שבית המשפט לענייני משפחה מוסמך ורשאי לקיים את הצוואה גם אם נפלו לה פגמים טכניים, אם וכאשר אין ספק, כי הצוואה על אף הפגמים שנפלו בה משקפת את רצונו החופשי, האמיתי והאחרון של המנוח.

איך מתמודדים עם מחלוקות בירושה?

נשאלת השאלה באיזו מחלוקת מדובר. ככלל, לאחר פטירתו של אדם צריכה להיות מוגשת בקשה לצו ירושה אשר יציין במפורש את זהות יורשיו של המוריש ואת חלקו היחסי של אחד מהם בעזבונו או ככל והמוריש הותיר אחריו צוואה, או אז צריכה להיות מוגשת בקשה לצו קיום צוואה. ככל ויש מי שאוחז בטענות סותרות בין אם כנגד הבקשה לצו ירושה ובין אם כנגד הבקשה לצו קיום צוואה, עליו להזדרז ולהגיש כתב התנגדות, שאז תתברר המחלוקת בירושה בבית המשפט לענייני משפחה. אין זה סותר את העובדה שתמיד ניתן לנסות ולהגיע להסכם בין יורשים, אם בטרם הוגשה הבקשה וההתנגדות לה ואם לאחריהן.

מה התפקיד של עורך דין ירושות?

מומלץ להיוועץ בעו"ד ירושות שתפקידו מגוון, משתנה בהתאם לנסיבות הפרטניות של כל מקרה ומקרה, אך המכנה המשותף בכולם: החשיבות הרבה ביותר של הייעוץ המשפטי והליווי האישי. תפקידו של עורך דין ירושות מתבטא במתן ייעוץ משפטי בהקשר של עריכת צוואה ותכנון אופן החלוקה העתידי בין היורשים כפי רצון המצווה וכן בהענקת ייעוץ משפטי וייצוג בהגשת בקשות לצווי ירושה או בקשות לצווי קיום צוואה ובוודאי בהתנגדות. כמו כן יש להסתייע בעורך דין ירושות בטרם עריכת הסכם בין יורשים, בחינת אפשרות הסתלקות יורשים מחלקם בעיזבון, פשרות חלוקת בעיזבון המנוח אשר ייטיבו עם הלקוח בכלל ובפרט כדי להימנע מטעויות, לחסוך בהוצאות, להפחית תשלומי מס וכיוצ"ב.

אילו מסמכים נדרשים להוכחת זכאות לירושה?

על מנת להוכיח שפלוני הוא יורש של המנוח עליו להציג צו ירושה או צו קיום צוואה הקובע, כי הוא היורש (לבד או ביחד עם יורשים נוספים) של המוריש וכן את חלקו בעיזבון המוריש. כך לשם המחשה, יורש המבקש לקבל את החלק המגיע לו בכספים שבחשבון הבנק של המנוח נדרש כתנאי לקבלת הכספים להוכיח את זכאותו לירושה אך ורק באמצעות צו ירושה או צו קיום צוואה שניתן ונחתם על ידי הרשם לענייני ירושה או על ידי בית המשפט לענייני משפחה במידה והתיק הועבר לשם. 

מה הפרוצדורה לקבלת צו ירושה?

לאחר פטירתו של המוריש יש להגיש בקשה לצו ירושה במחוז השיפוט בו התגורר המנוח ו/או היכן שהותיר נכסים. את הבקשה יש להגיש בצירוף תעודת פטירה או אחרת המוכיחה מוות. חשוב מאד לצרף לבקשה אסמכתא על הודעה שנשלחה ליתר היורשים המיידעת אותם בנוגע להגשת הבקשה או לצרף כתבי הסכמה או הסתלקות מטעמם. כאן המקום לציין, כי במידה והמוריש הותיר אחריו צוואה, תוגש בקשה לצו קיום צוואה. במידה ונפלו פגמים או חוסרים בבקשה יידרש מגיש הבקשה להוסיף ולהשלים פרטים לבקשתו עד אשר יינתן צו ירושה או צו קיום צוואה על ידי הרשם לענייני ירושה. עם זאת, ככל והוגשה התנגדות לבקשה, הרשם לענייני ירושה יעביר את התיק להכרעתו של בית המשפט לענייני משפחה.

מה ההבדל בין ירושה לעזבון?

עיזבון משמעו: כל השייך למנוח בעת שנפטר, בכלל זה כל נכסיו, רכושו, מיטלטליו, כספיו, זכויותיו וכן גם חובותיו. ירושה בענייננו משמעותה העברה של עזבון המנוח ליורשיו חוק הירושה נפתח בהוראת החוק הראשונה הקובעת (סעיף 1 לחוק), כי במות אדם עובר עזבונו ליורשיו. כלומר, מדובר בשם כולל לכל סוגי העברות עזבונו של מנוח ליורשיו כמו גם את אופן העברתם. כך למשל, אדם שנפטר שלא הותיר אחריו צוואה, יהיו אלה יורשיו על פי דין שיירשו את עזבונו ואולם במקרה בו המנוח ערך צוואה בחייו, יהיו אלה מי שהמוריש ציווה להם את עזבונו הזוכים מכוח הצוואה ויורשי עזבונו בהתאם להנחיותיו.

איך נקבע ערך של נכס לצורך חלוקת ירושה?

