עורך דין לענייני צוואה

דן לימור עורך דין משפחה

מאת: עורך דין דן לימור

חשוב יהיה לציין זאת כבר בתחילתו של מאמר מידע זה: צוואה הינה מעשה אישי אותו כל אדם ואדם יכול או יכולה לעשות באופן עצמאי, ללא ליווי וללא ייעוץ. ועם זאת, ההמלצה הרווחת היא שכן לצוות למלאכת הכתיבה אדם מנוסה ובעל רקע. ומדוע? שכן מטרתנו היא להבטיח שרצוננו יבוצע כהלכתו לאחר לכתנו.

במשרד עורכי דין צוואות וירושות דן לימור ניתן לקבל ליווי משפטי מלא ואישי. מפגש ובמהלכו את כל אשר תספרו ותחלקו עמי, נתרגם יחד למסמך מקיף ומפורט, מסמך שאיננו מותיר 'שטחים אפורים', העומד בתקנות 'הטכניות' הנדרשות (למען ולא תקום דרישה לפסול את הצוואה מסיבות כאלו ואחרות), מסמך אשר יאפשר לכם לדעת כי מה שציוויתם, אכן יתממש סעיף אחר סעיף.

ראשית, מה קורה כאשר אין בנמצא צוואה?

הדין בישראל קובע במדויק מי יהיו יורשיו של הנפטר, ומה יהיה חלקו היחסי של כל אחד ואחת מהם בעיזבונו.

על פניו, חוק הירושה כבר מסדיר באופן אוטומטי את זהות היורשים עבור כל אדם, וכן את היקף זכויותיהם, זאת מיד לאחר פטירתו. פרט לענייני הביורוקרטיה המחייבים את הגשתה של בקשה לצו ירושה (צו הצהרתי שלמעשה מכריז על זהות היורשים ועל חלקו היחסי של כל אחד ואחת מהם בעיזבון המנוח), סדר היורשים על פי דין כבר מוכתב מראש.

לכן נשאלת השאלה – למה צריך צוואה? ומתי אם כן נדרש אדם לעשותה? באילו נסיבות מומלץ יהיה לעשות כן?

הצוואה שהינה מעשה אישי שנעשית אך ורק בידי המצווה עצמו, כל אדם חופשי לקבוע מי יהיו יורשיו, מה יהיה חלקו היחסי של כל אחד ואחת בעיזבון, בזכויותיו, בנכסיו, וכן באפשרותו להוסיף ולצוות הוראות נוספות, אף כאלו שאינן קשורות לרכוש, ובכך לקבוע מה ייעשה במדויק לאחר פטירתו. 

או במילים אחרות: שליטה מלאה בהורשה.

הדין בישראל אמנם עושה סדר בנושא, אך צוואה מאפשרת לנו להורות הוראות השונות ונבדלות מאלו שנובעות מן החוק.

חשיבותו של עו"ד לעריכת צוואה

באמצעות עורך דין המתמחה בדיני צוואה, באפשרותכם להסדיר מסמך שיענה במדויק על רצונותיכם למען האנשים שאתם חפצים ביקרם.

נכון יהיה לומר שחוק הירושה כבר קובע עבור כל אדם מה יקרה לאחר לכתו, וכן את זהות יורשיו והיקף זכויותיהם, ועדיין – קיימת חשיבות רבה לעריכת צוואה, לאופן עשייתה ולניסוחה. ראו גם מאמר בנושא צוואה חשוב (איך) לעשות.

ביכולתו של עו"ד צוואות לשכלל את ההורשה בעתיד, ולהבטיח באופן מיטבי שאכן רצון המוריש או המורישה יתממש.

במאמר המידע שלהלן, אבקש לנסות ולהמחיש זאת באמצעות דוגמאות ושאלות המדגישות את האופן בו ניתן לשדרג ולשכלל את ההורשה ולמנוע מחלוקות ופרשנויות.

האם אתם רוצים להעדיף קרוב משפחה / אדם כזה או אחר?

או במילים אחרות: אם הייתם רוצים שרק אחד או מספר מצומצם מן הקרובים אליכם, יקבלו את הרכוש, וכן להעדיף קרוב משפחה אחד על פני האחר, הרי שאין כל ברירה אחרת וחובה עליכם לערוך צוואה מסודרת וברורה.

