מוניטין אישי ונכסי קריירה

מוניטין אישי ונכסי קריירה הינם הון אנושי הניתנים לכימות והערכת שוויים בכסף ושקלולם במסת הנכסים הניתנים לחלוקה בין בני-הזוג בעת חלוקת הרכוש ואיזון המשאבים ביניהם ועל ידי כך לאזן באופן נכון וצודק ביניהם ככל וקיימים פערי השתכרות. כאשר עסקינן ביכולת ההשתכרות של כל אחד מבני הזוג, אין מדובר רק בהכנסה הקבועה ממקום העבודה, אלא בפוטנציאל ההשתכרות, כנובע מכל הכלים, התארים, הניסיון והמעמד שצבר כל אחד מהם.

העיקרון לפיו הנכסים שצברו בני הזוג במהלך נישואיהם משותפים לשניהם מתוך הנחה שהושגו במאמץ משותף חל אף על מוניטין אישי ונכסי קריירה. כך למשל במקרה בו ניתן לזהות, כי האישה וויתרה על התפתחותה האישית והעסקית במהלך חיי נישואיה לטובת בן-הזוג והתמיכה בו. בסופו של יום, הודות לתרומתה הרבה של האישה פיתח הבעל קריירה מצליחה ומשגשגת, קטף תארים יוקרתיים, צבר מוניטין, ניסיון רב וביסס את מעמדו ואת כושר השתכרותו שבוודאי הינו גבוה יותר לעומת כושר השתכרותה של האישה שהייתה לו עזר כנגדו.

בעת פקיעת הנישואין ובכל מקרה משפונה כל אחד מבני-הזוג לדרכו החדשה מעמדם וכושר השתכרותם שונה מהותית באופן המקים את הצורך לאזן ביניהם באופן הולם, נכון וצודק. עתה יש לשקלל את יכולת ההשתכרות של בן-הזוג ולהורות על חלוקת הרכוש בהתחשב בכל הגורמים ובהתאם לנסיבות באופן שיאפשר לשניהם להתחיל בחיים שלאחר פרק הנישואין מאותה נקודה ולמנוע פערים כלכליים משמעותיים ונחיתות כלכלית של האישה.

התכלית העומדת בבסיס חלוקת הרכוש המשקללת את נכסי הקריירה של בני-הזוג נועדה לאזן באופן נכון יותר ביניהם, להכיר ולהוקיר את תמיכת ותרומת בן-הזוג הנחות כלכלית שבסיועו צלח הצד השני וביסס את יכולת השתכרותו הגבוהה.

חלוקת הרכוש בפועל יכולה להיעשות בחלקים שווים. לחילופין יכולה חלוקת הרכוש להיעשות שלא בחלקים שווים בין בני-הזוג, ובאופנים שונים, לרבות תשלומים עיתיים או תשלום חד פעמי שנדרש הצד הכלכלי "החזק" לשלם ולהעביר לידי הצד הכלכלי "החלש", וזאת על מנת שיושג שוויון מהותי בין בני-הזוג ולא רק שוויון חלוקתי, לקראת דרכם החדשה והנפרדת.

מלאו את הפרטים ואנו נחזור בהקדם.