הפחתת מזונות / הגדלת מזונות

דן לימור עורך דין משפחה

מאת: עורך דין דן לימור

פסק דין למזונות כעיקרון הינו צופה פני עתיד אולם החיים הדינאמיים והמשתנים עשויים להביא את בית המשפט להידרש פעם נוספת לשאלת מזונות הילדים ושיעורם ובלבד שבמצב הדברים ששרר בעת מתן פסק הדין חלו תמורות באופן שניתן לומר, כי מדובר בשינוי נסיבות מהותי.

גם כאשר פסק הדין למזונות ניתן כנובע מהסכם אליו הגיעו הצדדים מוסמך בית המשפט לדון במזונות. בית המשפט יבחן האם חל שינוי נסיבות והאם בעקבותיו אין זה צודק להותיר את פסק הדין על כנו, האם בהסכם אליו הגיעו הצדדים נקבע מנגנון מפורש או משתמע להפחתה או הגדלה של המזונות והאם מבקש השינוי פועל בתום לב ובניקיון כפיים.

לשם המחשה, שינוי נסיבות אפשרי הינו הפסקת עבודתה של האם, שינוי משמעותי בהוצאות הילד, גידול ניכר בהוצאות האב, כאשר העסק של האב החל לשגשג ולהניב פירות רבים או מנגד כאשר עסקו של האב חדל מלהתקיים או כיוצ"ב. מכל מקום, אין בכך כדי להשפיע באופן מידי על שיעור המזונות, אם כי שינוי זה יישקל יחד עם עובדות נוספות כנתון נוסף במערכת שלימה של נתונים העומדים בפני בית המשפט אשר יידרש להכריע האם שינוי נסיבות מהותי זה, מצדיק את התערבותו החוזרת בקביעת סכום המזונות.

שינוי מזונות? או ביטול הסכם?

חשוב לציין כי קיימת הבחנה משמעותית בין תביעה לשינוי גובה המזונות לבין תביעה לשינוי או ביטול ההסכם בכללותו.

פעמים רבות יכולות להישמע טענות מצד אחד כנגד הצד האחר שבאמצעותן הוא עותר כנגד ההסכם שנחתם בעבר על-די הצדדים. זאת על בסיס עילות בחוק החוזים כגון טעות, הטעיה, תרמית, עושק ועוד.

בתביעות מעין אלה, התובע מנסה להוכיח בבית המשפט כי בשל נסיבות מסוימות אשר קדמו למועד חתימת ההסכם, ואף אם נתגלו מאוחר יותר, מצדיקות את שינויו של ההסכם או ביטולו כליל.

קרי, ברגע שצד להסכם טוען כי לא ידע על מה חתם לאור נסיבות מסוימות ('היא עבדה עלי', 'הוא שיקר לי'), והציג למשל הכנסה ע"ס 10 אלפים שקלים כאשר התברר כי ישנה הכנסה הגבוהה פי 5 מכך; נתון אשר השפיע על סכום המזונות, הרי שניתן לדרוש לביטולו של ההסכם.

בחרנו להתעכב מעט על הסבר זה, וזאת לאור העובדה שישנו קושי לטעון לביטול ההסכם. הסכם גירושין יש לזכור, אושר על-ידי הצדדים אל מול בית המשפט, ובית המשפט אישר זאת במעמדו. בית המשפט מוודא כי אכן הצדדים חתמו על ההסכם מרצונם החופשי ושאכן הצדדים מבינים את תוצאותיו של ההסכם.

ככל ומתעוררות טענות כנגד תוכנו של ההסכם בגין עילות  של הטעיה, עושק, תרמית, טעות וכיוצא בזאת, הרי שניתן לבחון את הנסיבות ולהגיש בקשה לביטול.

שינוי נסיבות מהותי המוביל להקטנת או הגדלת מזונות

שינוי נסיבות אשר עשוי להצדיק הפחתה או הגדלה בגובה המזונות, או אף ביטולם, מוכרח להתרחש לאחר מועד מתן פסק הדין למזונות.