ניקח למשל מקרה ובו אדם מבקש שלא להוריש את רכושו ונכסיו לכל ילדיו בחלקים שווים. במקרה שכזה, יהיה עליו לערוך צוואה בה הוא מבקש לסטות מהוראות חוק הירושה. צוואה ורק צוואה, יכולה להורות על כך.

ויתרה מזאת: ניקח מקרה ובו זוג הורים עם ילדים קטינים ודירה בבעלותם שלא ערכו צוואה. במידה וחלילה אחד מן ההורים נפטר בטרם עת, הרי שהדירה למשל עוברת ב-50 אחוזים אל בן / בת הזוג הנותרים, ואילו 50 האחוזים הנותרים עוברים לידיהם של הילדים הקטינים; דבר המצריך הליך משפטי בלתי מבוטל. צוואה הדדית של ההורים, תוכל למנוע תרחישים שכאלו.

ייעוץ עם עורך דין וכן מעבר קפדני על כל האמור בחוק, יוכל לאפשר לנו לממש את רצוננו באופן מלא.

דוגמה אחרונה הינה אדם המבקש להוריש את חלקו עבור ילדיו, אך איננו מעוניין שהרכוש יעבור לבת הזוג של אחד מצאצאיו מסיבות כאלו ואחרות. הוא מצדו, מעוניין שבמידה ובנו ילך לעולמו בטרם עת, הרי שהרכוש יועבר מידית אל נכדיו.

אם כך, האם אדם המבקש להוריש לילדיו בחלקים שווים נדרש לעשות צוואה?

כאמור, חוק הירושה כבר עונה על כך, אך גם במקרה שכזה הרי שמומלץ לערוך צוואה וכן לעשות זאת יחד עם עו"ד צוואות שיבחן את פרטיה של הצוואה סעיף אחר סעיף, נוסח אחר נוסח.

הכלל שמנחה אותי אומר כי צוואה הינה נחוצה והכרחית כמעט בכל מקרה שניתן לחשוב עליו, גם במקרה ובו אנחנו מבקשים במילים אחרות, לאמץ את הוראות החוק במובן של זהות היורשים והיקף זכויותיהם.

לעתים, הדרך לחלוקת וניהול העיזבון בפועל כרוכה בלא מעט קשיים ואתגרים; ישנם אף מקרים שעלולים להגיע לכדי סכסוך. כל אלו ברי מניעה באמצעות צוואה ברורה ונהירה.

ניקל למשל מקרה של דירה שהותיר אחריו המנוח, זאת מבלי שערך צוואה, תוך ידיעה ששלושת ילדיו הם ממילא היורשים בחלקים שווים.

אלא, שלאחר פטירתו, מתגלע סכסוך בין ילדיו של המנוח. בעוד שאחד מהם מעוניין למכור את הדירה ולקבל את חלקו היחסי, הרי שהאח האחר כבר מתגורר בדירה עצמה. ואילו האח השלישי מעוניין להמתין עד להשלמת הליכי תמ"א להשבחת הנכס.

במצב דברים זה, גם כאשר אין מחלוקת מיהם היורשים ומה החלק המגיע לכל אחד מהם, עודן מתעוררות מחלוקות לגבי העיתוי, שאלת המכירה (אם בכלל) וכיוצא בזאת.

חוק הירושה לא מספק מענה לתרחישים אלו, ורק באמצעות צוואה ניתן לענות על שאלות מהותיות, ולפתור מחלוקות אפשריות עתידיות בין היורשים.

בצוואה אנו יכולים למנות את היקף הזכויות, את אופן פירוק השיתוף בין היורשים ולענות על כל תהליך ותהליך.

עורך דין מומחה לצוואות יוכל להנחותכם לכתיבתה של צוואה הצופה את העתיד ושעונה על תרחישים ותנאים דינמיים העלולים לצוף ולהתעורר.

אנו בין כה וכה שוקלים להתגרש, יש סיבה שנערוך צוואה?

