צוואה הדדית בין בני זוג

דן לימור עורך דין משפחה

מאת: עורך דין דן לימור

 

צוואה הדדית הינה צוואה הנערכת על ידי בני-זוג בה הם קובעים הוראות הדדיות באשר לעתיד רכושם וזהות יורשיהם לאחר פטירתם. צוואה הדדית ניתן לעשות בשני מסמכים נפרדים או במסמך אחד בלבד. כך רשאים בני-זוג לקבוע בצוואה הדדית, כי לאחר פטירתו של אחד מהם יהיה בן-הזוג שנותר בחיים היורש היחיד ורק לאחר פטירתו יהיו אלה היורשים שנקבעו על ידי שני בני-הזוג בצוואה ההדדית.

ככלל, חופשי כל אדם לערוך צוואה ורשאי הוא לשנותה, לתקנה או לבטלה בכל עת. לעומת זאת, בצוואה הדדית אותה עורכים בני-זוג ביחד חל עיקרון ההסתמכות של שניהם על האמור בה. למעשה, קיימת אפשרות, כי לאחר עריכת הצוואה ההדדית, יחליט אחד מבני-הזוג, בהתאם לעיקרון החופש לצוות, לבטלה, אם בטרם מועד פטירת בן-הזוג ואם לאחריו, בין שחולק העיזבון ובין אם לאו.

על כן, על מנת להתמודד עם ההתנגשות שנוצרה בעבר בין עיקרון החופש לצוות לבין עיקרון ההסתמכות של שני בני-זוג בצוואה הדדית, שעה שאחד מהם מבקש לבטל את הצוואה נועד התיקון לחוק הירושה, המאפשר לבן-הזוג המעוניין לבטל את הצוואה ההדדית, בכפוף לתנאים הקבועים בחוק.

בחייהם של בני-הזוג, אפשרי ביטול צוואה הדדית רק במתן הודעת ביטול של המעוניין בדבר ובמסירתה לבן-הזוג. במותו של אחד המצווים, ביטול הצוואה אפשרי אך ורק בהסתלקות של בן-הזוג מחלקו בצוואה או לחילופין בהשבה, בין אם לפני מועד חלוקת העיזבון ובין שלאחריו, בהתאמה.  

 

אופן עריכת הצוואה ההדדית

עריכת צוואה הדדית יכולה להתבצע במסמכים נפרדים או במסמך אחד, ומטרתה היא לקבוע הוראות הדדיות לגבי זהות היורשים ועתיד הרכוש לאחר הפטירה. 

בניגוד לצוואה הנכתבת על ידי אדם פרטי אחד, שאותה הוא יכול לשנות על דעת עצמו בכל עת והתאריך האחרון הוא זה שתופס, כאן מדובר בשני אנשים התלויים זה בזה. לכן, שינוי צוואה הדדית הינו מורכב יותר ומחייב התקיימות תנאים מסוימים.

מדוע כותבים צוואות הדדיות?

בדרך כלל המטרה של צוואה הדדית היא להבטיח את עתידו הכלכלי של בן הזוג הנותר לאחר פטירת השני. במרבית המקרים מדובר בדירת המגורים, כאשר כל אחד מבני הזוג מצווה שבן הזוג הנותר יהיה היורש היחיד שלה.

בהיעדר צוואה כזו ייכנס לתוקף חוק הירושה הקובע כי הדירה מתחלקת בין בן הזוג הנותר והילדים, וכך נוצר מצב של בעלות משותפת העלולה להוביל לסכסוכים וחילוקי דעות, עד כדי פגיעה בביטחונו של בן הזוג הנותר בקורת הגג שלו.

קחו כמקרה בוחן תרחיש של זוג הורים לבן יחיד.

במקרה ובו אם המשפחה נפטרה ולא הותירה אחריה צוואה, הירושה למעשה תתחלק בחלקים שווים בין בעלה של המנוחה לבין בנה -קרי 50 אחוזים מזכויותיה של המנוחה בעיזבון יחולקו לכל צד.

חל מאותו הרגע, האב ובנו הם שותפים ברכוש ובנכסים בחלקים שווים. 

באשר לביתם של האב והאם המנוחה, הרי שמלכתחילה החזיק האב ב-50 אחוזים מנכס המקרקעין. עתה הוא ירש 25 אחוזים נוספים, ובנו ירש את 25 האחוזים הנותרים.

