צו למניעת הטרדה מאיימת

דן לימור עורך דין משפחה

מאת: עורך דין דן לימור

הטרדה מאיימת היא הטרדתו של אדם בידי אחר בכל דרך שהיא או נקיטת איומים כלפיו בנסיבות הנותנות בסיס סביר להניח, כי המטריד או המאיים עלול לשוב ולפגוע בשלוות חיוו בפרטיותו או בחירותו של האדם או כי הוא עלול לפגוע בגופו.

כשם שצורותיה של האלימות הן רבות כך מופעיה של הטרדה מאיימת אינן חד גוניות. בין אם מדובר בבילוש, במארב או בהתחקות אחר תנועותיו או מעשיו של הנפגע ובין אם מדובר ביצירת קשר עימו בכתב או בעל פה, בפגיעה ברכושו ובשמו הטוב עניין לנו בהטרדה מאיימת.

על הנפגע המבקש את עזרתה של הערכאה השיפוטית המוסמכת אשר תגן עליו מפני בן משפחתו הפוגע, לפנות לבית המשפט לענייני משפחה, לבית הדין הרבני או לבית משפט השלום הסמוך למקום מגוריו ולעתור למתן צו למניעת הטרדה מאיימת כנגד בן משפחתו המטריד.

בתי המשפט ובתי הדין רשאים לתת צו למניעת הטרדה מאיימת ובו להורות לבן המשפחה המטריד להימנע מלהטריד את הנפגע בכל דרך וכל מקום, להימנע מלאיים על הנפגע, לבלוש אחריו, לארוב לו, להתחקות אחר תנועותיו, מעשיו או לפגוע בפרטיותו בכל דרך אחרת, לרבות ובפרט ליצור עימו קשר בעל פה או בכל אמצעי אחר.

פרק הזמן לו ניתן צו למניעת הטרדה מאיימת לא יעלה על שישה חודשים, אך רשאים בתי המשפט ובתי הדין להאריכו מפעם לפעם עד לתקופה כוללת של שנה. במקרים חריגים ניתן להורות על הארכת הצו לתקופה כוללת שלא תעלה על שנתיים.

ראו גם מידע בנושא צו הרחקה

תוכן עניינים
שתפו מאמר זה
מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם בהקדם:
תחומי שירות

נגישות