צוואה חשוב (איך) לעשות

דן לימור עורך דין משפחה

מאת: עורך דין דן לימור

איך חשוב לעשות צוואה?

בתי המשפט השונים נדרשים לעיתים קרובות להידרש למחלוקת המתעוררת בדבר כשירותה של צוואה, במסגרתה צד המתנגד לקיומה מעלה ספק בדבר אמיתותה. רבים הם המקרים שניתן היה למנוע את הגעתם אל פתחם של בתי המשפט ככל והייתה הקפדה על טיב וצורה הצוואה ולא רק על עצם קיומה.

צוואה הינה כלי שבאמצעותו המצווה יכול להשיג וודאות רבה יותר באשר לעתיד בעצם קביעת זהות יורשיו והבעלות על נכסיו. כמו כן, בצוואה ניתן להשיג פתרון לאי נעימות קיימת בהווה או לחילופין למנוע אי נעימות אפשרית עתידית, כמו למשל לקבוע הסדר מכר של דירה במקום שבעתיד תתעורר מחלוקת באשר לאופן השימוש בה. אי לכך נראה, נוכח משמעויותיה הרבות, חשוב לעשות צוואה.

למה חשוב לעשות צוואה?

נדגים זאת בצורה פשוטה: בתרחיש ובו האם נפטרה והותירה אחריה בעל עמו הייתה לה דירה בבעלות משותפת, ובן. זוג ההורים לא ערך כל צוואה מסודרת ועתה יש לבחון מיהם היורשים על פי דין.

בהיעדר צוואה, לאב האלמן שקודם לכן החזיק ב-50 אחוזים מנכס המקרקעין, יינתנו עתה 25 אחוזים נוספים, אותם הוא יירש מן האם על-פי דין. הבן יירש את 25 האחוזים הנותרים מן הנכס.

למרבה הצער, היו מקרים מעולם, ובתרחיש אותו נתאר, לבן עומדת הזכות לבוא ולדרוש מאביו לקבל את חלקו היחסי בגין זכויותיו בדירה.

במילים פשוטות, דמיינו לעצמכם שהבן מצוי בחובות או מעוניין להיפרע מזכויותיו בדירה ולקבל את חלקו היחסי. הבן בהחלט יכול לדרוש זאת מאביו, ואילו אביו ייאלץ או לשלם לו את חלקו היחסי או אם אין בידיו די אמצעים, אף למכור את הדירה.

אם וכאשר הייתה האם המנוחה עורכת צוואה, אי-נעימות זו הייתה נחסכת, והצוואה הייתה יכולה להעניק לבעלה שקט עד אחרית ימיו. רק עם לכתו בשיבה טובה, היה זוכה בנם לקבל את זכויותיו בעיזבון.

ולצד ה-למה, חשוב גם לענות על ה-איך

אולם, בכך אין די. נדרש מאדם שעורך צוואה לקיים בקפידה את כל הוראותיו ההכרחיים של חוק הירושה, כי רק קיומם של התנאים ההכרחיים בצוואה והימנעות מחוסרים או מפגמים אשר עלולים ליפול בה, תוכשר הצוואה ותקבל בעתיד תוקף משפטי מחייב. אחרת, בין אם בשל חוסרים ובין אם לנוכח העובדה, כי נפלו בה פגמים מהותיים, מוסמך בית המשפט לקבוע, כי אין לקיים את הצוואה, אלא לבטלה או להורות על פסלותה.

פרטים טכניים

על הצוואה לכלול פרטים טכניים נחוצים והכרחיים לכשרותה.

על הצוואה לשאת את תאריך עריכתה, ואת חתימתו של עורך הצוואה, קרי המצווה. 

מומלץ להכתיר את המסמך בכותרת 'צוואה' למען הסר כל ספק.

בטרם עשיית הצוואה, יש לוודא היטב כי שמותיהם של יקירינו שבטובתם רוצה המצווה לצוות את רכושו, נכללים כל הפרטים הנכונים לרבות מספרי תעודת הזהות. יש לבחון היטב כי שמם של המצווים כתוב היטב וללא כל שגיאת סופר. באופן הזה, יימנעו בעיות עתידיות וטענות להיעדר זיהוי של אחד או יותר מן הזוכים. 

אופן עריכת הצוואה

ישנן מספר דרכים לכתוב צוואה:

  • צוואה בכתב ידו של המצווה
  • צוואה בפני עדים
  • צוואה בפני רשות
  • וצוואה בעל-פה

שלוש הדרכים הראשונות הן הנהוגות, בעוד שצוואה בע"פ תיערך רק כאשר המצווה יהיה סבור כי הוא על ערש דווי ושעליו לערוך את צוואתו בהקדם אל מול עדים אשר יביאו את צוואתו על הכתב.

צוואה בכתב יד נערכת באופן פרטי ואישי על-ידי המצווה. בנוסף לפרטים הטכניים שציינו קודם לכן, צוואה בכתב כשמה כן היא, והיא מוכרחה להיעשות בכתב ידו של המצווה בלבד. לא ניתן להקליד ולהדפיסה.

