צו קיום צוואה

דן לימור עורך דין משפחה

מאת: עורך דין דן לימור

צו קיום צוואה נדרש רק כאשר המנוח הותיר אחריו צוואה. בהיעדר צוואה עליכם להגיש בקשה למתן צו ירושה. אם המנוח הותיר אחריו צוואה ואם ברצונכם להעביר על שמכם את הנכסים שציווה לכם המנוח בצוואה, עליכם לפעול להוצאת צו קיום צוואה. 

דן לימור – משרד עורכי דין, המתמחה בדיני ירושה וצוואה, עוסק בבקשות למתן צווי ירושה ו/או צווי קיום צוואה ופועל להשגת הצווים בהקדם. משרדנו מעניק שירות משפטי מקיף ויסודי העומד לרשותכם בכל עת.

האם חייבים צו קיום צוואה?

הוראות הצוואה לא ניתנות למימוש מבלי שהצוואה הוכרה ככשרה ותקפה. 

לכן, בטרם תמומש הצוואה חובה לעתור למתן צו קיום צוואה אשר נועד להכיר בצוואה שערך המנוח כצוואה חוקית ותקפה מבחינה משפטית מחד ונועד כדי להצהיר על זהות היורשים ועל היקף זכויותיהם מאידך. בסופו של יום, במתן צו קיום צוואה ניתן הכשר לקיומה של הצוואה ככתבה וכלשונה.

למי מוגשת הבקשה למתן צו קיום צוואה?

בקשה למתן צו קיום צוואה – בצירוף תעודת פטירה, הצוואה המקורית והעתקיה – מוגשת לרשם לענייני ירושה שבאזור שיפוטו היה מקום מושבו של המוריש. 

הבקשה מוגשת רק לאחר משלוח הודעות לזוכים על פי הצוואה (הודעה ליורש על פי הצוואה) בה מגיש הבקשה מודיע על כוונתו להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה למתן צו קיום צוואה. לחילופין, ניתן לצרף לבקשה למתן צו קיום צוואה, כתבי/תצהירי הסכמה של יתר היורשים על פי הצוואה.

מתי מקבלים צו קיום צוואה?

לאחר שהוגשה הבקשה למתן צו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה ושולמה בגינה האגרה המתאימה, מועברת הבקשה על ידי הרשם לענייני ירושה לתגובת ב"כ היועץ המשפטי לממשלה מטעם האפוטרופוס הכללי, המוגשת תוך 45 ימים. 

במקביל מתפרסמת בעיתון יומי על ידי הרשם לענייני ירושה הודעה על שהוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה. על כל המעוניין להתנגד לבקשה להגיש התנגדות לרשם לענייני ירושה תוך 14 יום מתאריך פרסום ההודעה בעיתון.

במידה ולא הוגשה התנגדות וככל שב"כ היועץ המשפטי מטעם האפוטרופוס הכללי הגיב בהודעה על כוונה שלא להתערב בהליכים, יינתן צו קיום צוואה. 

כאשר לבקשה לא צורפו מלוא המסמכים ו/או חסרים בה פרטים, רשאי ב"כ היועץ המשפטי לממשלה מטעם האפוטרופוס הכללי לתת הודעה על דרישת פרטים. לעיתים, יהיה צורך בהגשת בקשה חדשה מתוקנת. 

כדי להימנע מהשמטת פרטים, דרישת מסמכים מה שעלול לעכב את ההליכים, מומלץ להיוועץ עם עו"ד ירושה לצורך הכנה והגשת בקשה למתן צו קיום צוואה. 

תמצית התהליך

לעתים מבקרי האתר פונים אלינו ושואלים באשר לתהליך בכללותו.

אם ננסה לתמצת זאת ולתאר את התהליך ממעוף הציפור, הרי שלאחר שאדם נפטר וברשותנו צוואה שנערכה על-ידו, עלינו להגישה לרשם לענייני ירושה במחוז השיפוט בו מתגורר המנוח.

מחובתנו ליידע את כל הזוכים מכוח הצוואה, על הצוואה המוגשת.

ככל שהמסמכים הרלוונטיים הגיעו לידיו של הרשם לענייני ירושה, וככל שלא חסר מסמך או פרט טכני אחר, הרי שהתיק יועבר למתן תגובה מן היועץ המשפטי מטעם האפוטרופוס הכללי. מתוקף סמכותו, יכול היועץ המשפטי לדרוש מסמכים נוספים, הבהרות והסברים בטרם קבלת האור הירוק למתן צו קיום הצוואה.

באם המסמכים הוגשו כנדרש והתהליך בוצע באופן נכון ומסודר, הרי שהבקשה תאושר.

מתי התיק עובר לבית המשפט לענייני משפחה?

אם מוגשת לרשם לענייני ירושה התנגדות לבקשה למתן צו קיום צוואה ו/או כאשר הודיע ב"כ היועץ המשפטי לממשלה מטעם האפוטרופוס הכללי על כוונה להתערב בהליכים, הרשם לענייני ירושה יעביר את התיק שייפתח מחדש בבית המשפט לענייני משפחה שיקבל את הסכמות להכריע בדבר תוקף הצוואה, זהות היורשים והיקף הזכויות והנכסים.

הסיבה השגורה שבגינה מימוש הצוואה יתעכב ויידון בבית המשפט לענייני משפחה היא התנגדות לצוואה.

אדם הסבור שיש לבטל את הצוואה או לפסול סעיפים בה, נדרש להגיש זאת בתוך 14 ימים מיום הפרסום לבקשה לצו קיום הצוואה. ככל שהוגשה התנגדות, התיק יועבר אוטומטית לבית המשפט לענייני משפחה.

החל משלב זה, התיק 'עולה על מסלול אחר', ומהליך פרוצדורלי רגיל, הוא הופך להליך משפטי לכל דבר ועניין. מתנגד הצוואה יידרש להוכיח ולשכנע מדוע יש לבטלה ולו את מקצתה.

התייעצו עם משרדנו

בכל שאלה והתייעצות, אנו במשרד עורכי דין דן לימור נשמח לעמוד לשירותכם.

לפרטים נוספים וקבלת מידע, צרו עמנו קשר טלפוני או השאירו פניה באתר.

תוכן עניינים
שתפו מאמר זה
מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם בהקדם:
תחומי שירות

נגישות