איך מבטלים צוואה הדדית?

דן לימור עורך דין משפחה

מאת: עורך דין דן לימור

צוואה הדדית בדומה לכל צוואה אחרת, הינה מסמך ובו המצווה קובע מה ייעשה ברכושו, בנכסיו ובזכויותיו לאחר אחרית ימיו. בצוואה יכול האדם לקבוע מי יהיו יורשיו, ומה יהא היקף הזכויות של כל אחד ואחת מהם.

כמו-כן, מדובר בציוויים הניתנים לשינוי בכל עת. כך, כל אדם שערך צוואה, יכול לבטלה או לשנותה בכל עת בה יחפוץ בכך וככל שימצא לנכון לעשות כן. ועם זאת, דינה של הצוואה ההדדית הוא שונה במקצת מזה של הצוואה ה'רגילה'.

בעוד שהצוואה ה'רגילה' היא מעשה אישי של המצווה בלבד, תלויה ברצונותיו של המצווה בלבד ומשקפת את רצונותיו באשר למה ייעשה ברכושו לאחר שיילך לעולמו; הצוואה ההדדית מכניסה אלמנט נוסף ומשמעותי – עיקרון ההסתמכות של כל אחד מבני הזוג על הצד השני.

כלומר, בבואו של אחד מן הצדדים לערוך צוואה הדדית, הוא למעשה אומר כי הוא נשען על מה שציוו בן/בת הזוג יחד איתו. כפועל יוצא מכך, הרי שבעת שאחד מן הצדדים רוצה לשנות או לבטל צוואה הדדית, הוא במקום מסוים חותר תחת עקרונות אלו של הישענות והסתמכות הצד השני.

איך מבטלים צוואה הדדית

החלטנו לשנות את הצוואה הדדית - מה עושים בפועל?

ראשית כל, נדגיש כי גם כאשר אדם מבקש לשנות את צוואתו, הרי שהוא איננו יכול למחוק סעיף ולשנות את המסמך הקיים. עליו לבטל את הצוואה הקיימת ולערוך צוואה חדשה.

ועתה, חשוב לקחת בחשבון שתי סיטואציות שונות בתכלית: 

1. שינוי או ביטול צוואה הדדית כשבן/בת הזוג עודם בחיים

מקרה ובו שני בני זוג ערכו צוואה הדדית, ואחד מן הצדדים מעוניין לערוך שינויים או לבטל את הצוואה בזמן שבן/בת הזוג עודם בחיים.

בתרחיש שכזה הרי שהתשובה היא פשוטה: די בהודעה של אחד מבני הזוג אל בן/בת הזוג, על מנת שהצוואה תהא בטלה ומבוטלת.

המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני/ה. מי שנמסרה הודעה זו, הרי שהצוואה ההדדית או שתי הצוואות שנכתבו ונסמכות זו על זו, בטלות ומבוטלות.

אנו מציינים צוואה הדדית או שתי צוואות, כיוון שלעתים הצוואה ההדדית נכתבת כמסמך אחד משותף בין בני הזוג, ולעתים נכתבות שתי צוואות שבתוכנן הן מסתמכות זו על זו.

לדוגמה:

משרדנו ייצא בעל בהליך גירושין, ותוך כדי התהליך, בזמן שהבעל והאישה עודם נשואים, הרי שגם ישנה צוואה קיימת בין הצדדים.

הבעל חשש מתרחיש שמא מחר, במידה וחלילה יקרה לו משהו, הרי שהצוואה עודנה קיימת ותופעל. על-כן, ביקש הבעל שתישלח הודעה בכתב לצד השני, קרי אשתו, ואכן נשלחה הודעה בדוא"ל אל עורך דינה של בת הזוג כי הצוואה מבוטלת.

נבהיר: אתם יכולים לשלוח הודעה בכתב עם מכתב כתוב, אתם יכולים לשלוח מייל, אתם יכולים גם לשלוח וואטסאפ, והרי די בכך כדי להוות הודעה בכתב המורה על ביטול הצוואה.

המלצה: ניתן גם לצרף את הודעת הביטול לצוואה הקודמת כנספח.

2. שינוי/ביטול צוואה הדדית במקרה ובו בן/בת הזוג נפטרו

כל עוד לא חולק העיזבון, הרי שבן / בת הזוג הנותרים בחיים המבקשים לבטל את הצוואה ההדדית, יסתלקו שלא לטובתם או לטובת צאצאיהם או אחריהם. זוהי הסתלקות כללית מן העיזבון לכל דבר ועניין. הסתלקות מכל מה שבן/בת הזוג היו אמורים לקבל מן העיזבון.

