מזונות הילד מהסבא והסבתא

דן לימור עורך דין משפחה

מאת: עורך דין דן לימור

מזונות אישה יהודיה נגזרים מהנישואין בהם חובת הבעל בתשלומם. לחילופין, בקרב בני זוג שנישאו בנישואים אזרחיים נובע החיוב מכוח הסכם מכללא שהחילו על עצמם הצדדים בעצם חייהם המשותפים ולאור עקרונות תום הלב ושיקולי ההגינות והיושר, ולרוב תהיה חובת המזונות מוטלת על הבעל. ברם, מה הדין כאשר הבעל אינו מסוגל לזון את אשתו?

לעיתים תיתכן אפשרות, כי מזונות אישה ישולמו לה על ידי הורי בעלה. בהתאם לחוק, אדם חייב במזונות בן זוגו של ילדו הבגיר ובלבד שמתקיימים כל התנאים לכך, ובכלל זה, יכולת ההורה לשאת במזונות כלתו לאחר שמילא אחר צרכיו שלו, של בן-זוגו וילדיו הקטינים, היעדר יכולת מצד האישה לספק צרכיה מעבודה, מנכסיה או מכל מקור אחר והיעדר אפשרות של האישה לקבל מזונותיה מעם הבעל.

החובה לשאת במזונות הילד

החובה לשאת במזונות הילד והדאגה לרווחתו מוטלת כל העת על הוריו, בהתאם לגילו, צרכיו, יכולותיו הכלכליות והכנסותיהם של ההורים; בין אם מכוח הדין העברי על-פיו הנטל בעיקרו על כתפיו של האב היהודי, ובין אם מכוח חוק המזונות האזרחי על-פיו אחריותם של שני ההורים שווה באופן יחסי להכנסותיהם.

אולם כאשר בן הזוג שאמור לשאת במזונות כלל איננו מסוגל לשאת במזונות הילד, או כאשר הוא מסיר מעליו אחריות ומתחמק מתשלומם, מסתתר בארץ או מחוצה לא, או כאשר מקום המצאו אינו ידוע, ייתכן ויהיה מקום לתבוע את הוריו של בן הזוג ולחייב את הסבא והסבתא במזונות נכדם.

הקו המנחה את בית המשפט הוא שאין להותיר את הילד ללא מזונותיו, זאת מתוך שימת רווחת הילד בראש סדר העדיפויות.

לשם המחשה: במידה והאב נמנע מלשאת בצורכי ילדו ולא ידוע מקום היחבאו; בהתאם לחוק, ככל והאם איננה יכולה למלא אחר צרכי הילד מעבודתה או מכל מקור הכנסה אחר ואין היא יכולה להשיג את מזונותיו שלה אב, ייבחן מצבם הכלכלי של הורי האב.

אם יתברר כי מצבם הכלכלי של הסבא והסבתא מאשר להם לזון את האם ואת ילדיהם הקטינים הסמוכים לשולחנם, ייפסקו לחובתם מזונותיו של נכדם.

האם לסבא ולסבתא עומדת הזכות להתנגד לתשלום המזונות?

ברגע ובו הסבא והסבתא נתבעים לתשלום מזונות, ככל בעל דין אחר, הם יידרשו להציג את יכולתם הכלכלית.

לצד הסבא והסבתא עומדת הזכות להציג את יכולתם הכלכלית בין אם במטרה להתנער מאחריותם וחיובם במזונות, ובין אם בניסיון למזער ולהפחית ככל הניתן את גובה המזונות בהם יחויבו.

יודגש כי בית המשפט יחייב במקרה הזה את קרובי משפחתו של הנכד, קרי הסבא והסבתא, רק לאחר שיתרשם כי יש ביכולתם לספק את כל צרכיהם של האם ושל ילדיהם הקטינים.

עוד יש לציין, כי לצד הסבא והסבתא מצד האב בהחלט יכולה לעמוד הטענה לנסות ולהסיט את אור הזרקורים אל עבר כיוונם של הורי האם, אך יש לבחון את הנסיבות בקפידה.

באילו מקרים בית המשפט יקבע את חובת תשלום המזונות מן הסבא והסבתא?

אם וכאשר מתגלות נסיבות בהן ההורה איננו משלם את המזונות וכל המאמצים עלו בתוהו, אז יחויבו הורי האב.

על התובע את המזונות להוכיח:

  • שהסבא והסבתא עומדים ביכולת הכלכלית להבטיח את הצרכים של הילדים הקטינים
  • שאין כל דרך להבטיח את צרכיהם של הקטינים מתוך מקור הכנסה אחר כגון עיזבון בירושה.
  • שאין כל בן משפחה נוסף הקודם לסבא ולסבתא אשר ביכולתו לשלם את המזונות.

'מזונות ביטוח לאומי או מהסבא והסבתא?'

קבלת תשלומים מביטוח לאומי כתחליף לדמי מזונות, מותנה ביכולתה הכלכלית של האם וישנו רף מסוים וקריטריונים בהם על האם לעמוד.

חשוב לציין כי הביטוח הלאומי הוא איננו בנק, הוא איננו משלם זאת במקום אדם אחר. ברגע שהביטוח הלאומי משלם במקום האב שחויב, הרי שהאב חייב את הכסף המשולם לביטוח לאומי. לימים, יפנה הביטו הלאומי אל האב ויבקש ממנו לשלם את הסכומים שהועברו חזרה. כך נכון הדבר גם כלפי הסבא והסבתא.

לצד העובדה שהמוסד לביטוח לאומי משלם דמי מזונות בהתאם לקריטריונים התלויים ביכולתה הכלכלית של האם, הרי שהוא איננו משלם את מלוא סכום דמי המזונות שנפסקו בבית המשפט.

על-כן לשאלה זו, ביטוח לאומי לא מהווה תחליף.

התייעצו עם משרדנו

בכל שאלה והתייעצות אנו במשרד עורכי דין לימור נשמח לעמוד לשירותכם.

משרדנו מתמחה בדיני המשפחה והגירושין, ומלווה את לקוחותיו תוך הקפדה על מעטפת משפטית אישית וזמינות מלאה.

תוכן עניינים
שתפו מאמר זה
מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם בהקדם:
תחומי שירות

נגישות