אין לנכס ערך מסוים הרלוונטי רק לצורך חלוקת ירושה וערכו של כל נכס נקבע בהתאם לכללי השוק שתמיד אנו נוהגים על פיהם. כך למשל במידה וישנו נכס שהותיר המצווה וכעת בעליו הם יורשים אחדים, הרי ששבואם לחלק את הנכס ביניהם עליהם לדעת את שובבואם של היורשים לחלק את העזבון 

מה קורה כשיש עזבון ללא צוואה?

אחלק את תשובתי לשני חלקים: הראשון מתייחס לזהות היורשים וחלקיהם בעיזבון – נפטר מוריש שלא השאיר צוואה? יהיו אלו יורשיו על פי דין, בהתאם למה שקובע חוק הירושה. עוד קובע החוק את חלקו היחסי של כל אחד מהיורשים, זאת בהתאם לנסיבות. לא דומה חלקו של בן הזוג בירושה במצב שבו הותיר אחריו המנוח ילדיו לחלקו היחסי של בן הזוג בירושה במצב שבו המנוח לא היו ילדים, אלא רק אחים.

בחלקה השני של התשובה אתייחס לאופן ניהול העיזבון – היו נכסים בעיזבון שצריך להמשיך לנהל ולהפעיל (כגון עסק, חנות, נכסים מושכרים וכיוצ"ב)? מאחר והמנוח לא הותיר צוואה ו'הוראות הפעלה', על היורשים לדאוג לעשות כן לאחר פטירתו ולעיתים באופן בהול שלא סובל דיחוי. או אז צריכה להיות מוגשת בקשה דחופה לניהול עזבון כדי להיכנס לנעליו של המוריש ולהמשיך לנהל את עסקיו באופן שלא ייפגעו, העסקים וכל יורשיו.

מהי ירושה לפי דין?

כאשר נפטר אדם ולא השאיר אחריו צוואה יהיו יורשיו על פי דין, כלומר על פי מה שקבוע בחוק הירושה. החוק קובע גם את זהות היורשים וכן את חלקו היחסי של כל אחד מבין היורשים בעזבון המנוח. כך למשל מנוח שהותיר אחריו בן/בת זוג וילדים, יירש בן/בת הזוג מחצית מעזבונו בעוד שאת המחצית השנייה של עזבונו יירשו ילדיו בחלקים שווים. אם נניח נפטר אדם שבמותו היה רווק ללא ילדים, יהיו יורשיו הוריו ואם הם אינם בחיים אז יהיו יורשיו אחיו, כל זאת בהתאם לשיטת הפרנטלות, מעגלי קרבה, לפיה נתחקה קודם כל אחר בני משפחתו הקרובים אליו ביותר ורק אם אין מי שנמנה בין מעגלי הקרבה הראשון (צאצאיו של המנוח וצאצאיהם) או במעגל הקרבה השני (הוריו של המנוח וצאצאיהם) נרחיק עד מעגל הקרבה השלישי (הורי הוריו של המנוח וצאצאיהם). להמשך והרחבה לחצו כאן…

מה עושים אם הצוואה לא ברורה?

בתשובתי אתייחס לשתי נקודות זמן. האחת – בחייו של המצווה: ככל והמצווה עדיין צלול, מודע לטיבה של הצוואה הלא ברורה ומעוניין לשנותה אין שום בעיה. באפשרותו לעשות צוואה חדשה, והכלל הוא שצוואה מאוחרת בזמן גוברת. כן מומלץ להיוועץ עם עו"ד ירושות וצוואות הבקיא בדיני הירושה כדי לעשות צוואה טובה כדי לא חלילה לחזור על הטעויות שנעשו בצוואה הראשונה.

בשנייה – לאחר מותו של המצווה: בלית ברירה יידרש בית המשפט לענייני משפחה לבקשה שהוגשה לצו קיום צוואה וייאלץ להכריע בדבר פרשנות הצוואה במידה וזו אינה די ברורה. גם כאן צריכה התשובה להתחלק לשניים: אם נפלו פגמים בצוואה למשל בתאריך, בחתימת המצווה, בחתימת העד או בפרטיו של אחד היורשים שנכתבו בצוואה, אזי שבית המשפט רשאי להתגבר עליהם אך ורק במידה ואין כל ספק בדבר רצונו האחרון של המצווה. ביחס לסוגיות פרשניות מהותיות יותר של מה ביקש המצווה לעשות, גם כאן יידרש בית המשפט לשמוע את הצדדים ולהכריע בהתאם. במידה ועדיין ישנו ספק בנוגע לרצונו של המנוח בכלל או ביחס לנכס ספציפי בפרט, ייתכן והוראות הצוואה המסוימות תהיינה ובמקומן יהיו אלו היורשים על פי דין. 

איך ניתן להימנע ממחלוקות ירושה?

בחייו של המוריש הדרך המומלצת והיחידה למנוע סכסוכי ירושה בקרב יורשיו היא אך ורק באמצעות צוואה. במסמך חשוב זה קובע המצווה את זהות יורשיו ואת חלקו היחסי של כל אחד מהם בעיזבון והוא אף יכול להעניק מעזבונו לקרובי משפחה ממספר מעגלי קרבה שונים (כמו למשל לבנו ולאחיינו), זאת בשונה מירושה על פי דין הנקבעת בחוק הירושה שלפיו יכולים להיות יורשים של מנוח רק ממעגל קרבה אחד. חשבו למשל על מצווה שלו 2 דירות. במקום להוריש את כל עזבונו בחלקים שווים בין היורשים, יכול הוא לקבוע שכל יורש יקבל דירה אחרת (ואם שונות בערכן יקבל יורש אחד כספים) בין השאר במטרה למנוע מחלוקות בין היורשים לגבי שימוש עתידי בדירה, מכירה וכיוצ"ב.

