צוואה לטובת מי שנטל נטילת חלק בעריכת הצוואה

דן לימור עורך דין משפחה

מאת: עורך דין דן לימור

נטילת חלק בעריכת הצוואה, למעט בצוואה בעל-פה, הינה אסורה ובגינה נפסלת הצוואה באופן גורף ומבלי שנבחנת קיומה של השפעה או השפעה בלתי הוגנת והיקפה. לשם המחשה, בנסיבות בהן מתעורר החשד לקיומה השפעה בלתי הוגנת, מוחלת חזקה בדבר ההשפעה אולם היא ניתנת לסתירה. למבקש קיום הצוואה נותרת ועומדת הזכות להפריך את החשד, ולנסות לשכנע את בית המשפט, כי אין מדובר בהשפעה בלתי הוגנת.

לעומת זאת, שונים הם פני הדברים בנסיבות בהן יש צוואה לטובת מי שנטל חלק בעריכתה. ככל והנסיבות מעידות על נטילת חלק של נהנה בעריכת הצוואה, אין זה משנה כלל וכלל אם הייתה השפעה ו/או השפעה בלתי הוגנת. בנסיבות אלה של נטילת חלק בעריכת הצוואה, נקבעת חזקה חלוטה שאינה ניתנת לסתירה בדבר קיומה של השפעה בלתי הוגנת הנובעת ממעורבותו של נהנה מכוחה של הצוואה.

נהנה שנטל חלק פסול בעריכת הצוואה הינו מי שערך את הצוואה, היה עד לעשייתה או מי שלקח באופן אחר חלק בעריכתה. כמו כן, אף בן-זוגו של אחד מהנהנים האלו אינו יכול ליהנות מהצוואה והוראה המזכה אותו הינה בטלה.

תוכן עניינים
שתפו מאמר זה
מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם בהקדם:
תחומי שירות

נגישות