מזונות ידועה בציבור

דן לימור עורך דין משפחה

מאת: עורך דין דן לימור

בהתאם לחוק האזרחי, חובת המזונות נוצרת מתוקף הגדרת הצדדים כבני זוג וקביעתם משתנה בכל מקרה ומקרה וביחס לכל אדם בהתאם לדין האישי החל עליו. על בני זוג יהודים הנשואים זה לזו חל הדין העברי המקים לבעל את החובה לשאת במזונות האישה, חובה הנגזרת מעצם נישואיהם. לעומתם, בני הזוג הידועים בציבור כמו גם זוגות אשר נישאו בנישואים אזרחיים, שאינם מוכרים על פי ההלכה, אינם חוסים תחת הדין העברי, שכאמור מקים את החובה במזונות.

בהיעדר חוק המסדיר את סוגית המזונות, בני הזוג הידועים בציבור מבקשים למצות את זכויותיהם וחובותיהם מכוח פסיקות בתי המשפט האזרחיים. הלכות שנפסקו והשתרשו זה מכבר קובעות, כי הזכות למזונות תעמוד לאישה הידועה בציבור המנהלת חיי שותפות מלאים עם בן זוגה, ככל בני הזוג הנשואים. יחד עם זאת, סוגית שכן הוסדרה, הינה סוגית מזונותיה של הידועה בציבור מעיזבון בן זוגה בעת פטירתו, סוגיה המוסדרת בחוק הירושה, שהשווה את מעמדם של הידועים בציבור לזה בני הזוג הנשואים.

מזונות ידועה בציבור

מזונות הידועה בציבור – תוצר הפסיקה

בית המשפט יצר היקש מדיני החוזים ולפיו, בתקופת חייהם המשותפים של הידועים בציבור, קיימת חובה לשאת במזונותיה של האישה על פי הסכם מכללא, שניתן להסיקו מעצם חייהם המשותפים של הצדדים, תוך הפעלת שיקולי ההגינות והיושר ובהתאם לעיקרון תום הלב. הלכה למעשה, בית המשפט הקנה לידועה בציבור מעמד דומה לזה של האישה הנשואה, ביחס לדיני המזונות, וזאת כנובע מהסכם משתמע שהחילו על עצמם הצדדים במסגרת התחייבויותיהם זה לזו ודאגתם ההדדית, כנובע מבחירתם לחיות כבני זוג תחת קורת גג אחת ולקיים משק בית משותף.

קשר זוגי הנרקם בין ידועים בציבור בהתאם לעובדות המציאות כהווייתן קיים עם הימשכו של הקשר וחדל עם רצונו של אחד מבני הזוג החפץ בסיומו. במובחן מיחסיהם של בני הזוג הנשואים, אין ביחסיהם של הידועים בציבור מרכיב פורמאלי באשר למועד תחילתם וסיומם, דבר אשר עשוי לקבל משקל רב ולהשפיע על הזכות למזונות. שכן, המזונות נועדו לכלכל את בן הזוג כל עוד נמשכת מערכת היחסים.

על פי הדין העברי חובת מזונות האישה מוטלת על הבעל במהלך נישואים וכל עוד לא התגרשו זה מזו. לעומתם ולנוכח הקלות שבה ניתן להביא לסיומו קשר של ידועים בציבור, קבעו זה מכבר בתי המשפט, כי דמי מזונותיה של הידועה בציבור ייפסקו כדמי מזונות משקמים לתקופה שלאחר חייהם המשותפים של הצדדים אשר יסייעו בידה להסתגל לחיים שאחרי מערכת היחסים. בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה המובא בפניו, נקבעים דמי המזונות לתקופה קצובה המניחה את הדעת באשר להתאקלמות הידועה בציבור לחיי הרווקות.

למידע וייעוץ מטעם עורך דין גירושין ומשפחה הינכם מוזמנים להשאיר פניה באתר או ליצור קשר טלפוני.

תוכן עניינים
שתפו מאמר זה
מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם בהקדם:
תחומי שירות

נגישות