במותו של המצווה, הדרך להימנע ממחלוקות מסכסוכי ירושה יכולת להיעשות באמצעות הידברות ומשא ומתן כן בין היורשים בניסיון לגבש הסכם כולל בין יורשים בו הם יכולים להתנות על הוראות המצווה בצוואתו ואף לשנותן.

החל מאיזה גיל מומלץ לערוך צוואה?

ראשית, רק אדם בגיר מעל גיל 18 רשאי לערוך צוואה, זאת כמובן לצד היותו כשיר ולא פסול דין, צלול ובעל יכולת להבחין בטיבה של הצוואה ולהבין את משמעויותיה. אין גיל מומלץ לעשיית צוואה, אך עם זאת היות שלא ניתן לחזות ולדעת מה יילד יום, יטיב כל אדם לעשות אם יפעל לעשות צוואה מוקדם ככל האפשר. אם כל אחד יוכל לרגע לחשוב לרגע מה עלול לקרות בהיבט של נכסיו וזכויותיו אם חלילה יקרה לו משהו ואף אם יקדיש מעט מחשבה בדאגה לקרוביו, ביחס לאפשרות למנוע מהם בעתיד אי אילו חילוקי דעות אפשריים נדמה שיפעל לעשות צוואה. בנוסף לא יזיק לו לדעת שיש בצוואה כדי להקל בעתיד על יורשיו, כך למשל אפילו בקבלת גישה לנכסיו הדיגיטליים, בכלל זה ברשתות החברתיות, כדי לשכנע אותו לעשות צוואה.

איך ניתן לקיים צוואה שכוללת תנאים עתידיים (כמו לרשת רק עם הגיעו של יורש לגיל מסוים)?

בהתאם לקבוע בצוואה. המצווה יכול לקבוע בצוואתו שככל ובמועד פטירתו היורש המסוים עדיין יהיה קטין או מתחת לגיל מסוים שקבע המצווה יישמר חלקו בעיזבון והכספים לטובתו בחשבון נאמנות שייפתח לטובתו. כמו כן, ניתן לצוות שמבוגר אחראי (אפוטרופוס) ינהל עבורו את כספיו עד הגיעו לגיל המסוים (יכול להיות גיל מאוחר יותר מגיל 18). לעומת זאת, במידה והצוואה שותקת לגבי אופן קיום התנאים בצוואה, צריך יהיה במועד קיום הצוואה לאחר פטירת המצווה להבטיח את זכויותיהם של היורשים העתידיים, בין אם בפעולות ארעיות לשימור זכויותיהם כגון רישום הערת אזהרה לטובתו על נכס מקרקעין או בפעולה מתמשת כגון מינוי מנהל עיזבון אשר ידאג להבטיח את התנהלות הכספים עבור אותו יורש בשוטף והעברת חלקו בעיזבון במועד העתידי שקבע המצווה.

מהן דרכי ההתנגדות לצו ירושה?

לכשהוגשה בקשה לצו ירושה כמו גם בקשה לצו קיום צוואה מתחיל מניין הימים להגשת התנגדות לבקשה, אם מאן דהוא מעוניין בכך. עליו להדררז ולעשות כן בהקדם האפשרי בטרם יינתן הצו. את ההתנגדות מגישים לרשם לענייני ירושה ולאחריה מועבר התיק לבית המשפט לעניייני משפחה שבמחוז שיפוטו התגורר המנוח ו/או הותיר בו מנכסיו וזכויותיו. בית המשפט יידרש לכל הטענות שהועלו בהתנגדות, החל מקיומה של צוואה (או צוואה מאוחרת יותר) שהותיר המנוח וכלה בטענות של השפעה בלתי הוגנת, נטילת חלק בעריכת של מי שנהנה מהצוואה, טענות לתרמית ו/או הונאה שהשפיעו על המצווה לצוות כפי שציווה, חוסר כשירות של המצווה לצוות במועד עשיית הצוואה ושורה ארוכה של טענות אפשריות נוספות.

מהן השלכות המס של קבלת ירושה?

נכון לשנת 2024 אין בישראל מס ירושה. כלומר, הורשה בארץ והעברת נכסים של הנפטר ליורשיו איננה מהווה אירוע מס ואין היורשים מחויבים בשל כך. עם זאת חשוב לציין, כי בעוד שהירושה עצמה פטורה ממס, בבואם של היורשים למכור נניח נכס מקרקעין שעתה הם הבעלים המשותפים שלו (כמי שקיבלו את הנכס בירושה) או אז יידרשו לתשלום מס בהתאם לנסיבות הספציפיות של המקרה. אין זה מן הנמנע שהיורשים עדיין יהיו פטורים ממס ככל ונניח יבקש להיכנס בנעליו של המוריש שאם היה מוכר הוא בעצמו את הנכס לא היה משלם מס וכך ליהנות מהפטור לו היה זכאי המוריש.

