צו קיום צוואה

צו קיום צוואה נדרש רק כאשר המנוח הותיר אחריו צוואה. בהיעדר צוואה עליכם להגיש בקשה למתן צו ירושה. אם המנוח הותיר אחריו צוואה ואם ברצונכם להעביר על שמכם את הנכסים שציווה לכם המנוח בצוואה, עליכם לפעול להוצאת צו קיום צוואה. 

דן לימור – משרד עורכי דין, המתמחה בדיני ירושה וצוואה, עוסק בבקשות למתן צווי ירושה ו/או צווי קיום צוואה ופועל להשגת הצווים בהקדם. משרדנו מעניק שירות משפטי מקיף ויסודי העומד לרשותכם בכל עת.

האם חייבים צו קיום צוואה?

הוראות הצוואה לא ניתנות למימוש מבלי שהצוואה הוכרה ככשרה ותקפה. לכן, בטרם תמומש הצוואה חובה לעתור למתן צו קיום צוואה אשר נועד להכיר בצוואה שערך המנוח כצוואה חוקית ותקפה מבחינה משפטית מחד ונועד כדי להצהיר על זהות היורשים ועל היקף זכויותיהם מאידך. בסופו של יום, במתן צו קיום צוואה ניתן הכשר לקיומה של הצוואה ככתבה וכלשונה.

למי מוגשת הבקשה למתן צו קיום צוואה?

בקשה למתן צו קיום צוואה – בצירוף תעודת פטירה, הצוואה המקורית והעתקיה – מוגשת לרשם לענייני ירושה שבאזור שיפוטו היה מקום מושבו של המוריש. הבקשה מוגשת רק לאחר משלוח הודעות לזוכים על פי הצוואה (הודעה ליורש על פי הצוואה) בה מגיש הבקשה מודיע על כוונתו להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה למתן צו קיום צוואה. לחילופין, ניתן לצרף לבקשה למתן צו קיום צוואה, כתבי/תצהירי הסכמה של יתר היורשים על פי הצוואה.

מתי מקבלים צו קיום צוואה?

לאחר שהוגשה הבקשה למתן צו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה ושולמה בגינה האגרה המתאימה, מועברת הבקשה על ידי הרשם לענייני ירושה לתגובת ב"כ היועץ המשפטי לממשלה מטעם האפוטרופוס הכללי, המוגשת תוך 45 ימים. במקביל מתפרסמת בעיתון יומי על ידי הרשם לענייני ירושה הודעה על שהוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה. על כל המעוניין להתנגד לבקשה להגיש התנגדות לרשם לענייני ירושה תוך 14 יום מתאריך פרסום ההודעה בעיתון.

במידה ולא הוגשה התנגדות וככל שב"כ היועץ המשפטי מטעם האפוטרופוס הכללי הגיב בהודעה על כוונה שלא להתערב בהליכים, יינתן צו קיום צוואה. כאשר לבקשה לא צורפו מלוא המסמכים ו/או חסרים בה פרטים, רשאי ב"כ היועץ המשפטי לממשלה מטעם האפוטרופוס הכללי לתת הודעה על דרישת פרטים. לעיתים, יהיה צורך בהגשת בקשה חדשה מתוקנת. כדי להימנע מהשמטת פרטים, דרישת מסמכים מה שעלול לעכב את ההליכים, מומלץ להיוועץ עם עו"ד ירושה לצורך הכנה והגשת בקשה למתן צו קיום צוואה.  

מתי התיק עובר לבית המשפט לענייני משפחה?

אם מוגשת לרשם לענייני ירושה התנגדות לבקשה למתן צו קיום צוואה ו/או כאשר הודיע ב"כ היועץ המשפטי לממשלה מטעם האפוטרופוס הכללי על כוונה להתערב בהליכים, הרשם לענייני ירושה יעביר את התיק שייפתח מחדש בבית המשפט לענייני משפחה שיקבל את הסכמות להכריע בדבר תוקף הצוואה, זהות היורשים והיקף הזכויות והנכסים.

מלאו את הפרטים ואנו נחזור בהקדם.