כבר היו מקרים מעולם, ובהם למשל, לאב ולבן היו יחסים רעועים. הבן נקלע למצב כלכלי לא טוב והיה נתון בפני חובות. עתה הגיעה העת לממש את זכויותיו בעיזבון לרבות נכס המקרקעין והוא דורש לקבל באופן מידי את זכויותיו בדירה.

מקרה שכזה אמנם נדיר, אך הוא מחדד את הצורך והיתרון הגלום בעריכת צוואה הדדית המגנה על בן / בת הזוג הנותרים.

לצוואה הדדית היכולת למנוע מצבים לא נעימים, סכסוכים ומחלוקות קשים עם לכתו של המצווה.

האם ניתן לשנות ולבטל צוואה הדדית?

התשובה חיובית. כל עוד שני בני הזוג בחיים, ניתן לבטל את הצוואה על ידי הודעת ביטול מטעם הצד המעוניין בכך, ומסירת ההודעה לבן הזוג. 

אם אחד מבני הזוג כבר אינו בחיים, ואם מדובר בצוואה שנערכה בטרם מועד תיקון חוק הירושה משנת 2005, הרי שיכול בן הזוג הנותר לשנות את הצוואה הקיימת ואף לערוך צוואה חדשה. 

מאידך, אם הצוואה נערכה לאחר מועד זה הרי שכדי לבטל את הצוואה חובה להשיב את הירושה שהתקבלה מהעיזבון ולהסתלק למעשה מהעיזבון. זאת, למעט אם הצוואה מציינת במפורש שאין מגבלות על אפשרות השינוי. 

עוד חשוב לציין כי קיימים מקרים בהם בן הזוג הנותר אמנם אינו משנה את הצוואה, אך בפועל מבצע שינויים על ידי חלוקת מתנות ליורשים המועדפים בעיניו. המעוניינים להימנע ממצב כזה צריכים להגביל את יכולת חלוקת המתנות באופן מפורש בצוואה ההדדית.

נדגיש בו-זמנית, כי אותו אדם שביטל או שינה את צוואתו, מומלץ יהיה שייוועץ עם עורך דין מומחה לענייני צוואות וירושות, וזאת על מנת שיבטיח כי הצוואה החדשה אותה הוא מבקש לעשות, תזכה בעתיד לקבל תוקף משפטי מחייב וכן תמלא באופן מלא את רצונו.

מה באשר לצוואות שנערכו לאחר תיקון חוק הירושה משנת 2005?

אם אחד מבני הזוג כבר איננו בחיים, והצוואה נערכה בטרם תיקון חוק הירושה משנת 2005, הרי שיוכל בן הזוג הנותר בחיים, לשנות את הצוואה הקיימת ואף לערוך צוואה חדשה.

במידה והצוואה ההדדית נערכה לאחר מועד זה, הרי שכדי לשנותה או לבטלה, חובה בן / בת הזוג להשיב את הירושה שהתקבלה מן העיזבון ולהסתלק למעשה מן העיזבון.

משמעות הדבר היא שלא יוכל בן הזוג הנותר בחיים, ליהנות ממה שקיבל בצוואה ההדדית. באשר לדוגמה שמנינו קודם לכן, הרי שעתה רכוש המנוח חולק שווה בשווה בין היורשים הזכאים לכך.

האם זה נכון לכל מקרה?

נסייג את דברנו בכך שבמידה וקיימת הוראה מפורשת בצוואה המאפשרת לבן הזוג שנותר בחיים לשנות את הוראותיה, הרי שהוא יוכל לעשות כן. קרי, בני הזוג יכולים לערוך צוואה הדדית בה הם קובעים הוראות ברורות המסבירות מה ייעשה לאחר פטירת בן / בת הזוג הראשונים. ביכולתם להוסיף ולציין כי בן/בת הזוג הנותרים, לא יהיו מנועים מלהוסיף או לשנות חלקים בעיזבון.

התייעצו עם משרדנו

משרד עורכי דין דן לימור מתמחה בדיני הירושה והצוואות, ומספק ללקוחותיו מעטפת משפטית מלאה.

לפרטים נוספים בנושא עריכת או שינוי צוואה הדדית וכן לקבלת כל ייעוץ מקצועי אחר, הנכם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו בטלפון 03-5704434.

תוכן עניינים
שתפו מאמר זה
מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם בהקדם:
תחומי שירות

נגישות