צוואה חשוב (איך) לעשות

בתי המשפט השונים נדרשים לעיתים קרובות להידרש למחלוקת המתעוררת בדבר כשירותה של צוואה, במסגרתה צד המתנגד לקיומה מעלה ספק בדבר אמיתותה. רבים הם המקרים שניתן היה למנוע את הגעתם אל פתחם של בתי המשפט ככל והייתה הקפדה על טיב וצורה הצוואה ולא רק על עצם קיומה.

צוואה הינה כלי שבאמצעותו המצווה יכול להשיג וודאות רבה יותר באשר לעתיד בעצם קביעת זהות יורשיו והבעלות על נכסיו. כמו כן, בצוואה ניתן להשיג פיתרון לאי נעימות קיימת בהווה או לחילופין למנוע אי נעימות אפשרית עתידית, כמו למשל לקבוע הסדר מכר של דירה במקום שבעתיד תתעורר מחלוקת באשר לאופן השימוש בה. אי לכך נראה, נוכח משמעויותיה הרבות, חשוב לעשות צוואה.

אולם, בכך אין די. נדרש מאדם שעורך צוואה לקיים בקפידה את כל הוראותיו ההכרחיים של חוק הירושה, כי רק קיומם של התנאים ההכרחיים בצוואה והימנעות מחוסרים או מפגמים אשר עלולים ליפול בה, תוכשר הצוואה ותקבל בעתיד תוקף משפטי מחייב. אחרת, בין אם בשל חוסרים ובין אם לנוכח העובדה, כי נפלו בה פגמים מהותיים, מוסמך בית המשפט לקבוע, כי אין לקיים את הצוואה, אלא לבטלה או להורות על פסלותה. מעבר לכך, באמצעות ייעוץ נכון והכוונה משפטית, ניתן לעשות שימוש מושכל בהוראות חוק הירושה ולאפשר את שליטת המצווה אף לאחר פטירתו. על כן, בסופו של דבר: לא חשוב רק לעשות צוואה. חשוב יותר איך לעשות צוואה.

אי לכך ובהתאם לזאת, היעדר ייעוץ משפטי הכרחי בעשיית צוואה עלול להיות בסופו של יום בעוכריה. משרדנו המתמחה בענייני צוואות וירושות, מעניק סיוע ויעוץ משפטיים, כמו גם שירותי ליטיגציה וייצוג בבתי משפט.

מלאו את הפרטים ואנו נחזור בהקדם.