האישה נמנעה מלחלוק את רווחי דירתה המשותפת עם הגרוש

דן לימור עורך דין משפחה

מאת: עורך דין דן לימור

שני בני זוג התגרשו שעה שאחזו בזכות לדירה במסגרת פרויקט נדל"ן. מדובר באחד מן הפרויקטים המצריכים הרבה סבלנות עד שהזכות לדירה הופכת לדירה ממש ואז יכולים בעלי הזכויות להינות מדירה חדשה או לחילופין למכור את הזכות ולמקסם את ההשקעה.

זו הסיבה שבני הזוג לשעבר העדיפו להמשיך ולהיות שותפים במקרקעין גם לאחר הגירושין, זאת במטרה שלא לאבד את השבחת הנכס הצפויה. לימים, לאחר שהזכות לדירה הבשילה לדירה בה הם הפכו לבעלים משותפים, חדלו בני הזוג לשעבר לשתף פעולה והאישה אף הגדילה לעשות כאשר השכירה את הדירה לצדדים שלישיים ולא העבירה לאיש את חלקו היחסי בדמי השכירות.

האיש זכאי ליהנות מהדירה שבבעלותו לפי חלקו היחסי בה וזכותו ליהנות מהדירה יכולה להתבטא במגורים בדירה או באופן רעיוני בקבלת דמי שכירות או דמי שימוש ראויים, בין אם גרושתו היא זו שמתגוררת בה ומשלמת לו מדי חודש את חלקו היחסי ובין אם מתגוררים בדירה צדדים שלישיים.

כאמור, במקרה זה האישה עשתה דין לעצמה ומנעה ממנו לממש את זכותו ליהנות מהדירה ולכל הפחות לקבל את דמי השימוש הראויים בגינה.

בשלב זה ממש הגיע אליי האיש שחיפש עו"ד פירוק שיתוף ובתום ייעוץ משפטי ראשוני פניתי בשמו לגרושתו על מנת לגבש תחילה הסכמות שעשויות היו לייתר הגשת תביעות. ברם, כפי שהלקוח שלי העריך, האישה התעלמה ולא השכילה להיענות לדרישתנו הצנועה, אז בלית ברירה נאלצנו להגיש תביעה לפירוק שיתוף ולדמי שימוש ראויים. 

האישה טענתה, כי נמנעה מלהעביר ללקוח את דמי השכירות המגיעים לו מאחר וקיזזה את החוב שלטענתה הוא חייב לה. לאישה לא עמדה הזכות לקיזוז סכומים ורכיבים שהיו ושנותרו במחלוקת. על כן, נוכח טענות ובמצאות ראיות שצורפו על ידינו לכתב התביעה, כבר בדיון הראשון קיבל בית המשפט את עמדתנו והשתכנע שאין ממש בטענת הקיזוז מצד האישה, השתכנע מהצגת המסמכים שהנחתי בפניו, בכלל זה אסמכתאות לכל פניותינו המוקדמות לאישה בניסיון לייתר את התביעה.

בית המשפט נעתר בצורה מלאה לתביעה, הורה על פירוק שיתוף בדרך של מכירת הדירה והוסיף וחייב את האישה בהוצאות משפט ובשכר טרחת עו"ד.

פירוק שיתוף במקרקעין על דירה שעודנה לא בנויה
שתפו מאמר זה
תיקים נוספים
מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם בהקדם:
שירותי המשרד
אודות משרד עו"ד דן לימור

נגישות