פסלות צוואה צוואה שנעשתה בהיעדר כשרות לצוות

צוואה שנעשתה על ידי קטין או על ידי מי שהוכרז פסול-דין או שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של הצוואה – בטלה. בנקל ניתן יהיה להוכיח את גילו של המצווה בעת שנעשתה הצוואה ככל והיה אז קטין. כך גם ביחס למעמדו המשפטי ככל שהיה אז פסול דין. לעומת זאת, הטענה השכיחה בדבר מצווה אשר לא היה צלול בדעתו בשעה שנעשתה הצוואה, החוסה תחת הוראה זו בחוק הירושה, הינה טענה כבדת משקל ומשימת הוכחתה אינה פשוטה כלל.

על כתפיו של המתנגד למתן צו קיום לצוואה מוטל נטל כבד לנסות ולשכנע את בית המשפט באמצעות אסמכתאות ועדים, הן מומחים והן מכרים וחברים, כי המצווה לא היה צלול בדעתו בעת שנעשתה הצוואה.

בסופו של יום, כאשר קיימת התנגדות לצוואה, כי נפלו בה פגמים, לרבות חוסרים ובפרט כאשר נטענת הטענה הנוגעת לחוסר כשירות המצווה ו/או צלילות דעת בשעה שנעשתה הצוואה, תושג הכרעתו של בית המשפט לאחר הבחינה, אם היה מודע המצווה לטיבה של הצוואה. כך ממש על בית המשפט להתרשם, כי המצווה היה מודע לעובדה שעורך צוואה, היה מודע להיקף רכושו וליורשיו וכן להשלכותיה ותוצאות מעשיו.

מלאו את הפרטים ואנו נחזור בהקדם.