שינוי צוואה הדדית לאחר פטירה

דן לימור עורך דין משפחה

מאת: עורך דין דן לימור

בצוואה 'רגילה' הנכתבת על-ידי אדם יחיד, הרי שחל הקו המנחה האומר כי 'צוואה הינה מעשה אישי'. בהתאם לכך, יכול המצווה להשמיד את צוואתו הקודמת, ו/או לערוך צוואה חדשה עדכנית יותר, ובכך להביא לביטולה של הקודמת. במידה והפקיד את צוואתו בפני הרשם לענייני ירושה, הרי שכן עליו גם להפקיד את הצוואה העדכנית.

לא כך הדבר באשר לעריכתה של צוואה הדדית, ובה הקו המנחה הוא הסתמכות כל אחד מבני ובנות הזוג על הצד השני.

אם כך, מה יהא בגורלה של צוואה הדדית אותה יבקשו בני הזוג שנותרו בחיים לשנות, זאת לאחר שבני זוגם הלכו לעולמם?

כשם שצוואה הדדית דומה אך שונה בהיבטים מסוימים מן הצוואה ה'רגילה', כך גם ישנם היבטים אותם נהיה מוכרחים לבחון בעת שבן/בת הזוג יבקשו לשנות את הצוואה או לבטל את האמור בה לאחר פטירת בן/בת הזוג.

האם ניתן לשנות את הצוואה ההדדית?

עם לכתו של אחד מבני הזוג, שינויה או ביטולה של הצוואה ההדדית על-ידי בן /בת הזוג הנותרים הינו מצב מורכב. מטבעו, דבר שכזה ייעשה ללא הסכמתו של הצד הנוסף.

הצעד היחידי העומד לרשות בן/בת הזוג הנותרים הוא למעשה לוותר על חלקם בעיזבון אותו ירשו מכוח הצוואה, להשיב את הירושה אל קופת העיזבון ולקבל את אשר מגיע להם על סמך חוק הירושה.

גם במקרה ובו יתר היורשים על-פי דין מביעים את הסכמתם ומתירים לבן/בת הזוג שנותר בחיים לשנות ולערוך את הצוואה ההדדית, הרי שעלינו לזכור כי העיקרון שחל כאן הוא כי בני הזוג ערכו את הצוואה ההדדית ביניהם, ועשו זאת תוך שהם נשענים ומסתמכים אלו על אלו.

על-כן, אין דעתם והסכמתם של היורשים על-פי דין משנה.

לצורך שינוי הצוואה, יש כאמור להשיב את הירושה לקופת העיזבון, לקבל את החלק היחסי ולאחר מכן לערוך הסכם בין היורשים לחלוקה שונה.

הוספת סעיף המתיר שינוי צוואה לאחר מות בן/בת הזוג

הפתרון טמון במחשבה מקדימה המתכננת את הצוואה כך שבן או בת הזוג הנותרים בחיים, יוכלו לערוך שינויים בהסכמת הנפטר שציין זאת מראש.

בעת שעורכים צוואה הדדית בין בני זוג, מוטב לקחת היבטים שכאלו בחשבון, וכן להיכנס גם לאזורים 'לא נוחים' הדנים במקרים כגון בן/בת זוג חדשים, ומה ייעשה בדבר הרכוש.

נניח לדוגמה שבעל ואישה כתבו צוואה הדדית, ולאחר לכתה של האישה לעולמה, הכיר בעלה בת זוג חדשה.

במקרה ובו לא הייתה הוראה בצוואה הנותנת יד חופשיה לכל אחד מבני הזוג, הרי שבהתאם לעיקרון ההסתמכות, בן הזוג לא יכול לעשות ברכוש כרצונו. הוא איננו יכול לסטות מהוראות הצוואה ההדדית, ואיננו יכול להעדיף את בת זוגו החדשה על פני הצאצאים המשותפים שלו ושל אשתו שנפטרה.

במקרה ויבקש להעדיף את בת זוגו, הרי שכפי שצוין מעלה, יהיה עליו להחזיר את הזכויות על הירושה אותן קיבל מכוח הצוואה ההדדית ולהשיב את כל העיזבון לקופת העיזבון.

לאחר מכן, יוכל בן הזוג לעשות כל שירצה בנכסים וההון עליהם יש לו זכויות. זאת בעוד שיתרה חלקי העיזבון יועברו אל היורשים על-פי דין.

לעומת זאת, יכולים בני הזוג להחליט להוסיף סעיף מיוחד מבעוד מועד, על-פיו הצוואה ההדדית מתירה יד חופשיה לבן/בת הזוג הנותרים בחיים. 

שינוי צוואה הדדית לאחר פטירה

שינוי הצוואה ההדדית כאשר בני הזוג עודם בחיים

כדי לסבר את האוזן, ולהפוך את המדריך לשלם יותר, נבהיר כי אם שני בני הזוג עודם בחיים, הרי שבאפשרותם לשנות את הצוואה ההדדית.

עם זאת, בשונה מן הצוואה ה'רגילה' אותה יכול אדם לשנות בכל עת, בין אם על-ידי השמדתה ובין אם על-ידי כתיבת צוואה חדשה, הרי שכאן בן או בת הזוג מחוייבים להודיע בכתב לבני ובנות הזוג על השינויים, ולקבל את הסכמתם.

עריכת הצוואה ההדדית כשמה כן היא, וגם שינוי וביטול צוואה הדדית מוכרח להיעשות באופן הדדי.

אם בן או בת הזוג לא מסכימים לשנות את הצוואה, יכולים בני הזוג לבטל את הצוואה ולכתוב צוואה אישית המשקפת את רצונם באשר לחלקם היחסי.

בכל שאלה והתייעצות עם עורך דין ירושה, הינכם מוזמנים לפנות למשרדנו טלפונית, או להשאיר פניה באתר.

קראו גם על: שינוי צוואה לאחר מות המוריש – האם זה אפשרי?

תוכן עניינים
שתפו מאמר זה
מאמרים נוספים
מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם בהקדם:
שירותי המשרד
אודות משרד עו"ד דן לימור

נגישות