למעשה, כל חלק שאמור היה הצד שנותר בחיים לקבל מן הצוואה ההדדית, הרי שהוא לא יקבל אותה. זו אפשרות אחת.

לדוגמה:

לבעל ישנה דירה הרשומה רק על שמו, והיא איננה חלק מן הרכוש המשותף עם אשתו. הבעל קובע בצוואה ההדדית כי הוא רוצה שכל רכושו, לרבות הדירה הרשומה על שמו, תעבור לאשתו ולאחר מכן לילדיו בחלקים שווים (ראו גם מדריך בנושא הורשת דירה).

במידה ולאחר פטירתו, אשתו תחזור בה מן הצוואה ההדדית, הרי שעליה לעשות זאת לפני חלוקת העיזבון. האישה שחזרה בה מן הצוואה, לא תקבל את מה שהייתה אמורה לרשת, זאת לרבות הדירה אשר הייתה רשומה על שמו של הבעל בלבד. כך הדירה תעבור לילדיהם.

או בקצרה: בן/בת זוג שרוצים לבטל צוואה הדדית לאחר פטירת בן/בת הזוג, יהא עליהם להשיב את כל מה שקיבלו מכוח הצוואה ההדדית. 

ואם ההשבה של העיזבון לא אפשרית? במידה ומדובר בכספים שכבר חולקו, או רכב שנמכר וכיוצא בכך, הרי שעל הצד שעודנו בחיים וחזר בו מן הצוואה, להשיב את השווי הזהה למה שקיבלו.

הרציונל מאחורי חוסר היכולת לשנות צוואה הדדית לאחר פטירת בן/בת הזוג

אדם לא יכול לאחזו בחבל משני קצותיו.

אדם איננו יכול מן הצד האחד לקבל זכויות וליהנות מזכויות שניתנו לו מכוח הצוואה ההדדית, זאת כשהצד השני איננו בחיים ונסמך על כך שצוואתו תתבצע כפי שרצה.

הנפטר או הנפטרת יודעים שהצוואה תתקיים על-פי מה שביקשו, וזוהי מטרת הצוואה – להבטיח כי אכן רצוננו יתממש עם לכתנו.

משמעותה של הצוואה ההדדית היא ששני הצדדים קבעו דבר מה משותף, הסכמות משותפות בהן כל צד מסתמך על הצד השני. אנשים אשר עורכים צוואה הדדית, יודעים באופן וודאי וללא כל ספק, מה ייעשה ברכושם, בזכויותיהם ובהונם כאשר ילכו לעולמם.

הצוואה ההדדית נועדה להשיג ביטחון מלא עבור הצדדים, ועל-כן אין כל אפשרות אחרת לבטל צוואה הדדית או לשנות צוואה הדדית כאשר בן/בת הזוג הולכים לעולמם. על הצד הנותר בחיים להסתלק מן הצוואה ולוותר על זכויותיו.

שילוב סעיף המאפשר לשנות / לבטל צוואה הדדית לאחר פטירת בן/בת הזוג

חשוב להדגיש: בצוואה אנו יכולים לשלב כל סעיף שרק נחפוץ בו (כל עוד הוא עומד באמות המוסר ואיננו מורה על הוראות והנחיות שאינן ניתנות לביצוע או שסותרות את הרציונל כמו תנאי לעבור 'טיפולי המרה' לקבלת זכויות בעיזבון וכיוצא בזאת).

כך למעשה, בני הזוג יכולים לקבוע בצוואה ההדדית מה שנקרא 'חופש פעולה' המאפשר לבן/בת הזוג הנותרים בחיים, לשנות או לסטות מן האמור בצוואה.

כלומר, אם יש לנו שני בני זוג שעורכים צוואה הדדית, ובצוואה ההדדית עצמה ניתן חופש פעולה לצד הנותר בחיים לעשות בעיזבון כפי שימצא לנכון, הרי שהוא יוכל לעשות זאת.

אודות משרד עו"ד דן לימור

משרד עורכי דין דן לימור מתמחה בדיני הירושות והצוואות, ומספק מעטפת משפטית מלאה.

למשרד ניסיון רב בליווי המורישים בעת כתיבת הצוואה, ניהול עיזבונות ובליווי וייעוץ עבור היורשים עד לחלוקת העיזבון.

בכל שאלה והתייעצות, צרו קשר עם משרדנו, השאירו פניה או כתבו לנו בוואטסאפ.

תוכן עניינים
שתפו מאמר זה
מאמרים נוספים
מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם בהקדם:
שירותי המשרד
אודות משרד עו"ד דן לימור

נגישות