פירוק ושיתוף

פירוק שיתוף במקרקעין – בדירת המגורים:

פירוק השיתוף בדירת המגורים, הלוא הוא פירוק שיתוף במקרקעין, הינו סיום השותפות בין   בני-הזוג, השותפים, בדירת המגורים. בפועל מתבצע פירוק השיתוף במקרקעין במכירת והעברת הזכויות של אחד מבני-הזוג בדירת המגורים למשנהו או במכירתה למרבה במחיר וחלוקת התמורה בעד הדירה בין בני-הזוג ביחס לחלקו של כל אחד בה.

בהתאם לחוק יחסי ממון רשאי אחד מבני הזוג מסיבותיו שלו לבקש לדחות ולעכב את מועד איזון המשאבים וחלוקת הרכוש ביניהם. לעומת זאת, שונים הם פני הדברים בכל הנוגע לדירת מגורים ופירוק השיתוף בה. ביחס לדירת המגורים בני הזוג אינם כפופים לחוק יחסי ממון, אלא חוסים הם תחת הוראות חוק המקרקעין ולפיו, זכאי כל אחד מבני הזוג לדרוש את פירוק השיתוף בדירה בכל עת ללא קשר למעמדם האישי, בין אם פקעו נישואיהם זה מכבר ובין אם לאו.

הזכות לבקש פירוק שיתוף בכל עת

זכותו של אחד מבני-הזוג לדרוש את פירוק השיתוף בדירת המגורים אינה מותנית באיזון הזכויות בין בני-הזוג, אלא היא שרירה וקיימת אף לפני חלוקת הרכוש ביניהם. למרות זאת, מוסמך בית המשפט לענייני משפחה להורות על עיכוב פירוק השיתוף בדירת המגורים אם ניכר שפירוק השיתוף בדירה עוד בטרם חלוקת הרכוש יקנה לצד אחד יתרון ממשי על פני הצד השני במסגרת ההליכים המשפטיים.

גם כאשר נכון בית המשפט להורות על פירוק שיתוף עליו להתרשם קודם כל, כי קיים הסדר מגורים חלופי לילדי בני-הזוג הקטינים ולבן הזוג המחזיק בהם במשמורתו. כל עוד לא נוכח בית המשפט, כי נמצא הסדר למגוריהם ואף לא הסדר זמני המתאים לצורכיהם, תידחה מכירת דירת המגורים ופירוק השיתוף בה יעוכב.

לעיתים, כשאחד מבני-הזוג עותר בבית המשפט לענייני משפחה לפירוק שיתוף בדירת המגורים באפשרותו של הצד השני לעתור בבית הדין הרבני בתביעה לשלום בית ובמסגרתה לבקש צו למדור ספציפי. משמעותו של צו למדור ספציפי הינה הקניית הזכות למבקש על ידי בית הדין הרבני להותיר ולהתגורר בדירת המגורים של בני-הזוג במטרה להבטיח את הסיכוי לשלום בית. לכשניתן צו למדור ספציפי אין בית המשפט לענייני משפחה יכול להתעלם ממנו. הלכה למעשה, יש בכוחו של צו למדור ספציפי כדי לסכל את פירוק השיתוף בדירת המגורים של בני-הזוג ובכל מקרה לעכב את מכירתה.

ביצוע פירוק השיתוף – הלכה למעשה

פירוק שיתוף בדירת של בני-הזוג מהווה את קץ יחסיהם בנוגע למקרקעין שבבעלותם ובפרט זה ששימש אותם למגוריהם. באפשרותם להסכים על מכירת הזכויות של צד אחד בדירת המגורים והעברתם לצד השני שייעשה לבעליה הבלעדיים של הדירה, מכירה המוכרת כהעברה אגב גירושין.

להעברת זכויות בדירה אגב גירושין חשיבות רבה מבחינת מיסוי מקרקעין שכן היא אינה מהווה אירוע מס ואין בגינה חיובים שונים, לרבות ובפרט תשלום מס שבח ותשלום מס רכישה. לחילופין, רשאים בני-הזוג להביא לידי מכירת הדירה לצד ג' לפי המרבה במחיר וכן לחלוקת התמורה בעדה ביניהם לפי חלקו היחסי של כל אחד מבני-הזוג בדירה.

פירוק השיתוף בדירת המגורים של בני-זוג שנקבע בצו של בית המשפט יבוצע על פי החלטת בית המשפט לענייני משפחה ובפיקוחו, אלא אם הורה על בית המשפט על ביצוע פירוק השיתוף באמצעות לשכת ההוצאה לפועל, בדרך שנראית לו יעילה וצודקת יותר בהתאם לנסיבות.

בדרך כלל, בית המשפט לענייני משפחה ממנה במסגרת הליכים אלו את עורכי הדין של הצדדים ככונסי נכסים על הדירה אשר ישמשו כזרועו הארוכה של בית המשפט וזאת על מנת להביא לידי מכירת הדירה וחלוקת תמורתה בין בני-הזוג.

לעיתים מאפשר בית המשפט לבני-הזוג שהות מסוימת אשר במהלכה הם אמורים לנסות ולמכור את הדירה בכוחות עצמם. אלא שלרוב אין מנוס ממינוי עורכי הדין של בני-הזוג כנובע מחוסר תקשורת וחוסר שיתוף פעולה מוחלט בין בני-הזוג שאף אם הוגדר להם פרק זמן ארוך לשם כך, הם אינם מצליחים למכור את הדירה ובוודאי בשעה שאחד הצדדים מעדיף מאינטרס פרטי לסכל את פירוק השיתוף בדירה ובכל מקרה לעכב את מכירתה.

מלאו את הפרטים ואנו נחזור בהקדם.