עריכת צוואה הדדית – איך כותבים צוואה הדדית באופן תקני?

דן לימור עורך דין משפחה

מאת: עורך דין דן לימור

בעוד שנושא כתיבת הצוואה, לכל הפחות בכללותו, ברור ונהיר לכול, הרי שכתיבת צוואה הדדית לעתים מעלה מספר שאלות ותהיות וזאת לאור העובדה שצוואה מתוארת כ'מעשה אישי'. אם כך, כיצד הדבר עומד בקנה אחד עם כתיבתה של צוואה המשפיעה ומושפעת מבן / בת הזוג?

ואכן, צוואות הדדיות מביאות עמן היבטים דומים אך שונים עליהם מוטב לעמוד; דבר אשר הוביל לכתיבתו של מדריך זה.

באשר למהותה ונחיצותה של הצוואה ההדדית, ייתכן שדי אם נאמר כי בלכתם חלילה של אחד מבני הזוג, הרי שאין חוק הירושה מעביר את כל הרכוש וההון באופן טבעי אל בן/בת הזוג הנותרים. כך עלולים להתרחש אי אילו אי-נעימויות עם חלוקת לרכוש למשל: בין בת הזוג הנותרת לבין צאצאיה הקטינים המקבלים חלק מן הזכויות על הדירה.

צוואה הדדית יכולה להורות על העברתו של כלל הרכוש אל בני הזוג הנותרים, ובכך לייתר סוגיות ואי-נעימויות רבות ומשתנות.

מהי צוואה הדדית?

צוואה הדדית הינה מסמך אשר יכול להיכתב או במסמך אחד, או בשני מסמכים נפרדים, כמו בצוואה הרגילה.

זהו מסמך בו שני בני הזוג מצווים את צוואתם יחד, באופן שבו כל אחד ואחת מהם מסתמך על בני הזוג.

במסגרתה של הצוואה ההדדית, קובעים בני הזוג הוראות שיחולו בעת פטירתם, בין אם הם מצווים את כל רכושם לבן/בת הזוג הנותרים בחיים, ובין אם הם מצווים את כל זכויותיהם ורכושם / או חלקם, לילדיהם ו/או ליורשים אחרים וקרובים אחרים.

צוואה הדדית למעשה מושפעת מבני הזוג, והיא נועדה להסדיר את נושא הרכוש המשותף. היא חשובה ומהותית לאור העובדה שחוק הירושה איננו מתחשב בנוכחות בני הזוג הנותרים בחיים באופן גורף, והיא מחלקת את העיזבון לפי היורשים על-פי דין.

עריכת צוואה הדדית - איך כותבים צוואה הדדית באופן תקני

מה ההבדל בין צוואה הדדית לבין צוואה רגילה?

ההבדל העיקרי הקיים בין צוואה הדדית לבין צוואה רגילה, טמון בכך שאין מדובר במעשה אישי פרטי של המצווה, כי אם מדובר בשני מצווים שבאופן משותף מסתמכים אלו על אלו בעת שהם עורכים את הצוואה וקובעים את הוראותיה. הצוואה איננה מעשה אישי והצדדים נשענים אלו על אלו.

צוואה 'רגילה' כפי שנהוג לכנותה, או במילים אחרות צוואה הנערכת על-ידי יחיד בלבד, איננה כרוכה בכל תלות או בהסתמכותו של המצווה על אדם נוסף.

לעתים דבר שכזה הופך את הצוואה ההדדית לפשוטה יותר, שכן ההוראה היא ברורה – להעביר את הזכויות על העיזבון ללא יוצא מן הכלל אל בן/בת הזוג הנותרים בחיים.

במקרים אחרים, ייתכנו היבטים שיובילו למורכבות מסוימות והתדיינות בין הצדדים, שכן בני הזוג ירצו להעביר דבר מה הלאה, ולהשאיר חלקים אחרים בעיזבון אצל בני הזוג הנותרים.

