שירותי עורך דין ייפוי כוח מתמשך

דן לימור עורך דין משפחה

מאת: עורך דין דן לימור

ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך בעל חשיבות רבה מאוד. זהו כלי חדש שנכנס לשימוש לפני שנים אחדות, והוא מאפשר לכל אחד ואחת לערוך מעין 'צוואה לחיים'. כלומר, לקבוע מי יהיה מיופה הכוח שייכנס לנעליו של עורך המסמך, וישמש כמקבל ההחלטות בעתיד.

ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף ככל ועורך המסמך איננו מסוגל לקחת החלטות בענייניו השוטפים לרבות נושאים פיננסיים ו/או בריאותיים, וכן כל היבט אחר בחייו של מייפה הכוח אשר כרוך בהחלטות משמעותיות.

על המסמך להיות מפורט ככל הניתן, ולהתייחס לשורה בלתי מבוטלת של תרחישים עתידיים אפשריים.

על-ידי כך אנו משיגים 2 מטרות:

  • להבטיח את רצונו של עורך המסמך היום, שעה שהוא צלול ולוקח החלטות בעצמו ומנהל את ענייניו השוטפים.
  • למנוע סכסוכים בין קרובי משפחה ביחס להחלטות שיתקבלו עבורו. ההחלטות רשומות במסמך והן קובעות ונחרצות.

חובת עורך הדין בעריכת ייפוי הכוח המתמשך

ייפוי כוח מתמשך יכול להיערך אך ורק על-ידי עורך דין שהוסמך לכך על-ידי משרד המשפטים.

משרד עורכי דין משפחה דן לימור הוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך, וכן צבר את הניסיון והבקיאות הנדרשים למען עריכת מסמך המנוסח כהלכה, המתווה במדויק את ההוראות אשר ימחישו את רצון מייפה הכוח בעודו צלול.

יש לציין כי בשונה ממסמכים אחרים (כגון הסכם מכר נכס מקרקעין, או עריכת צוואה), הרי שהחוק כן מחייב את כותב יהמסמך בעריכתו יחד עם עורך דין ייפוי כוח מתמשך.

בכל שאלה והתייעצות בנושא זה, ניתן לפנות למשרדנו טלפונית, בוואטסאפ או בהשארת פניה לקבלת שיחה חוזרת. בהמשך מאמר מידע זה, נפרט את עיקרי המסמך ומטרותיו.

מטרות ייפוי הכוח המתמשך

עורך המסמך מבקש להאציל את הסמכות לקבל החלטות משמעותיות עבורו, וזאת ככל שיתקיימו תנאים המפורטים באופן ברור ונהיר בייפוי הכוח המתמשך.

כפועל יוצא מכך, הרי שעל ייפוי הכוח המתמשך למנות שורה בלתי מבוטלת של תרחישים עתידיים אפשריים.

1. הבטחת רצונו של מייפה הכוח

ייפוי כוח מתמשך נועד להבטיח את רצונו של עורך המסמך היום, זאת שעה שהוא אכן צלול ומסוגל לקחת ולקבל את החלטותיו בעצמו, זאת לרבות ניהול ענייניו השוטפים.

המסמך נועד בראש ובראשונה להתייחס לתרחישים הנוגעים בנושאי בריאות, רפואה וכסף.

ללא קיומו של מסמך זה, הרי שהקרובים לאדם יהיו עסוקים בהשערות וניחושים ביחס למה היה רוצה אותו אדם לעשות.

לדוגמה: אם וכאשר אדם ניצב בפני צומת דרכים, ועליו לקבל החלטה עבור מקורבו בדבר ניתוח שחלק מרופאיו ממליצים עליו, מה יעשה? ייפוי כוח מתמשך יכול להחליט על כך עבורו, ומיופה הכוח יכול לפעול בהתאם להוראות המקדימות שקיבל מעורך המסמך.

2. מניעת מחלוקות

היעדרו של ייפוי כוח מתמשך עלול להוביל לוויכוחים מרים ומחלוקות בין קרובי משפחתו של האדם, זאת בעת שהוא איננו צלול ואיננו כשיר לקבל את החלטותיו בעצמו.

