ניהול סכסוכי ירושה עם עו"ד לסכסוכי ירושה

דן לימור עורך דין משפחה

מאת: עורך דין דן לימור

סכסוכי ירושה הם כל אותם מקרים שבהם קיימת מחלוקת בין מספר בני משפחה ו/או אחרים בנוגע לעיזבון שהותיר אחריו המנוח, בין אם השאיר צוואה, שאז המחלוקת עשויה להיות בנוגע לאמיתות הצוואה, כשירותו לצוות במועד עשייתה והאם תוכן הצוואה משקף נאמנה את רצונו האחרון או שלא, נניח למשל אם היה נתון להשפעה בלתי הוגנת ונאנס לעשות את הצוואה אשר ציווה, שאז דינה להתבטל, ובין אם המנוח לא הותיר אחריו צוואה.

פעמים לא מעטות הסכסוך המשפטי בין הנוגעים בדבר ביחס לעיזבון המנוח הינו טריגר לסכסוך ארוך שנים בין אותם בני משפחה ולעיתים מבטא כעס של מי שהיה סמוך לשולחנו של המנוח ומוציא את זעמו כנגד בן המשפחה שלטענתו היה בנתק זמן ממושך ולפתע הקיץ משנתו נוכח חלוקת העיזבון. 

כיצד ניתן להתמודד עם סכסוכי ירושה?

מהן אם כן הדרכים הנכונות לפתור סכסוכי ירושה? איך מהי החשיבות של עו"ד סכסוכי ירושה? ואיך ניתן למנוע סכסוכי ירושה מבעוד מועד?

כאשר אדם לא הותיר אחריו צוואה, חוק הירושה קובע במדויק את זהות יורשיו וכן את חלקו היחסי של כל אחד מהם בעזבונו. לכאורה לא אמור להתעורר ספק באשר לחלוקת העיזבון. עם זאת, צד כלשהו בהחלט יכול לאחוז בטענות על פיהן, זכויותיו בנכסים ו/או בזכויות המנוח קיימות זה מכבר מכוח הסכם שערך עם המנוח לפני לכתו או כנובע ממערכת החיים והנסיבות עמו. קחו למשל מקרה שבו אישה טוענת לזכויותיה שאינן רשומות בנכסי המנוח, כנובע מחייה המשותפים עם המנוח, אפילו שלא נישאו והיו בני זוג ידועים בציבור. הדברים יכולים להפוך למורכבים יותר אם יהיו אלה יורשיה שיבקשו להיכנס בנעליה.

קחו למשל מקרה אחר בו אחד הילדים מציג הסכם עם אחר ההורים וטוען למתנה שניתנה לו ובכך למעשה מתבקשת גריעה של אותו נכס ספציפי או אותה זכות מהעיזבון שרק לאחר מכן יחולק בין יורשיו.

תפקידו של עו"ד סכסוכי ירושה הבקיא בדיני הירושה יהיה לעמוד על כל אותן סוגיות משפטיות אשר נובעות ממסד הנתונים אשר יונח בפניו וללוות את הלקוח על מנת למקסם את זכויותיו ולשרת את האינטרס שלו בצורה המיטבית.

סכסוכים אגב ירושה

לעיתים שלב קביעת היורשים ו/או חלוקת הירושה והעיזבון ביניהם יעבור חלק ורק אז עלולים הצדדים להיקלע לסכסוך אגב ירושה. פעמים רבות מוצאים עצמם יורשים מנסים לפדות את כספי המנוח בבנק ולא מצליחים לעשות כן בשל חוסר שיתוף פעולה של אחד היורשים. עו"ד סכסוכי ירושה יידרש בשמכם לפנות ליורשים הנוספים כדי לנסות ולהגיע לכדי פיתרון מהיר והולם כדי לייתר פנייה לבית המשפט. לעיתים לא יהיה מנוס מהגשת תביעה.