הבדל בולט נוסף הוא שבצוואת יחיד, יכול המצווה לערוך את צוואתו מחדש בכל עת בה יחפוץ בכך. זאת לעומת צוואה הדדית בה השינוי הוא מותנה בבני הזוג הנוספים.

איך כותבים צוואה הדדית?

עריכת צוואה הדדית היא זהה לעריכתה של צוואה 'רגילה', והחוק מעמיד מספר דרכים לעשייתה

  • כתיבת הצוואה ההדדית בכתב יד
  • כתיבת הצוואה ההדדית בפני עדים
  • כתיבת הצוואה ההדדית בפני רשות

הבדל מסוים שיש לציינו הוא שצוואת יחיד ניתן גם לערוך בעל-פה, אך זאת רק כאשר אדם סבור כי הוא מצוי על ערש דווי וישנה דחיפות לערוך את הצוואה ויפה שעה אחת קודם. במקרה המדובר בו הצוואה נערכת תוך הסכמתם של בני הזוג, הרי שאין אלו הם פני הדברים.

האם חייבים לכתוב את הצוואה ההדדית ביחד?

לא, אין כל צורך לכתוב את הצוואה ההדדית ביחד, וניתן בהחלט לערוך שני מסמכים נפרדים, כל אחד מבני הזוג יכתוב את צוואתו, כמובן תוך שכל אחד מן הצדדים מסכים על ההיבטים השונים הנוגעים להסתמכותם אלו על אלו.

חשוב לבחון היטב כי ישנה הסתמכות מלאה של כל אחד מבני הזוג אלו על אלו, שכן אי-סדרים בין שתי הצוואות עלולים להקשות על קיומה של הצוואה.

האם לא יהיה זה בעייתי לכתוב צוואה הדדית בכתב יד שכן הדבר נובע ממעשה אישי?

כאמור, לאור העובדה שניתן לערוך צוואה הדדית בשני מסמכים נפרדים, הרי שכל אחד מבני ובנות הזוג יכולים לכתוב את צוואתם בכתב ידם.

הימנעות מהיבטים העלולים לפסול את הצוואה

כמו בצוואה 'רגילה', גם כתיבת צוואה הדדית מוכרחה להיעשות בהתאם לרצונו החופשי של המצווה, תוך שאסורה בתכלית האיסור התערבות בצוואה ובעשייתה על-ידי כל אדם אחר.

כמו-כן, אסורה מעורבותו של מי שעתיד לרשת את המצווה, בעת עשיית הצוואה.

אלו הן נקודות חשובות ומרכזיות אותן יש להבהיר, שכן בדומה לצוואה רגילה, גם הצוואה ההדדית עלולה להיפסל בשל כך, או להוביל לפסילתו של אחד מן היורשים.

נוסף על כך, יצירת 'סביבה סטרילית' לכתיבת הצוואה ההדדית, תמנע או לכל הפחות תטרפד ניסיונות מצד גורמים שונים הטוענים להשפעה בלתי הוגנת.

אופן ביטול / שינוי צוואה הדדית

חשוב לציין שבניגוד לצוואה 'רגילה', גם הדרך לבטל את הצוואה ההדדית או לשנותה, באופן טבעי היא שונה.

שינוי/ביטול צוואה הדדית בעת ששני בני הזוג עודם בחיים

בעוד שבצוואה 'רגילה', די בכך שהמצווה יחליט לבטל את צוואתו, על מנת שהדבר יקבל תוקף (בין אם על-ידי השמדת הצוואה, או עשייתה של צוואה אחרת חדשה יותר), הרי שבמקרה המדובר, מכוח ההסתמכות של כל אחד מן המצווים על בן/בת הזוג, מחויבים המצווים לחזור בהם מצוואתם ולהודיע על כך לבן/בת הזוג.

נשוב ונדגיש – אנו דנים כאן בביטול / שינוי צוואה כאשר בני הזוג עודם בחיים.