כך ייפוי הכוח המתמשך מסייע בעקיפין גם במניעת סכסוכים ומחלוקות המתגלעים בין קרובי המשפחה, ומכריז באופן ברור ונהיר באשר לאופן נקיטת הפעולות.

האם ייפוי כוח רגיל איננו תקף?

כל אדם ואדם יכול לייפות את כוחו בייפוי כוח רגיל ובו הוא ממנה אדם מסוים לטפל בענייניו.

כך למשל, נהוג להסמיך אנשים מסוימים לטפל בפעולות חשבון הבנק, בקבלת מידע, במשיכת כספים וכיוצא בכך.

לצד זאת, חשוב לומר כי ייפוי כוח רגיל תקף כל זמן שנותן ייפוי הכוח מסוגל לקבל את החלטותיו בענייניו.

קרי, רק כאשר אדם מסוגל לנהל את ענייניו בכוחות עצמו, הרי שביכולתו לתת ייפוי כוח רגיל. ברגע שאיבד את יכולתו לנהל את ענייניו, הרי שייפוי הכוח שהעניק, איננו תקף יותר מבחינה משפטית, ולא ניתן לפעול באמצעותו.

לעומת ייפוי הכוח הרגיל, ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף בעת שהאדם המייפה את כוחו, חדל מלהיות כשיר לקבל את החלטותיו בעצמו.

שירותי עורך דין ייפוי כוח מתמשך

מה יקרה בהיעדר ייפוי כוח מתמשך?

כחלק מן הייעוץ הניתן על-ידי עו"ד ייפוי כוח מתמשך הרי שרבים מן הלקוחות מבקשים לדעת על תרחיש בו המסמך איננו בנמצא.

ככל שאדם נמצא בתרחיש ובו הוא איננו יכול לנהל את ענייניו בעצמו, בין אם באופן זמני ובין אם לצמיתות, ואין בנמצא ייפוי כוח מתמשך, הרי שאז נדרשים בני משפחתו ו/או קרוביו ומכריו לפנות לבית המשפט בבקשה למינוי אפוטרופוס . במסגרת בקשה זו, יכול בית המשפט להעניק לאדם אחר או יותר, את הסמכות לקבל החלטות מהותיות, לעתים גורליות, בעינייני גופו ורכושו של מי שכבר איננו מסוגל לעשות זאת בעצמו.

הרי שניתן ללמוד מכך כי ישנו פתרון (ומה גם שהוא זה אשר שימש אותנו בטרם אושר לערוך ייפוי כוח מתמשך), ועם זאת בקיומו של מסמך זה, ישנה האפשרות להקל על הקרובים ולהסמיך אדם מבעוד מועד לכל החלטה והחלטה.

אודות משרד עו"ד דן לימור

ישנה חשיבות רבה לאופן עריכתו של ייפוי הכוח המתמשך, לכלים והידע של עורך הדין המתמחה בתחום.

משרד עורכי דין דן לימור מביא עמו מומחיות וניסיון עשיר, שכן חשיבות המסמך טמונה לא רק בעצם קיומו, אלא גם בניסוחו וביכולתו להקיף את כל רצונותיו של מייפה הכוח.

בעת שאנו מסייעים ומלווים בעריכתו של המסמך, מטרתנו היא לשקף את רצונכם, למנוע מחלוקות וספקות ואף תהיות באילו פעולות לנקוט באם ויגיע התרחיש. מטרתנו היא למנוע מחלוקות בין המקורבים לאדם, ולנסוך תחושת וודאות בקרב קרובי המשפחה.

מסמך זה יקל על קרובי משפחתם שלא יצטרכו לקבל החלטות קשות מנשוא בכוחות עצמם. אתם האדונים לעצמכם, ואתם הם אלו שיחליטו באשר לרצונם.

בכל שאלה והתייעצות, נשמח לעמוד לשירותכם.

תוכן עניינים
שתפו מאמר זה
מאמרים נוספים
מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם בהקדם:
שירותי המשרד
אודות משרד עו"ד דן לימור

נגישות