לעיתים בין יורשים שירשו זכויות בדירה ו/או בנכס נדל"ן מתעוררת מחלוקת ביחס לעתידו של אותו נכס. בעוד שיורש אחד מעוניין להשכיר את הנכס עד אשר הנכס ישביח עצמו בפרויקט עתידי שצפוי להיבנות במקומו, יורש שני מעוניין להתגורר בו ויורש שלישי מעוניין למכור אותו מוקדם ככל הניתן. לעיתים אין מנוס, אלא לפנות לבית המשפט כדי להכריע ביחס לאותו סכסוך. הסכסוך המשפחתי הופך לסכסוך משפטי של ממש.

ואם המנוח ערך צוואה? הפיתרון למניעת סכסוכי ירושה?

ניהול סכסוכי ירושה עם עו"ד לסכסוכי ירושה

פעמים רבות, הדרך להתגבר על סכסוכי ירושה עתידיים אותם המצווה מבקש לחסוך מיורשיו הינה באמצעות צוואה, שבה למשל ניתן לקבוע לא רק את חלוקת הנכס כמו בדוגמא הנ"ל בחלקים שוויים בין שלושת היורשים, אלא נניח גם את מכירתה המיידית ובכך למנוע סכסוך ירושה בין היורשים המושכים כל אחד לכיוון אחר.

אולם, עצם עשיית הצוואה אינו מבטיח, כי לאחר פטירת המצווה, לא יתגלעו סכסוכי ירושה בין מי שרואה עצמו כבעל נגיעה. גם כאשר מוגשת בקשה לצו קיום צוואה, עומדת לכל אדם הזכות להגיש התנגדות לצוואה ולטעון, כי דין הצוואה להיפסל, זאת תוך שנשען על העילות המנויות בחוק המאפשרות לו לעשות כן, נניח כשמתעוררת הטענה להשפעה בלתי הוגנת על המצווה, נטילת חלק בעריכת הצוואה על ידי אחד היורשים או כאשר נפלו בצוואה פגמים.

בעוד שקיימים פגמים בצוואה הניתנים לתיקון ואין בהם כדי להביא לפסלותה של הצוואה כולה ולעיתים עשויה להיפסל רק הוראה אחת מבין הוראות הצוואה, ישנם מצבים וטעויות בהם קיים קושי להכשיר את הצוואה "הבעייתית".

מומלץ שהליך מעין זה ילווה על ידי עורך דין סכסוכי ירושה. משרדנו בקיא ומתמחה בדיני הירושה וינחה אתכם בדבר הוראות החוק המשרתות אתכם בצורה הטובה ביותר בין אם אתם מבקשים לקיים את הצוואה, אפילו כזו שנפלו בה פגמים, ובין אם אתם מבקשים להביא לפסילתה.

חשיבות ההקפדה על אופן עשיית הצוואה

לא אחת עמדתי על כך שחשוב (איך) לעשות צוואה. כלומר, לא רק לעשות צוואה, אלא גם כיצד. חוק הירושה מעניק ביד המצווה שורה של הוראות המאפשרות לשכלל את הצוואה, לנסות ולהתמודד עם תרחישים עתידיים אפשריים, ובכך למנוע סכסוכי ירושה גם בנסיבות עתידיות. כך למשל מקרה שבו אדם ציווה את רכושו ליורש שנפטר לפני ובסמוך למנוח וזה לא הספיק לשנות את צוואתו. שימוש בהוראות "המיוחדות" בחוק בירושה מאפשר להידרש גם לתרחיש מעין זה ובכך להסיר ספקות באשר למה היה רוצה המנוח לעשות בנסיבות אלו.

כך למשל ליווי מקצועי של עו"ד סכסוכי ירושה וניהול סכסוך באמצעות משרדנו עשוי לסייע בצורה הטובה ביותר עוד בשלב עשיית הצוואה להעניק למצווה מידת וודאות רבה יותר באשר למימוש רצונו האחרון שבצוואתו, תאפשר לו "לשלוט" בעזבונו בצורה טובה יותר גם לאחר פטירתו וכמו כן לצמצמם ככל הניתן את הסיכוי למחלוקות עתידיות ולהגשת אי אילו השגות ו/או התנגדויות לצוואה.

תוכן עניינים
שתפו מאמר זה
מאמרים נוספים
מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם בהקדם:
שירותי המשרד
אודות משרד עו"ד דן לימור

נגישות