הצד המבקש לשנות את צוואתו, מחויב במסירת הודעה בכתב לבן/בת הזוג, ולציין שהוא מעוניין לסטות מהוראותיו בצוואתו.

חשוב לציין כי ניתן לכתוב בצוואה שבן/בת הזוג פטורים מהודעה על שינוי בצוואה ההדדית

שינוי/ביטול צוואה הדדית לאחר פטירת אחד מבני הזוג

אם בן/בת הזוג הנותר בחיים יבקשו לשנות אחת או יותר מהוראות הצוואה ההדדית לאחר פטירת בני הזוג, ומבלי שישנו סעיף המאפשר להם לעשות זאת, הרי שהם יהיו מחויבים להחזיר את הירושה שקיבלו מכוח הצוואה ההדדית, ולאחר מכן לפעול כראות עיניהם בנוגע לזכויותיהם בנכסיהם מתוך העיזבון.

כלומר, יצטרכו בני הזוג הנותרים בחיים להשיב את הירושה, קרי את זכויותיהם מכוח הצוואה אל קופת העיזבון, ולממש אך ורק את זכויותיהם.

נשוב ונדגיש כי במידה ותרצו להקנות חופש מלא לבני הזוג הנותרים בחיים, הרי שעליכם לציין זאת במפורש בצוואה.

כל אחד מבני הזוג נשענים על צוואתו של האחר. האדם שנפטר, נפטר בידיעה שרכושו יחולק כפי שביקש זאת יחד עם בני הזוג, באופן הדדי, בצוואה הדדית.

אופן ניסוחה של הצוואה ההדדית

כאמור ניתן לכתוב צוואה הדדית בשני מסמכים נפרדים, ולמעשה בשתי צוואות שונות.

תוכן הצוואות מוכרח להיות דומה ולהראות באופן מובהק כי הוא מסתמך על האחר. קביעות והוראות הצוואה מוכרחות להיות זהות באשר לזכויות שיועברו לבני הזוג הנותרים בחיים, וכן באשר לזכויות נוספות אשר יועברו ליורשים אחרים.

כמו בצוואה 'רגילה', גם צוואה הדדית מוכרחה להיכתב באופן מסודר עם כותרת המבהירה כי מדובר בצוואה הדדית, בתאריך כתיבת הצוואה ובחתימת המצווה.

על-פניו, די בכך כדי למלא את הוראות החוק, אך מומלץ להסתייע בשירותיו של עורך דין צוואות וירושה הבקיא בהיבטים השונים הנדרשים לעריכת צוואה הדדית, וזאת כי להימנע מטעויות העלולות, למרבה הצער, להוביל אף לפסילת הצוואה זאת בשל פגמים שנפלו בה, ושלעתים אין דרך חזרה, זאת בשעה שאחד מבני הזוג כבר אינם עוד בין החיים.

מהי הדרך המומלצת לכתוב צוואה הדדית?

על אף היותנו משרד עורכי דין העוסק בתחום הצוואות והירושות, אנו ממליצים שכן לשקול ולכתוב את הצוואה ההדדית בפני שני עדים ובליוויו של עורך דין.

נוכחות העדים מוסיפה למהימנותה של הצוואה, וכך גם נוכחותו של עורך דין, כל שכן כאשר הוא מלווה את עורכי הצוואה ושוקד איתם על ניסוחה. גם חתימתו של עורך דין אשר נכח בתהליך, יכולה לסייע רבות בביסוס חוזקה של הצוואה ומהימנותה, זאת אל מול מתנגדים אפשריים.

בכל שאלה והתייעצות, אנו במשרד עורכי דין דן לימור מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר טלפוני או להשאיר פניה באתר, ונשוב אליכם בהקדם האפשרי.

תוכן עניינים
שתפו מאמר זה
מאמרים נוספים
מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם בהקדם:
שירותי המשרד
אודות משרד עו"ד דן לימור

נגישות