פרסומים

והסכם ממון תעשה לך

הבאת עמך לנישואין נכס שהיה בבעלותך עוד קודם לכן? חוק יחסי ממון עומד לצדך וקובע שגם במקרה של גירושים הנכס יישאר שלך. אם תחושת ביטחון

קרא עוד »

הפרת הבטחת נישואין

תביעה בגין הבטחה נישואין שהופרה הינה בעייתית. הבטחה להינשא מבוססת על רגשותיהם ותחושותיהם של בני-הזוג. מחד גיסא, עסקינן בהסכם שבעל פה הנכרת בין בני הזוג,

קרא עוד »