על-פי החוק, בני זוג נשואים יורשים אחד את השני במקרה ובן/בת הזוג נפטר/ת. עוד כדאי לדעת כי החוק משווה את מעמדם של בני זוג ידועים לציבור לאלו של בני זוג נשואים.

אין זה משנה אם בני הזוג הינם בעיצומו של משבר אליהם נקלעו יחסיהם, ואין זה רלוונטי אם בני הזוג היו מצויים בהליכי גירושים תוך שאחד מהם נפטר; רק באמצעות צוואה ניתן לסטות מהוראות החוק.

לכן, על אחת כמה וכמה, הרי שעליכם לכתוב צוואה ברורה.

עורך דין יכול להוות כערובה לכשירותו של האדם בעת עשיית הצוואה

כל אדם בגיר מעל גיל 18, שאיננו פסול דין, ושיודע להבחין בטבעה של הצוואה, כשיר לעשותה ולהביע בה באופן אישי וחופשי את רצונו בנוגע לרכושו, נכסיו וזכויותיו, כמו גם באשר לזהות יורשיו וחלקם היחסי.

הצוואה הינה מעשה אישי, וככל וייווצר הרושם בעתיד לאחר פטירת המצווה, כי הצוואה נעשתה בהשפעתו של אדם אחר, ושאיננה משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה, הרי שדינה של הצוואה הוא להתבטל.

מטרתו של של עורך דין לעריכת צוואות היא לבחון כי אכן הצוואה נכתבת על-ידי המצווה תוך שהוא כשיר לעשותה, שהצוואה איננה נתונה להשפעה זרה ובלתי הוגנת, ובמידה וכן להרתיע על כך אל מול המצווה.

מתפקידו של עורך דין המלווה את עריכתה של הצווה, לבחון כי הוראותיה אינן בלתי חוקיות, בלתי מוסריות או בלתי אפשריות, דבר אשר עלול להוביל לביטולה של הצוואה במלואה, או לביטול סעיף או סעיפים מתוכה.

עו"ד יסייע במתן הנחיות למצבים מיוחדים / הוראות מיוחדות?

חוק הירושה מעניק לאדם שעורך צוואה את האפשרות לשכלל את צוואתו ולעשות שימוש מושכל בהוראות החוק שמשמעותן – להבטיח את רצון המצווה לאחר פטירתו למשך זמן רב ו/או במצבים ותרחישים שונים שיכולים לקרות בעתיד.

רק במסגרת צוואה ניתן לקחת בחשבון תרחישים ומצבים מיוחדים, ועל-פיהם להעניק במידה רבה יותר למצווה את השליטה המלאה.

נדגים זאת עם מספר תרחישים:

  • אדם המבקש שיורשיו יגורו בישראל, וככל והיורש שנקבע בצוואה יבחר לרדת מן הארץ, הרי שהוא יהיה עלול לאבד את חלקו בעיזבון ובירושה.
  • מצווה המבקש לקבוע יורש אחר יורש – כלומר לקבוע מראש שבמותו של היורש הראשון או בהתקיים תנאי מסוים או בחלוף תקופה מסוימת, יזכה היורש השני במקומו.

זוהי עת נהדרת להדגים גם כיצד ליווי על-ידי עורך דין צוואות יכול לסייע לעורך הצוואה להבין כי דבריו אינם עומדים באמות המידה המוסריות הנדרשות. למשל: מוריש המבקש להתנות את צוואתו בטיפולי המרה או שמא יאבד היורש את זכויותיו בעיזבון.

לקריאה מורחבת בנושא הוראות מיוחדות בצוואה

הצוואה נכתבה - מה עושים איתה עכשיו?

הצוואה כאמור הינה מעשה אישי של האדם שערך אותה. באפשרותו של כל אדם לכתוב את הצוואה לבדו, ומבלי ליידע איש בנושא. לשמור אותה במגירה ועודנה זוהי צוואה תקפה לכל דבר ועניין (זאת מבלי שנבחן אם אכן נכתבה בכפוף לכל ההנחיות הטכניות הנדרשות).

עורך דין לדיני צוואות ימליץ להפקיד את הצוואה וימנה את האפשרויות העומדות בפני המצווה לרבות הפקדת הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה, שמירת עותק הצוואה במשרד עורך הדין לענייני צוואות, או הפקדת הצוואה אף אצל אדם הקרוב אל המצווה דוגמת מי מבין קרוביו.