איך יורשים נכסים שאינם מוחשיים, כמו זכויות יוצרים?

באופן דומה לאופן בו יורשים נכסים מוחשיים. זכויות יוצרים בנכס, שיר, יצירה, סיפור בדומה לנכסים מוחשיים מועברות במותו של המוריש אל יורשיו. יורשיו יהיו הזוכים מכוח צוואה ככל ובעל הזכויות הותיר צוואה לפני מותו, אחרת יהיו אלו יורשיו על פי דין הנקבעים בחוק הירושה. העברת נכסים אלו בירושה יכולה להיעשות בשני מישורים, כך ביחס לזכויות היוצרים בציור וכן ביחס לנכס המוחשי, קרי לציור עצמו. ישנם נכסים שאינם מוחשיים רבים בעידן הנוכחי, כמו למשל זכויות דיגיטליות רבות הנפוצות בניהול עמודים ברשתות החברתיות וכל היסטורית השיחות בערוצים השונים, פייסבוק, וואטסאפ וכיוצ"ב, שהדרך לרשת אותם מורכבת מעט יותר. בין אם מדובר במידע אישי ורגיש של הנפטר ובין אם אלו טרם מוסדרים בצורה מוחלטת, גם אם הקדים המנוח לציין אותם בצוואתו. לעיתים נדרש אדם להסדיר זאת בחייו ישירות מול הפלטפורמה הדיגיטלית המסוימת.

אילו טענות ניתן להעלות נגד צוואה?

התשובה משתנה בהתאם לכל מקרה ונסיבותיו. בין אם אלו פגמים מהותיים בצוואה המטילים צל כבד עליה ובין אם זה חוסר כשירותו של המצווה במועד עשיית הצוואה שיש בו כדי לאיין את צוואתו ולהביא לפסלותה. בתוך כך גם בעיצומו של ההליך המשפטי ניתן להסתייע בכלים המשפטיים העומדים לרשותנו בבית המשפט כדי לנסות ולשים את ידנו על ראיות נוספות, כאלו שלא היו ברשותנו בעת הגשת ההתנגדות, שיש בהן כדי להצביע על חוסר כשירותו של המצווה. מעבר לכך ניתן להעלות טענות בדבר השפעה בלתי הוגנת שבה היה נתון המצווה בעת עשיית הצוואה או צוואה שבעשייתה נטל חלק מי שנהנה בסופו של יום מהצוואה, באופן המביא לביטולה. מדובר ברשימה חלקית של עילות ההתנגדות לצוואה כשכל מקרה צריך להיבחן לגופו.

מה התפקיד של מנהל עיזבון?

כשמו כן הוא מנהל עיזבון נועד למקרים בהם נדרש לנהל את עזבונו של המוריש, כולו או חלקו, עסקים שחייבים להמשיך לתפקד, דירות מושכרות, השקעות כאלו ואחרות, נכס שצריך למכור ולחלק את תמורתו בין היורשים ועוד כהנה וכהנה סיטואציות. כך למשל במקרים בהם המוריש קבע בצוואתו כי ימונה מנהל עיזבון או כאשר לא נקבע דבר אולם מתעורר הצורך לעשות כן ו/או כאשר קיימת מחלוקת בין היורשים שאינם יכולים לעשות כן בכוחות עצמם אין מנוס ממינוי מנהל עיזבון אשר ידאג להמשיך ולמקסם את זכויותיו של המוריש במטרה שלא תיפגענה והכל לטובתו של העיזבון ולטובת יורשיו. דוגמא טובה לכך היא כאשר המוריש הותיר דירה שכעת עומדת למכירה והיורשים אינם יכולים לקדם את מכירתה באופן עצמאי, או אז ידאג מנהל העיזבון לעשות כן. בעוד שמנהל עיזבון מתמנה במועד מתן צו ירושה ו/או צו קיום צוואה, ניתן עוד קודם לכן ועוד בטרם ניתן הצו למנות מנהל עיזבון זמני שמטרתו זהה אולם זאת עד אשר יינתן הצו.

מה ההשפעה של מות בן זוג על חלוקת הירושה?

בן הזוג הנותר בחיים הינו היורש העיקרי של המנוח. חלקו היחסי בעיזבון המנוח תלוי בזהותם של יתר היורשים. כך למשל מנוח שהותיר בת זוג וילדים, מתחלק עזבונו למחצית אותה יורשת בת הזוג בעוד שאת המחצית השנייה של העיזבון יירשו כל ילדיו של המנוח בחלקים שווים. לעומת זאת, מנוח שלא היו לו ילדים ונניח הותיר אחריו אחים, תירש בת הזוג שני שלישים מעזבונו והיתר יתחלק בחלקים שווים בין האחים. בדוגמא הראשונה שלעיל ולשם המחשה, אם לבני הזוג הייתה דירה בבעלות משותפת הרשומה ע"ש שניהם בחלקים שווים, במותו של המוריש, הופך בן/בת הזוג להיות בעלים משותפים בדירה ביחד עם יורשים נוספים וביתר פירוט לאחר פטירת המוריש 75% מהזכויות הבעלות בדירה יירשמו ע"ש בת הזוג בעוד ש25% יירשמו בחלקים שווים ע"ש ילדיו. כן יש לקחת בחשבון שישנם נכסים שיכולים להיות רשומים רק ע"ש המוריש, או אז בטרם חלוקת העיזבון בין היורשים, עשוי בן הזוג הנותר בחיים להעלות דרישה לקבלת מחצית מהזכויות כנובע מחייהם המשותפים של בני הזוג, באופן המקטין את העיזבון וכפועל יוצא מכך את חלקם של היורשים.

