הוראות מיוחדות בצוואה

הוראות מיוחדות בצוואה – מתן שליטה מוגברת ביד המצווה לאחר פטירתו

כל אדם שכשר לעשות צוואה חופשי לצוות בה כרצונו בנוגע לזהות יורשיו והיקף זכויות כל אחד מהם בנכסיו. הצוואה מעניקה לבעליה ולנהנים מכוחה מידה רבה יותר של וודאות בהתאם לרצון המצווה באשר לזכויותיו וליורשיו. אך יחד עם זאת, הוודאות איננה מוחלטת.

על מנת לנסות ולהתמודד באופן מקיף ויסודי עם תרחישים אפשריים, מאפשר חוק הירושה לקבוע במסגרת הצוואה הסדרים מיוחדים אשר באמצעותם מוגברת שליטתו של המצווה אף לאחר פטירתו. בכוחו של המצווה לצוות יורש במקום יורש, על מנת שיזכה היורש השני רק אם לא זכה הראשון. אף אם נניח ויורש הראשון נפטר עוד לפני המצווה מותירה הצוואה הוראה לתרחיש זה ומוגברת ביד המצווה מידת השליטה בעזבונו.

זאת ועוד, מצווה רשאי לקבוע, כי יורש שני יירש את חלקו של היורש ראשון, בהתקיים תנאי או בהגיע מועד שנקבע לכך בצוואה. כמו כן, המצווה רשאי להציב בצוואתו תנאי אשר רק בקיומו יזכה היורש או לחילופין לקבוע, כי יורש יחדל מלהיות יורש בהתקיים תנאי או בהגיע מועד.

לפיכך, בטרם עשיית הצוואה ולצורך עריכתה יש להיוועץ בעורך דין הבקיא בתחום, על מנת לשכלל את הצוואה ובהתאם לנסיבות לעשות בה שימוש מושכל בחוק הירושה. היעדר ייעוץ משפטי הכרחי בעשיית צוואה עלול להיות בסופו של יום בעוכריה. משרדנו המתמחה בענייני צוואות וירושות, מעניק סיוע ויעוץ משפטיים, כמו גם שירותי ליטיגציה וייצוג בבתי משפט.

מלאו את הפרטים ואנו נחזור בהקדם.