תביעת גירושין

תביעת גירושין מעצם טיבה וטבעה מוגשת בבית הדין הרבני לו הסמכות הייחודית לדון בה. אך בהגשת תביעת גירושין לכשעצמה אין די. על אחד מבני הזוג המגיש את התביעה לציין מהן עילות הגירושין המוכרות בדין העברי שבאמתחתו אשר בעטיין עותר לסעד הגירושין, כשבפועל די בעילה אחת המקימה לו את הזכות לגירושין.

משמעויותיה והשלכותיה של תביעת גירושין הינן רבות ובכלל זה אף העיתוי בו היא מוגשת. על כן קיימת חשיבות רבה ואף הכרח להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום זה על מנת להיטיב ולשרת את האינטרסים של מבקש הגשת תביעה מעין זו על הצד הטוב ביותר.

בתוך כך, יש לבחון היטב את הנסיבות הרלוונטיות בכל מקרה ולשקול לכרוך לתביעת הגירושין עניינים נוספים, לרבות ובפרט משמורת הילדים, מזונות אישה וענייני הרכוש של בני-הזוג, ביחס ליתרונות והחסרונות הקיימים בכל מקרה, ועל ידי כך לחסום בעד הצד השני את האפשרות להתדיין בעניינים הללו בבית המשפט לענייני משפחה.

אולם, כריכת עניינים נוספים בתביעת הגירושין בבית הדין הרבני שנועדה בעיקר לצורך סיכול האפשרות של הצד השני להתדיין בפני הערכאה המקבילה, בית המשפט לענייני משפחה, הינה ניצול לרעה של הסדרי הכריכה ולכן פסולה. לפיכך, כדי למנוע מצבים אלו, נדרש, כי על תביעת הגירושין לעמוד בשלושה תנאים מצטברים: ראשית נדרשת כנות תביעת הגירושין, שנית נדרשת הכריכה להיעשות כדין ולבסוף נדרש, כי הכריכה הינה כנה.

מלאו את הפרטים ואנו נחזור בהקדם.