התנגדות לצוואה – התנגדות לבקשה לצו קיום צוואה

דן לימור עורך דין משפחה

מאת: עורך דין דן לימור

אם מצד אחד "מצווה לקיים את דבר המת" איך מצד שני מוגשת התנגדות לצוואה? אם מטרת הצוואה נועדה לאפשר את מימוש רצון המנוח כיצד בכל זאת ניתן למנוע את קיומה? לאן מוגשת התנגדות לבקשה לצו קיום צוואה? איך מגישים התנגדות? ומה סמכותו של השופט?

כלל ידוע בדיני הירושה הינו ש"מצווה לקיים את דבר המת". לכל אדם מוענקת הזכות לעשות צוואה ולקבוע מה ייעשה ברכושו ובזכויותיו לאחר מותו ומי יהיו יורשיו. אם שאלתם את עצמכם איך בכל זאת ניתן להתנגד לצוואה ולמנוע את מימושה, לכאורה בניגוד לרצון המנוח, התשובה לכך, לרוב, תהא פשוטה: ההתנגדות לרוב נובעת מכך שהצוואה אינה באמת משקפת את רצונו של המצווה, כך לדעתו של מגיש ההתנגדות.

שאלה השאלות נסובה בעצמאותו, חופשיותו, רצונו ויכולתו של המצווה לעשות את הצוואה במועד עשייתה. למשל, האם המנוח כשיר היה מבחינה רפואית לעשות את הצוואה או שבאותה עת הוא כבר לא היה צלול ולא ידע להבחין בטיבה של הצוואה, בנכסיו ו/או בזהות יורשיו. דוגמא זאת מתיישבת למשל במקרים שבו במצבו הרפואי ו/או הקוגניטיבי של המנוח בסמוך לעשיית הצוואה נשללה ממנו היכולת והמסוגלות לעשות כן, נניח במקרה בו אובחן המנוח כסובל מדמנציה או אלצהיימר, שאז החוק קובע שהוא לא היה כשיר לעשות את הצוואה.

אך לא רק מצבים רפואיים מעין אלו סוללים את הדרך להגשת התנגדות לצוואה, אלא גם נסיבות חייו של המצווה, שקדמו לעשיית הצוואה ואף לאחריה. כלל נוסף בדיני הירושה: הצוואה – מעשה אישי. במידה ומתעוררת טענה, כי המצווה נאנס לצוות את אשר ציווה בצוואתו, כי תוכן הצוואה נכפה עליו כך שבעצם לא היה זה רצונו האמיתי שעולה מהצוואה – דינה להיפסל.

יהיו גם מקרים שבהם שעל המצווה הופעל לחץ וההשפעה עליו הייתה כה רבה עד שמתקיימת הוראת החוק בדבר השפעה בלתי הוגנת שגם אז יהיה מקום לפסול את הצוואה ולמנוע את קיומה. כאן חשוב לציין, כי אין זה הכרח שהיורש/הזוכה מכוח הצוואה הפסולה היה זה שהפעיל לחץ ו/או השפעה בלתי הוגנת על המצווה, אלא די בכך שהייתה השפעה זו מצד אדם אחר, כדי להביא לפסלותה.

מפאת חשיבותו מסמך הצוואה, ההכרח שזו תשקף את רצונו האמיתי והאחרון של המצווה והחשש להשפעה על המצווה, קיימת חשיבות לשטח שבו נעשתה. צריך שהשטח יהיה "סטרילי". החוק קובע, כי די בכך שהשטח לא "סטרילי" ונכח בעת עשיית הצוואה יורש/זוכה מכוחה כדי להביא לפסלותה.

פסילת רצון המצווה - מתי?

בעוד שכפי שהמקרים הנ"ל עסקו בהיעדר יכולת המצווה לצוות את צוואתו במועד עשייתה מפאת מצב רפואי/קוגניטיבי או כאשר ברור היה שזו אינה משקפת את רצונו האמיתי קיימים מקרים שצוואה יכולה להיפסל גם כאשר אין עוררין בדבר רצונו האחרון של המצווה אשר מוצא ביטוי בצוואה.

כך יקרה במקרים שמדובר בצוואה לא חוקית, לא מוסרית, בלתי אפשרית או נוגדת את תקנת הציבור. במקרה בו למשל מכוח צוואה הוענקה הזכות לרשת לאדם שפשע כנגד המצווה, בוודאי כאשר גרם למותו, נקבע, כי מימוש רצון המצווה היא בלתי מוסרית ועל כן עשויה אותה הוראה המזכה את אותו אדם להתבטל. כך גם במקרים בהם המצווה הכניס הוראה בצוואתו שאיננה חוקית ובלתי אפשרית, כמו למשל מקרה שבו אחד ההורים מצווה את ילדו הקטין למשמורת של אחד מבני משפחתו, תוך התעלמות מזכות ההורה השני. 

התנגדות לצוואה - התנגדות לבקשה לצו קיום צוואה

איך והיכן מוגשת התנגדות לבקשה לצו קיום צוואה?

כאשר מוגשת בקשה לצו קיום צוואה ישנה זכות לכל אדם המתנגד לה להגיש התנגדות לצוואה וזאת בתוך שבועיים ימים. הזמן הקצר העומד לרשותו של מי ששוקל להתנגד לא מותירה זמן להתלבטויות ומומלץ להקדים ולפנות לעו"ד צוואות וירושות כדי לבחון מהר ככל האפשר את הנסיבות, הסיכויים אל מול הסיכונים הכרוכים ולהספיק ולהגיש התנגדות לבקשה לצו קיום צוואה.

ההתנגדות תוגש לרשם לענייני ירושה במחוז שאליו הוגשה מלכתחילה הבקשה לצו קיום צוואה ולאחר שתינתן תגובת היועץ המשפטי מטעם האפוטרופוס הכללי, הן הבקשה והן ההתנגדות לה יועברו לסמכותו של בית המשפט לענייני משפחה. בתום בחינת העובדות, הטענות המשפטיות והראיות שיוצגו מוסמך בית המשפט לקבל את ההתנגדות אם מצא את העילות בבסיס ההתנגדות מוצדקות ומנגד מוסמך לדחותה ולהורות על קיומה של הצוואה.

תוכן עניינים
שתפו מאמר זה
מאמרים נוספים
מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם בהקדם:
שירותי המשרד
אודות משרד עו"ד דן לימור

נגישות