הסכם ממון בין בני זוג

דן לימור עורך דין משפחה

מאת: עורך דין דן לימור

מעוניינים לערוך הסכם ממון ולהסדיר את העניינים הנוגעים לרכוש? יש כמה דברים שעליכם לדעת ויש כמה דברים שחובה עליכם לעשות. דן לימור – משרד עורכי דיןהעוסק בדיני משפחה ומעמד אישי, מתמחה בעריכת הסכמים, ומציע לכם את מגוון השירותים המשפטיים החל ממתן ייעוץ פרטני ומקיף ועומד לרשותכם בכל עת. צרו קשר לתיאום פגישת ייעוץ.


הסכמי ממון הינם הסכמים הצופים פני עתיד
 שנערכים בין בני-זוג בהם הם קובעים את הסדרי הרכוש שיחולו עליהם במקרה שנישואיהם יגיעו אל קיצם. הסכמי ממון נערכים בהסכמה ומרצונם המשותף של בני הזוג ונועדו למעשה כבר בשלב עריכתם למנוע מחלוקות אשר עשויות להתעורר ביניהם בכמה סוגיות בעתיד במידה שיחסיהם ייקלעו למשבר.

חוק יחסי בין בני זוג, תשל"ג-1973 קובע את הסדר איזון המשאבים (ביחס לזוגות שנישאו לאחר ה- 1.1.1974) לפיו, כל הרכוש אשר נצבר במהלך נישואיהם הינו בבעלותם המשותפת של בני-הזוג ומוציא ממסת הנכסים המשותפים נכסים שצבר אחד מבני-הזוג לפני תקופת הנישואין. למרות זאת, לא אחת נקבע בבתי המשפט לענייני משפחה ובבתי הדין הרבניים, במקרים בהם לא היה הסכם שריר וקיים, כי רכוש שהביא עימו צד אחד לנישואין הינו בבעלותם המשותפת של שני בני-הזוג. כמו כן, לעיתים נקבע, כי על אף היותו של הנכס רשום רק על שם צד אחד, באופן המצביע לכאורה על כוונת הצדדים לפיה, הנכס לא יהיה בבעלות משותפת, הכירו הערכאות השיפוטיות בשני בני הזוג כבעלים משותפים בנכס. חשוב להדגיש, כי קביעות ברוח האמור לעיל במסגרת החלטות ופסקי דין, ניתנו במקרים בהם לא היו הסכמי ממון.

לפיכך, ככל ובני-זוג מעוניינים לסטות מהאמור בחוק ובנוסף להסיר ספקות מעין אלו ולהשיג וודאות בנוגע לרכוש, לכספים ולאופן חלוקתם, מומלץ לערוך הסכם ממון ולאשרו בפני בית המשפט לענייני משפחה או בפני בית הדין הרבני.

הדרך לעשות הסכם ממון

אל תעשו הסכם סתם כך. בני-הזוג ייטיבו לעשות אם יפנו לייעוץ משפטי אצל עורך דין הבקיא בתחום הסכמי ממון על מנת שיערוך הסכם ממון יסודי אשר ייתן מענה לכל הסוגיות, אף לאלו שעשויות להתעורר בעתיד וכן על מנת שעורך הדין ייצגם בפני הערכאה השיפוטית אשר אליה יוגש הסכם ממון לצורך אישורו.

הסכמי ממון רשאים לערוך בני-זוג נשואים ואף בני-זוג אשר טרם נישאו זה לזו ובלבד שיש בכוונתם לעשות כן. בהתאם לחוק, הסכם ממון טעון אישור. לפיכך, ההסכם יקבל הכרה כהסכם ממון רק לאחר שאושר על ידי בית המשפט לענייני משפחה ואם היו בני-הזוג נשואים זה לזו מוסמך לאשר את ההסכם אף בית הדין הרבני.

במעמד אישור הסכמי ממון יהיה על השופט או הדיין להתרשם, כי שני הצדדים להסכם הבינו את תוכנו, משמעויותיו, השלכותיו וכי ההסכם ממון נעשה מרצונם החופשי ללא לחץ ו/או כפייה. לאחר מכן יינתן להוראותיו של הסכם הממון אישור ותוקף מחייב. בעניינים הנוגעים לקטינים, נוטל על עצמו בית המשפט את האחריות לדאוג ולשמור על צרכיו וזכויותיו של הקטין ולוודא שההסכמות של הוריו כפי שעולות מההסכם אכן נועדו לשרת את טובת הקטין.

אולי תרצה לקרוא על-

תוכן עניינים
שתפו מאמר זה
מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם בהקדם:
תחומי שירות

נגישות