כל אלו במטרה שאכן הצוואה תתממש במלואה, חלילה לא תיאבד, תיפגע או תיהרס בכל זמן נתון.

אם כך, כיצד עורכים צוואה?

ישנן 4 דרכים לערוך צוואה, ולהלן נסקור את הדרכים האפשריות בסקירה כללית:

צוואה בכתב יד

צוואה שיכולה להיעשות באופן עצמאי על-ידי המצווה.

התנאי העיקרי שצריך להתקיים בצוואה זו הוא שהצוואה כולה תיכתב בכתב ידו של המצווה.

מומלץ שיתנוסס על גבי הצוואה התאריך בו היא נכתבה, וכן שתיחתם על-ידי המצווה.

בצוואה כזו, קל וחומר שהמצווה עשה זאת ללא ייעוץ משפטי, לא ניתן יהיה לשלול את קיומם של פגמים בצוואה ולהצביע על בעיות שעלולות להתעורר עם קיומה לרבות פרטים טכניים או מחלוקות שיתגלעו בין היורשים.

את הצוואה מומלץ לערוך בפני עו"ד צוואות שבקיא ושביכולתו להנחות את המצווה כך שצוואתו תשקף באופן וודאי את רצונו.

צוואה בפני עדים

מכאן אנו למעשה מגיעים אל הדרך השנייה והיא צוואה הנערכת בפני עדים.

במסגרת עריכת צוואה זו, המצווה חותם על גבי הצוואה בפני 2 עדים, לאחר שהצהיר בפניהם שזוהי צוואתו, ואילו העדים חותמים גם הם על הצוואה ומאשרים בחתימתם את שהמצווה הצהיר בפניהם.

על העדים להיות בגירים מעל גיל 18, ללא כל טובת הנאה בעיזבון. אין הכרח שהעדים או מי מהם יהיה עורך דין, אך מומלץ כי צוואה בפני עדים תיעשה בפני עורך דין עריכת צוואות ושתיחתם גם על-ידו.

צוואה בפני רשות

צוואה בה המצווה עומד בפני רשות, קרי בית המשפט או הרשם לענייניירושה.

המצווה נדרש לעמוד בפניו ולומר את אשר הוא מבקש להכיל בצוואתו, לומר בעל-פה את אשר הוא מבקש שיקרה או בהגשת צוואתו בכתב לשופט / הרשם לענייני ירושה.

יש להדגיש: לא השופט ולא הרשם לענייני ירושה מוסמכים לתת או להעניק ייעוץ משפטי באשר לאופן עשיית הצוואה. על-כן, אל לנו לטעות ולחשוב כי הצגתה בפני גורמים אלו, מהווה ערובה לכך שהצוואה היא אכן תקינה ועומדת בכל הנדרש.

צוואה שבעל פה

צוואה שנקראת גם בשם שכיב מרע.

זוהי צוואה שנעשית אך ורק על-ידי מי שרואה עצמו בנסיבות המצדיקות זאת, אדם החש שהוא על ערש דווי, אז הוא רשאי לצוות בעל פה את צוואתו בפני 2 עדים.

חשוב לדעת כי תוקפה של צוואה זו הוא זמני, ובחלוף חודש ימים מאז חלפו הנסיבות אשר הצדיקו את עשיית הצוואה בעל פה, ובמידה והמצווה עודנו בחיים, הרי שהדבר הופך את צוואה זו לבטלה ומבוטלת.

ראו מידע מורחב בנושא סוגי צוואות

התייעצו עם משרדנו

משרד עורכי דין דן לימור מתמחה בדיני הירושה והצוואה, ומספק ללקוחותיו מעטפת משפטית מלאה.

בדיוק כפי שהצוואה הינה מעשה אישי, כך גם השירות המשפטי הינו מקיף, מלא ומותאם לרצונו או רצונה של המצווה. בכל שאלה והתייעצות בנושא, ניתן להשאיר לנו פניה באתר או ליצור קשר טלפוני ישיר.

תוכן עניינים
שתפו מאמר זה
מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם בהקדם:
תחומי שירות

נגישות