צוואה בפני עדים זוהי גם דרך עריכת הצוואה המומלצת ביותר, ונהוג לערוך אותה יחד עם עורך דין צוואות. החתימה על הצוואה נערכת בפני 2 עדים המאשרים את החתימה בפניהם. חשוב להימנע מעריכת הצוואה בנוכחות קרובי משפחה ואסורה בתכלית האיסור נוכחותם של נהנים מכוח הצוואה בעדים. נוכחותם יכולה להוביל לפסלות הצוואה באופן אוטומטי. במידה וכל התנאים הללו ימולאו, הרי שזוהי צוואה שמתנגדיה יתקשו לבסס טענה מוצקה לבטלותה.

וצוואה בפני רשות, בה זכאי אדם שכתב צוואה להגישה בפני בית המשפט, והשופט (קרי הרשות) יאשר את הבאת הצוואה בפניו. יש לציין כי לא מתפקידו של השופט לבחון את טיב הצוואה או להמליץ על תיקונים בה.

למידע מורחב בנושא סוגי צוואות

שליטה מורחבת בצוואה

מעבר לכך, באמצעות ייעוץ נכון והכוונה משפטית, ניתן לעשות שימוש מושכל בהוראות חוק הירושה ולאפשר את שליטת המצווה אף לאחר פטירתו. על כן, בסופו של דבר: לא חשוב רק לעשות צוואה. חשוב יותר איך לעשות צוואה.

לרשות המצווה עומדת היכולת לקבוע מה ייעשה בעיזבונו כעת, ומה ייעשה בעיזבונו אף בעתיד ואפילו שנים רבות קדימה. זאת בהגיעו של מועד מסוים או בהתקיימו של תנאי.

שני תנאים שמומלץ להכיר הם: יורש במקום יורש ויורש אחר יורש:

  • יורש במקום יורש – חוק הירושה מקנה למצווה לקבוע מי יהיה היורש החלופי, וזאת במידה והיורש הראשון בו בחר, יהיה מנוע מלרשת עקב נסיבות כאלו ואחרות. כך למשל, במידה וחלילה בנו של המצווה נפטר בטרם עת, וכך הירושה תינתן לילדיו.
  • יורש אחר יורש – חוק הירושה מקנה למצווה גם את האפשרות לצוות שאדם מסוים יזכה בצוואה, אך בו-זמנית להורות על תנאי או מועד מסוים, שאם יתקיים, אזי חלק מן הירושה יועבר ליורש נוסף. למשל, הורים המצווים שבנם יזכה בצוואה, אך גם משלבים תנאי האומר כי ברגע שבו נכדם יתחתן, בנם יהיה מוכרח להעביר לו את צוואתו.

אם כן, נושא זה נסוב סביב חשיבה אסטרטגית הבוחנת תרחישים עתידיים אפשריים, ושמכינה את הצוואה למציאות דינמית יותר.

למידע נוסף בנושא הוראות מיוחדות בצוואה

עריכת צוואה בגיל השלישי

לקוחות מבוגרים שפנו למשרדנו, לעתים הביעו חשש שמא ישתמשו לרעה בגילם המופלג, ויטענו שלא היו כשירים לצוות.

מומלץ כי בסמוך לעריכת הצוואה, יצטייד המצווה באישור רפואי המתעד את מצבו הרפואי, ובעיקר הקוגניטיבי.

מטרת אישור רפואי זה היא להקדים תרופה למכה, למנוע אי אלו ספקות באשר למצבו הרפואי של המצווה, ולהפחית את ההיתכנות להתנגדות לצוואה בטענה לאי-כשירות.

הפקדת הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה

לאחר עשיית הצוואה, כל מצווה רשאי להגיש את צוואתו לרשם לענייני ירושה שבמחוז בו הוא מתגורר. מטרת הפקדת הצוואה היא להבטיח את עצם קיומה ואת מימושה בעתיד.

חשוב לומר: זוהי אפשרות בלבד, היא איננה חובה. אדם שרשם את צוואתו, יכול גם לאפסנה בתוך המגירה שבחדר העבודה. ועם זאת, מי מבטיח לנו שאכן המסמך יימצא על-ידי הנמענים? מי מבטיח שהמסמך יישמר ולא ייזרק בטעות?

גם אם נמסור את הצוואה לאדם קרוב או לבן משפחה, האם זוהי ערובה למימושה? ואף אם נמסור אותה לעורך דין, האם עורך הדין בהכרח יידע שהלקוח שהפקיד את צוואתו בידיו הלך לעולמו?

הרשם לענייני ירושה מהווה תעודת ביטוח לכך שלא ניתן יהיה להתעלם מן הצוואה. וכל אדם שינסה להגיש בקשה לצו ירושה, ייתקל במעצור טכני.

בהערת אגב, הרשם לענייני ירושה לא נותן ציון על הצוואה ועל אופן עשייתה. באותה המידה אדם יכול למסור גם מעטפה ריקה. עליכם ורק עליכם, חלה החובה לערוך צוואה כשירה וברת-יישום.

לסיכום

אי לכך ובהתאם לזאת, היעדר ייעוץ משפטי הכרחי בעשיית צוואה עלול להיות בסופו של יום בעוכריה. 

משרדנו המתמחה בענייני צוואות וירושות, מעניק סיוע ויעוץ משפטיים, כמו גם שירותי ליטיגציה וייצוג בבתי משפט.

בכל שאלה והתייעצות, אנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר טלפוני או להשאיר פניה באתר.

תוכן עניינים
שתפו מאמר זה
מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם בהקדם:
תחומי שירות

נגישות