איך יורשים נכסים מיוחדים, כמו חברות או מניות?

חברה בבעלות המנוח וגם מניות בהן החזיק אינן שונות מיתר הזכויות המועברות במותו ליורשיו. אם הקדים ועשה צוואה זכויות ונכסים אלו יועברו לזוכים מכוח הצוואה, אחרת יהיו אלו יורשיו על פי דין, כלומר היורשים שזהותם וחלקם בעיזבון נקבעים בהתאם לחוק הירושה. כאן צריך להוסיף שתי נקודות חשובות ומהותיות: העברת זכויות המוריש בחברה ליורשיו תיעשה בכפוף לכך שאין מניעה לכך בתקנון החברה שאינו מגביל זאת בשום. נקודה מהותית נוספת נוגעת לזכויות בן/בת הזוג של המוריש. עוד קודם לחלוקת זכויות המוריש בין יורשיו ייתכן ותקום דרישה מצד בן הזוג שנותר בחיים לקבלת מחצית מהזכויות בחברה שלא מכוח הירושה, אלא מכוח חייהם המשותפים של בני הזוג.

מה ההשלכות של צוואה לא חוקית עם פקודות לא מוסריות?

חוק הירושה קובע, כי הוראת צוואה שהביצוע שלה בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי – בטלה. הוראה בצוואה העונה לאחת מאלה מהווה עילה להגשת התנגדות לצוואה על ידי מי שרואה עצמו כנפגע או כמי שנעשה לו עוול אם וכאשר תישאר הצוואה בעינה עם אותה הוראה בעייתית, בלתי אפשרית, לא חוקית וכיוצ"ב. בית המשפט יידרש לבחון את הוראות הצוואה ובפרט את הוראת הצוואה המוטלת בספק וככל שזו עונה על איזו מבין ההוראות הנ"ל אותן מונה החוק, היא תבוטל. יודגש, כי אין הכרח שכל הצוואה תבוטל ותיפסל. מתוך עיקרון העל לפיו יש לכבד את רצונו האחרון של המצווה, בית משפט יעדיף את האפשרות של קיום הצוואה פרט לאותה הוראה לא מוסרית, בלתי אפשרית או לא חוקית, וככל שהדבר אפשרי רק ההוראה הספציפית בצוואה תבוטל.

מה קורה אם המוריש נפטר ללא צוואה ואין יורשים ידועים?

מוריש ערירי שנפטר מבלי שהותיר אחריו צוואה ומעבר לכך לא הותיר אחריו יורשים הנמנים בין מעגלי הקרבה השונים, עזבונו עשוי לעבור לידיים של המדינה. בנסיבות מסוימות עשוי עזבונו, כולו או חלקו, לעבור בירושה לאדם שבחייו תמך במנוח או לאדם שהמנוח תמך בו או לבן משפחה רחוק גם כזה שאיננו נמנה בין יורשיו על פי דין של המוריש. נזכיר, כי חוק הירושה הקובע, כי במותו עובר עזבונו ליורשיו על פי דין, קובע לא רק את זהות היורשים, אלא גם את חלקו היחסי של כל אחד מהם בעיזבון המוריש. יורשיו של נפטר פרט לבן/בת הזוג נקבעים מבין קרובי המשפחה שהותיר המנוח במותו החל ממעגל הקרבה הראשון (צאצאיו של המנוח), אחרת עוברים למעגל הקרבה השני (הורים וצאצאיהם) ואם אין בנמצא עוברים למעגל הקרבה השלישי והאחרון (הורי הורים וצאצאיהם).

איך ניתן לבטל צוואה שהושפעה מהונאה או מרמה?

על מי שמעוניין לבטל את הצוואה להזדרז ולהגיש התנגדות ככל ולפני כן הוגשה בקשה לצו קיום צוואה. במסגרת ההתנגדות עליו להעלות את כל טענות ההתנגדות בהן אוחז ובפרט טענותיו להשפעה בלתי הוגנת, להונאה ותרמית. לאחר הגשת ההתנגדות לרשם לענייני ירושה אליו הוגשה הבקשה מלכתחילה, תועבר הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה במקום השיפוט הרלוונטי לפי המקום בו התגורר המנוח ו/או שהשאיר אחריו נכסים ורכוש. היה והתקבל הרושם מהראיות שהוצג ו/או כנובע מחוות דעת מומחים שהוגשו וכיוצ"ב, כי המצווה נפל לתרמית והונאה והיה נתון תחת השפעה בלתי הוגנת בעת עשיית הצוואה, בית המשפט יורה על ביטול הצוואה.

מה התפקיד של עדים בתהליך כתיבת הצוואה?

