הפרת הבטחת נישואין

דן לימור עורך דין משפחה

מאת: עורך דין דן לימור

תביעה בגין הבטחה נישואין שהופרה הינה בעייתית. הבטחה להינשא מבוססת על רגשותיהם ותחושותיהם של בני-הזוג. מחד גיסא, עסקינן בהסכם שבעל פה הנכרת בין בני הזוג, הנושא עימו אופי אינטימי הנשען על חירותם של שני הצדדים להתקשר בו ואף באפשרות של כל אחד מהם לחזור בו מהבטחתו. אולם מאחר והפרת הבטחת נישואין עשויה להסב לצד השני נזק, על כל המשתמע מכך, ולגרור עימה השלכות בעלות אופי כלכלי ואף נפשי לבן הזוג שתכנן והסתמך על הצד שבחר לסגת מהבטחתו להינשא, אין זה מן הנמנע שבית המשפט יידרש להכריע בסוגיה זו, מאידך.

לפיכך, אין מניעה להידרש לסוגיה של הפרת הבטחת נישואין אף שעסקינן בחוזה שבעל פה הנשען על יחסים בינאישיים, רגשיים ואינטימיים שבין בני-הזוג. כאשר יידרש בית המשפט לתביעה זו יהיה עליו להתרשם, כי אכן קיימת עילת תביעה. או אז יכול התובע לגלות, כי האהבה והרגש העז שהוא חש כלפי הצד השני עלולים שלא להספיק לו לצורך הצלחת תביעתו. על כן קיימים חשיבות וצורך הכרחי להיוועץ בעורך דין הבקיא בתחום על מנת לערוך תביעה מושכלת אשר תכיל את מירב העילות בהתאם לנסיבות אשר יסייעו בידי התובע להשיג את מטרתו.

בית המשפט לענייני משפחה הכיר זה מכבר בהפרת הבטחת נישואין כעילת תביעה לכל דבר ועניין. במקרים מסוימים, לבשה התביעה צורה נזיקית, ככל וצד אחד הונה את האחר לו נגרם נזק ורימה תוך הצגת מצג כוזב באשר לרצונו להינשא. במקרים אחרים, בהם הייתה הצעת נישואין וקיבול, בהתאם לחוק החוזים, פעולות בהן נקטו הצדדים המעידות על כוונתם להינשא זה לזו בין אם באופן משתמע הנלמד מאורח חייהם ובין אם באופן מפורש על ידי הכנות לקראת החתונה, עלכל המשתמע מכך, לובשת התביעה צורה חוזית.

אף על פי כן, במובחן מדיני החוזים המקימים סעד של אכיפה למקרה של הפרת חוזה, הרי שזו אינה עומדת למקבל ההבטחה, בנסיבות מצערות אלה, ויהיה עליו להסתפק בפיצויים בגין הנזקים הממוניים והלא ממוניים שנגרמו לו.

מורכבות התביעה

הפרת הבטחת נישואין מתקיימת כאשר בני הזוג מנהלים מערכת יחסים ביניהם ובה צד אחד למעשה הבטיח לצד השני להתחתן, הזוג אוהב זה את זה, רוצה זה בזה ופועל ביודעין כי שניהם צועדים אל עבר חתונה; לפתע כרעם ביום בהיר ובסמוך ממש לחתונה, מחליט צד אחד לבטלה.

תביעה זו היא מאתגרת ומורכבת למדי, שכן יש לפעול על-פי כל דיני החוזים, דיני ההסתמכות של צד אחד על האחר, דיני ההסכמות שהיו בין הצדדים.

אלו הן הסכמות שכמעט לרוב אינן נערכות בכתב. אם נוציא מן המשוואה זוגות שערכו הסכמי ממון לקראת חתונתם, הרי שבמרבית המקרים אין כל הסכם כתוב עליו ניתן להישען.

התביעה מוכרחה להסתמך על הסכמה כללית בעל-פה שהשתמעה מאורח החיים של הזוג, המגורים המשותפים, כמה זמן ארך הקשר שבין בני הזוג? כיצד ההסתמכות של הצד השני באה לידי ביטוי בפועל, השנים שהוקדשו למען הפרטנר או הפרטנרית וכיוצא בזאת.

עלינו להוכיח כי התקיימה כאן פגיעה בקרב הצד המופר, פגיעה רגשית ויתרה מזאת פגיעה כלכלית על סמך ההסתמכות של הצד הנפגע.

הפן הכלכלי

בתביעות בגין הפרת הבטחת נישואין נהוג יותר להוכיח את הנזק הכלכלי, וזאת כיוון שהוא אכן בר הוכחה.

לאור הבטחת הנישואין למשל, בני הזוג החליטו לחתום יחד על חוזה שכירות, או לבצע מהלך כלכלי כזה או אחר ובו ניתן להצביע על נזק משמעותי. טיעונים דוגמת: 'לולא הבטחת הנישואין, ייתכן והייתי נמנע מכך'.

נדגיש כי הפרת ההבטחה לרוב מתרחשת בסמוך לחתונה, וכך ניתן להצביע על נזקים כלכליים דוגמת מקדמות ששולמו לאולם האירועים, לספקים ועוד.

נאמר כי בשורה התחתונה, זוהי תביעה כספית במהותה וכלכלית.

התייעצו עם משרדנו

אנו מודעים למידת הרגישות הנדרשת בהליך שכזה, וייתכן מאוד שהגעתם לאתרנו בסמוך לחוויה הקשה.

בכל שאלה והתייעצות בגין הפרת הבטחת נישואין, אנו במשרד עורכי דין דן לימור נעמוד לשירותכם ונבחן באופן מעמיק את הבסיס עליו נסמכת התביעה העתידית.

לפרטים נוספים, צרו עמנו קשר טלפוני או השאירו פניה באתר.

תוכן עניינים
שתפו מאמר זה
מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם בהקדם:
תחומי שירות

נגישות