סדר העדיפות בין קרובי המוריש

דן לימור עורך דין משפחה

מאת: עורך דין דן לימור

מלבד ההכרה בקרוביו של המוריש כיורשיו על פי דין, מגדיר חוק הירושה את זהות היורשים מקרב בני-משפחת המוריש, את סדר העדיפות ביניהם ואת היקף זכויותיהם בירושה. החוק מחיל את שיטת הפרנטלות – מעגלי הקרבה של המוריש, לפיה היורשים יהיו רק ממעגל קרבה אחד ולפי סדר העדיפות הבא:

 

  1. ילדיו המוריש וצאצאיהם; 
  2. הורי המוריש וצאצאיהם;
  3. הורי הוריו של המוריש וצאצאיהם;

כך לשם המחשה, למעט בן זוגו של המוריש בעת מותו, בין אם הניח אחריו בן-זוג ובין אם לאו, יורשיו של המוריש יהיו אך ורק אלו מקרובי משפחתו המצויים במעגל הקרבה הראשון, כלומר, ילדיו וצאצאיהם, ביניהם מתחלק העיזבון בהתאם להיקף זכויותיהם בו.

רק במידה והמוריש לא הניח אחריו קרובי משפחה המצויים במעגל הקרבה הראשון, יהיו יורשי המוריש קרובי משפחתו המצויים במעגל הקרבה השני, כלומר, הוריו וצאצאיהם, ביניהם קודמים ההורים לילדיהם (אחיו של המוריש) ולנכדיהם (אחייניו של המוריש). ברוח הדברים הללו, מעבר למעגל הקרבה השלישי והאחרון אפשרי רק במידה והמוריש לא הניח אחריו במותו קרובי משפחה ממעגל הקרבה השני, או אז יהיו יורשיו קרוביו ממעגל הקרבה השלישי, כלומר, הורי הוריו וצאצאיהם. ככל והמוריש לא הניח אחריו במותו קרוב משפחה אף ממעגל הקרבה השלישי המדינה תהיה היורשת.

יצוין, כי היקף זכויותיהם של היורשים ממעגל הקרבה הראשון, השני או השלישי משתנה ומכל מקום תלוי בשאלה אם הניח אחריו המוריש בן זוג במותו ואם לאו. כך למשל, בן זוגו של המוריש יורש את מחצית עיזבון המוריש כאשר יורשיו הנוספים הם ילדיו או צאצאיהם ממעגל הקרבה הראשון או רק הוריו ממעגל הקרבה השני יורשים את היתר. 

לעומת זאת, אם היורשים הנוספים מלבד בן הזוג הינם אחיו של המוריש, צאצאיהם או קרוביו ממעגל הקרבה השלישי, אזי חלקו של בן הזוג בעיזבון עומד על שני שלישים. כאשר למוריש לא היה בן זוג במותו, יתחלקו היורשים בהתאם לאמור לעיל, ממעגל הקרבה הראשון, השני או השלישי בכל העיזבון.

תוכן עניינים
שתפו מאמר זה
מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם בהקדם:
תחומי שירות

נגישות