תפקידם של העדים הוא לאשר בחתימתם שהמצווה ציווה את צוואתו בפניהם והצהיר שעשה כן מרצונו החופשי. על העדים להיות כשירים לכך, כלומר בגירים מעל גיל 18 וללא שום זיקה וטובות הנאה בעיזבון המנוח. צוואה נעשתה לטובת מי שנטל חלק בעריכתה פסולה ודבר זה יביא לבטלותה. מומלץ שמי מן העדים לא יהיה בן משפחה כדי למנוע איזושהי טענת התנגדות בעתיד, כי מי מהם השפיע על המצווה לצוות כפי שציווה. חשוב להדגיש, צוואה שנעשתה תחת השפעה בלתי הוגנת לא מחייבת שעד לצוואה יזכה בחלק מהעיזבון בירושה ודי בכך שנוכחותו השפיעה על המצווה לצוות כפי שציווה. עוד יצוין, כי במסגרת צוואה שבעל פה (צוואת שכיב מרע) תפקידם של העדים הוא משמעותי הרבה יותר. במסגרת צוואה זו שנעשית בשעה שהמצווה סבור בנסיבות הקיימות בצדק כי ימיו ספורים והוא מצווה בעל פה בפני שניים אקראיים הקרובים אליו ביותר באותו זמן. לאחר מכן, על העדים להעלות על הכתב בהקדם האפשרי את ציוויו של המצוואה בפניהם.

אילו שיקולים צריך לקחת בחשבון כשמכינים צוואה?

בבואו לעשות צוואה על המצווה לשקול שיקולים שונים על מנת להשיג כבר כעת וודאות רבה ככל הניתן באשר ליכולת להבטיח את רצונו, הוראותיו בצוואה בעתיד לאחר לכתו כמו גם להביא בחשבון שיקולים כאלו ואחרים אשר נועדו להקל במידת האפשר על יורשיו בבואם לרשת אותו ולחלק ביניהם את העיזבון. צריכים להילקח בחשבון שיקולים שונים ובהם מצבם השכלי, הקוגניטיבי והרפואי של היורשים הפוטנציאליים, שיקולי טיב היחסים ביניהם, אפשרויות של הורשה לקטינים באמצעות מבוגר אחראי, שיקולים הנוגעים לטובתו של בן/בת הזוג הנותר בחיים, אפשרויות הורשה ליורשים נוספים באם יתקיימו תנאים מסוימים בעתיד (גם לאחר מותו של המוריש) במקום היורשים "המקוריים" או בנוסף להם, חיובים אפשריים במס שעשויים ליפול על כתפי היורשים והדרך להביא לצמצומם בצוואה וכן לשקול אפשרות להתנות הוראות בצוואה בהתאם לנסיבות בעת מותו ולהתייחס לתרחישים עתידיים אפשריים כגון פטירתו של אחד מיורשיו לפניו או יחד עמו. מכל מקום זו רשימה חלקית בלבד ומומלץ להיוועץ עם עו"ד דיני ירושה בטרם עשיית צוואה.  

אילו זכויות יש לבן זוג של המוריש?

ראשית, הכוונה לבן/בת הזוג של המנוח/ה בין אם היו בני הזוג נשואים זל"ז ובין אם לאו. החוק משווה את זכויות בן /בת הזוג הנשואים לבן/בת הזוג הידועים בציבור. שנית, הכוונה בעניינו לעיזבון של מנוח שלא הותיר אחריו צוואה, שכן אם יש כזו, יזכו יורשי המנוח כפי הוראותיו בצוואה. אולם במקרה והמנוח לא הותיר אחריו צוואה, יורשיו וחלקו היחסי של כל אחד מהם בעיזבון יהיה כפי על פי החוק, אלו הם היורשים על פי דין. שלישית, זכויותיו של בן/בת הזוג בירושת עיזבון המנוח/ה תלויה בזהות היורשים הנוספים של המוריש ואין היא שווה בכל מקרה. כך למשל, במקרה בו מנוח הותיר אחריו אישה וילדים, תירש אשתו מחצית מהעיזבון ואילו ילדיו יירשו את המחצית השנייה בחלקים שווים. לעומת זאת, במקרה ואדם הותיר אחריו במותו אישה ואחים, אשתו תירש שני שלישים מעזבונו ואת היתר יירשו האחים.

מה ההשלכות של צוואה שנערכה כאשר אדם לא נמצא כשיר?

כשיר לעשות צוואה כל אדם בגיר, מעל גיל 18, אשר צלול ומודע לטיבה של הצוואה ולמשמעויותיה. מנגד, אדם שהוכרז פסול דין ו/או אדם שאינו צלול ואינו יודע להבחין בטיבה של הצוואה ו/או לנעשה עמו ו/או בצוואתו איננו כשיר לערוך צוואה. אם לאחר שהוגשה בקשה לצו קיום צוואה הוגשה התנגדות ובמסגרתה במסגרת הליך משפטי הנדון בבית המשפט לענייני משפחה מתברר באמצעות חוות דעת מומחה, כי המצווה לא היה כשיר לעשות את הצוואה במועד שבו נעשתה, יורה בית המשפט על בטלותה של הצוואה. המשמעות שצוואה זו בטלה. במידה והמוריש הותיר צוואה אחרת שנעשתה במועד מוקדם יותר ניתן יהיה להעמידה גם כן באותם מבחנים. ככל ולא נקבע שיש צוואה קודמת שניתן לקיימה, עזבונו של המוריש יחולק לפי חוק הירושה, ליורשים על פי דין.

האם יש מס על ירושה?