חשוב לציין כי אין 'רשימה סגורה' כזו או אחרת המונה את כל העילות לשינוי נסיבות, והדבר יכול להתבטא במגוון דרכים כגון הפסקת עבודה של אחד ההורים אשר פגעה ביכולת ההשתכרות, ירידה חדה בהכנסות, שינוי במקום הימצאותם של הילדים, שינוי במשמורת על הילדים, הרחבת זמני השהות באופן משמעותי לאחד ההורים, ומנגד גידול משמעותי בשכר של אחד ההורים.

להלן מספר דוגמאות לשינוי נסיבות מהותי בפירוט:

יכולת ההשתכרות של ההורה

שלאור העובדה שפסיקת מזונות היא איננה קביעה אחידה שאיננה משתנה לרגע, היא עירנית ורגישה לשינויים המתחוללים סביב.

יכולת ההשתכרות של ההורה היא מקרה בולט של שינוי נסיבות מהותי ובו למשל, ההורה חלה במחלה שאיננה מאפשרת לו להתפרנס כראוי או חווה תאונה. 

במקרה אחר הרי שייתכן וההורה העלה את הכנסותיו, דבר אשר יכול להשפיע אף הוא על גובה המזונות.

יצוין כי אם הורה פוטר ממקום עבודתו או חווה ירידה בהכנסות, הרי שאין הדבר בהכרח ישפיע על גובה המזונות. על האב למצוא דרכים חלופיות להתפרנס ולהבטיח את כלכלת ילדיו. במקרים של תאונה או מחלה, הרי שבית המשפט ער לעובדה כי האב מנוע מלהתפרנס ולפרנס.

שינוי בצרכי הילדים

היבט נוסף שיש בו כדי להשפיע על הגדלת והפחתת המזונות הוא שינוי בצרכים השונים של הילדים, זאת לרבות שינוי בצורכיהם החינוכיים או הבריאותיים.

כך, ילד אשר עתה זקוק למסגרות חינוכיות נוספות (כגון שיעורים פרטיים) או ילד אשר בנסיבות כאלו ואחרות זקוק לטיפולים רפואיים שונים, בהכרח יוביל לפתיחת תיק גובה המזונות ולהגדלתם.

ניכור הורי

במקרים חריגים כאשר הילד מתנכר להורה המשלם את את המזונות באופן שאיננו מביא עמו כל ביסוס, הרי שייתכן וניתן יהיה לפעול להפחתת גובה המזונות.

עם זאת, יש לציין כי הדבר מתרחש במקרי קיצון בלבד.

שינויים בזמני השהות

עד שנת 2017, שינוי בזמני השהות של הילדים לא הביא לשינוי בגובה המזונות. 

בהלכת בע"מ 919/15 שניתנה על ידי ביהמ"ש העליון ביולי 2017, נקבע כי שני ההורים נושאים יחדיו בנטל ההוצאות על ילדיהם בין הגילאים 6 ועד 15, וזאת בהתאם ליכולתם הכלכלית וכן זמני השהות.

הלכה זו הביאה לתמורה משמעותית, שכן קודם לכן נקבע כי האב ורק האב הוא זה הנושא בהוצאות הילדים, זאת גם במקרים ובהם זמני השהות הינם זהים.

הוחלט אם כן, כי דמי המזונות יחושבו באופן יחסי על-בסיס זמני השהות של הילדים אצל כל אחד מן ההורים.

כך לשם הדוגמה, במידה והאב התגורר ביישוב המרוחק מילדיו, ועתה עבר לגור בקרבתם, דבר אשר השפיע גם על זמני השהות, הרי שניתן יהיה לבקש להפחית את דמי המזונות המשולמים.

יש לציין עם זאת, כי הובהר מעבר לכל צל של ספק, שהלכת בע"מ 919/15 איננה נחשבת לשינוי נסיבות מהותי.

התייעצו עם משרדנו

משרד עורכי דין דן לימור מתמחה בדיני המשפחה והגירושין, ומקפיד על ייצוג מקצועי המלווה ביחס אישי וזמינות מרבית.

בכל שאלה והתייעצות בנושא הפחתת והגדלת מזונות, אנו מזמינים אתכם ליצור קשר טלפוני עם משרדנו או להשאיר פניה באתר, ונשוב אליכם בהקדם.

תוכן עניינים
שתפו מאמר זה
מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם בהקדם:
תחומי שירות

נגישות