נכון לשנת 2024 אין בישראל מס ירושה. הירושה לה זכאי יורש, בין אם יורש על פי דין ובין אם זוכה מכוח צוואה, נקייה ממס. בתוך כך, קבלת דירה או חלק ממנה בירושה אף לא נחשבת עסקת מקרקעין. כן חשוב להדגיש, כי אמנם הורשת דירה איננה מהווה אירוע מס, אולם לכשיבקש היורש למכור את זכויותיו בדירת הירושה, אז כבר כן יידרש למיסוי מקרקעין בהתאם לנסיבות הקיימות, אז גם יוכל לנסות ולנצל פטור לו היה זכאי המנוח אם היה מוכר את הדירה בעצמו. בדיוק לשם כך מומלץ להיוועץ עם עו"ד ירושות וצוואות.

אילו סכסוכים נפוצים נוצרים בעת ירושה?

סכסוכי ירושה הינם מגוונים, החל ממחלוקות הנוגעות לזהות היורשים וכן מחלוקות ביחס לחלקו היחסי שלהם, מחלוקות יכולות שתתעוררנה בין בני משפחה בקרבת דם, הורים ואחים, כמו גם בין ילדיו של המנוח לבין בת/בן זוגו שנותר בחיים. בהקשר זה יידע כל זוג שמשבר פקד את יחסיהם, כי חלילה במותו של מי מהם, בן הזוג הנותר בחיים יורש אותם מכוח החוק. כך למשל בני זוג נשואים שהגם שמצויים בעיצומו של הליך גירושין יורשים האחד את משנהו. הדרך היחידה כדי לצמצם אי נעימויות בעתיד ולמנוע מחלוקות מסוג זה בין הקרובים הינה באמצעות צוואה. לאחר מות המוריש, הדרך היחידה להימנע מהנצחת הסכסוך ו/או מהליכים משפטיים הינה באמצעות הסכם בין יורשים. 

הנפטר חי ומת בחו"ל, האם החוק הישראלי חל או דין המדינה בה התגורר?

חוק הירושה קובע שצו ירושה או צו קיום צוואה ניתן להגיש בישראל ככל והמוריש התגורר בארץ ו/או אם הותיר אחריו בארץ נכסים ורכוש. אי לכך ככל והמוריש שהתגורר בחו"ל השאיר נכסים, זכויות ורכוש בישראל ניתן להגיש בקשה לצו קיום צוואה בהתאם לחוק הירושה. עם קבלת צו קיום צוואה יהיה צורך לנקוט בהליכים משפטיים לאכיפת פסק חוץ במדינה הזרה כדי לקבל הכרה לצו קיום הצוואה שניתן בארץ. אם הדבר לא יסתייע לפי הדין המקומי החל במדינה הזרה, צריך יהיה לפי החוק המקומי להגיש בקשה לצו קיום צוואה גם במדינה בה התגורר המוריש כדי להחיל את הוראותיו על נכסיו שבחו"ל. באמרת אגב יצוין, כי בכל מדינה קיים חוק אחר ובעוד החוק בישראל מכבד את רצונו החופשי של המצוואה ולא מגביל את אופן ההורשה בשום צורה, ישנן מדינות ששם החופש לצוות הינו מצומצם יותר ובמקום זאת ישנן הוראות קוגנטיות בדבר הורשה לקרובי משפחה מסוימים, תהא הצוואה אשר תהא.

איך ניתן להבטיח שצוואה תישאר סודית עד למועד פתיחתה?

צוואה הינה מעשה אישי השייך אך ורק למצווה. הצוואה בעת עשייתה ולאחר השלמתה איננה מותנית בהצגתה לקרובי המשפחה, מכרים וחברים. צוואה מרגע שנעשתה תקפה, ככל ומקיימת אחר ההוראות המחייבות הקבועות בחוק. צוואה בכתב יד למשל תקפה עם עשייתה על ידי המצווה, צוואה בפני עדים תקפה מיד עם חתימת המצווה בפני שני עדים המאשרים זאת בחתימתם. ואולם, הסיבה שצוואה מומלץ לעשות אצל עו"ד ירושה וצוואה הבקיא ברזי דיני הירושה נועדה בין השאר לכך שעותק של הצוואה המקורית נשמר במשרדו וכאן אזכיר, כי קיים חיסיון עו"ד – לקוח, ועורך הדין חייב בשמירת סודיות של המצווה. דרך נוספת היא הפקדת הצוואה על ידי המצווה לרשם לענייני ירושה שבמחוז שיפוטו מתגורר המצווה. דרך זו אף תבטיח בוודאות את השימוש שייעשה בצוואה לאחר פטירתו של המצווה באם מאן דהוא יגיש איזושהי בקשה בעניינו.

החל מאיזה גיל מומלץ לי לרשום צוואה?

כל אדם בוגר מעל גיל 18, ושברשותו רכוש, הון ונכסים, מוטב יהיה שירשום צוואה.

מטרת הצוואה היא להבטיח שרכושנו, הוננו ונכסינו יועברו לאנשים שנחפוץ בעיקרם. וכך למשל, נדגים בני זוג נשואים עם פעוט בן שנתיים, לרשותם דירה תחת שמם, ואין בידם צוואה. במידה וחלילה אחד מבני הזוג הולך לעולמו מבלי שהותיר אחריו צוואה, הרי שבן/בת הזוג הנותרים, מקבלים לידיהם 25 אחוזים מן הדירה. הפעוט בן השנתיים יקבל את 25 האחוזים הנותרים. הימצאותה של צוואה, יכולה הייתה להעביר את הבעלות על הדירה במלואה לבן/בת הזוג שנותרו בחיים.

לכן, הקדימו וערכו צוואה.

האם אני מוכרח לערוך צוואה עם עורך דין?

אין כל חוק המורה על כך, ויתרה מזאת, אתם יכולים לערוך את צוואתכם עם עפרון ונייר, מבלי שתבקשו את אישורו של איש.

עליכם לכתוב את הצוואה בכתב ידכם, עם כותרת המכתירה את המסמך כצוואה, עם תאריך וחתימה. ועם זאת, ההמלצה הרווחת היא לערוך את הצוואה עם עורך דין הבקיא בדיני הצוואות ושיסייע בניסוח מסמך מקיף, שאיננו מותיר כל מקום לפרשנות מצד היורשים, ושאיננו עלול להוביל למחלוקות.

מהן הדרכים לעריכת צוואה?

אדם יכול לערוך צוואה בכתב ידו (כפי שתואר בשאלה הקודמת).

אדם יכול לערוך צוואה בפני 2 עדים החותמים על הצוואה אף הם ומעידים כי נכחו וראו שהאדם היה כשיר וציווה את הצוואה מרצונו.

אדם יכול לערוך צוואה בפני רשות: שופט, רשם בית המשפט, הרשם לענייני ירושה, חבר בית דין או נוטריון. 

יצוין כי ניתן לערוך צוואה בעל-פה, אך הדבר נכון רק כאשר המצווה חש כי הוא נוטה למות ועליו לערוך את הדברים בחופזה. את הצוואה הוא יצווה בעל-פה מול שני עדים. צוואה זו בטלה לאחר חודש ימים, וזאת במידה והמצווה עודנו בחיים, והנסיבות שדחקו בו לצוות, כבר אינן בנמצא.

מה ההבדל בין צוואה רגילה להדדית?

צוואה רגילה היא צוואה שנערכת על-ידי אדם אחד, זאת בעוד שצוואה הדדית מבוססת על הסתמכותם של בני הזוג אלו על אלו.

האם ביטול צוואה הדדית שונה מביטול צוואה רגילה?

כל שעליכם לעשות הוא להודיע בכתב לבן/בת הזוג על החלטתכם לבטל את הצוואה ההדדית.

ניתן לעשות זאת במכתב, בדוא"ל או בוואטסאפ.

האם אני צריכ/ה להודיע למישהו שכתבתי צוואה?

לא, אבל זה בהחלט מהלך רצוי שכן אינכם רוצים שצוואתכם תיפול בין הכיסאות.

המלצתנו היא להפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה.

בעת שהיורשים יבקשו להגיש צו ירושה (במידה ולמשל הם לא ידעו על קיומה של צוואה), הרשם לענייני ירושה יעצור מבעדם לבצע את המהלך ויורה להם להוציא צו קיום צוואה לשם הפעלת הצוואה.

חוק הירושה עונה על מבוקשי, האם בכל זאת כדאי שאערוך צוואה?

חוקי הירושה אכן עונים על צורכיהם הבסיסיים של רבים, אך ניקח מקרה לדוגמה:

נניח ואדם החליט להוריש את עזבונו ל-3 צאצאיו, ואחד מצאצאיו חלילה הלך לעולמו בטרם עת. האם בהכרח אותו אדם ירצה שילדי צאצאו יהיו היורשים? שבת זוגו של צאצאו תירש את חלקו? בצוואה אתם יכולים לרדת אל הרזולוציות הקטנות ביותר, ולהחליט במדויק מה ייעשה עם רכושכם, תוך מתן מענה על תנאים דינמיים שונים.

האם ניסוח צוואה עם עורך דין ימנע את פסילת הצוואה?

נוכחות עורך דין בכתיבת הצוואה וחתימת עורך דין על מסמך הצוואה יכולה בהחלט להפחית באופן דרמטי את ההיתכנות לפסילת הצוואה.

צוואה יכולה להיפסל כתוצאה מהנחיות שאינן עומדות באמות המוסר (למשל התניית ירושה בטיפולי המרה). צוואה יכולה להיפסל כתוצאה מכשלים טכניים שונים. עורך דין שינסח יחד עם המוריש את הצוואה, ידאג להתוות מסמך מפורט, ברור ותקני.

האם ניסוח צוואה עם עורך דין ימנע התנגדויות לצוואה?

לא, כל אדם יכול להגיש התנגדות לצוואה; גם אם סיכויו הם קלושים.

ובכל זאת, צוואה שנוסחה יחד עם עורך דין ושנחתמה על-ידי עורך דין, תפחית באופן משמעותי את סיכויי ההצלחה של המתנגדים.

מה ההבדל בין צו ירושה לצו קיום צוואה?

המשותף, אלו הם צווים הכרחיים לצורך חלוקת העיזבון של המוריש.

השונה, את צו קיום הצוואה נוציא כאשר ישנה צוואה בנמצא, ואילו את צו הירושה נוציא כאשר המוריש לא הותיר אחריו כל צוואה.

תוכן עניינים
שתפו מאמר זה
מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם בהקדם:
תחומי שירות

נגישות